Strategisch Programmamanagement bij Robuust

bernadette-van-ling-robuustBernadette van Ling: “Samen de gezondheid van inwoners verbeteren”

De huidige veranderingen in de gezondheidszorg vraagt andere rollen van inwoners, professionals en organisaties. Dit veranderproces begeleidt Robuust door de juiste partijen in de regio bij elkaar te brengen, te enthousiasmeren en bij elkaar te houden. Om dit zo goed mogelijk uit te voeren ging Bernadette van Ling, sinds twee jaar directeur van Robuust, op zoek naar een academische opleiding die haar teams hierbij konden ondersteunen. Ze koos voor het in-company traject Strategisch Programmamanagement van AOG School of Management.

Sinds de oprichting van Robuust tien jaar geleden, hebben de medewerkers van Bernadette van Ling in teamverband al heel wat gezondheidsprogramma’s opgezet en uitgevoerd. Ze doen dat voor de 4,3 miljoen inwoners, 15.000 eerstelijnsprofessionals en 1.500 praktijken in de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van Gelderland. Robuust is op dit moment bij tien van dit soort programma’s nauw betrokken. En de vraag naar deze dienstverlening blijft toenemen. Daarbij werken ze altijd nauw samen met gemeenten en organisaties binnen zorg en welzijn. Hun programma’s zijn erop gericht de gezondheid van de inwoners te verbeteren. Dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Van Ling: “Het programma Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen betreft bijvoorbeeld het langer zelfstandig wonen van ouderen in een krimpgebied. Daar kijken we samen met de eerste lijn, gemeenten, welzijnsorganisaties en de inwoners wat er concreet kan worden gedaan om het leven van de Zeeuws-Vlamingen op peil te houden.”

Meer samenhang in werkwijze
Van Ling: “Onze werkwijze is uniek en leidt tot mooie resultaten. We werken met programmateams die bestaan uit een programmamanager, een kennismanager en een communicatiemanager. Op deze wijze bieden wij een eigen programmatische aanpak op basis van See-Solve-Share en maken we populatiemanagement praktisch toepasbaar en werkbaar. Toen ik hier aantrad, werkten de teams op hun eigen manier. Ze maakten hun eigen programmaplannen en hadden ieder een andere werkwijze. Daardoor hadden we een grote variëteit aan methodes en technieken in huis. Als je dan iets wilt zeggen over de resultaten en de voortgang, is het lastig om de programma’s te vergelijken. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een academisch opleidingsprogramma om onze teams te scholen in een eenduidige manier van werken. Ook wilde ik een toolbox ontwikkelen waar we voor ieder programma uit kunnen putten. Aan die vraag bleek het traject Strategisch Programmamanagement van AOG School of Management uitstekend te voldoen.”

Complexe vraagstukken
De gezondheidszorg wordt steeds complexer. Het zorgstelsel verandert, de zorgkosten moeten omlaag en nieuwe spelers, zoals de gemeentes, maken deze wereld nog ingewikkelder. Van Ling: “Wij gaan in gesprek met de inwoners zelf en betrekken ze actief in al onze programma’s en onderliggende projecten. Dat is een leerproces voor alle partijen, want deze aanpak is men niet gewend. De benadering die wij hebben gekozen, begeleid door AOG School of Management, is gericht op verbinding: we stellen een vraag centraal en betrekken de inwoners en de professionele partijen bij de discussie. Iedereen is van goede wil, alleen zie je vaak dat men gewend is om vanuit de eigen invalshoek naar een bepaald vraagstuk te kijken. Een mooie uitdaging om eenieder over de eigen grenzen te laten denken en handelen.”

De handen in een slaan
Binnen de programma’s staat de eerste lijn vaak centraal. Van Ling: “Die professionals zijn de spin in het web en onderhouden de contacten met de inwoners van het gebied. Ook worden we steeds meer betrokken bij programma’s waar de initiatieven in eerste instantie liggen bij bijvoorbeeld ziekenhuizen, gemeenten of provincies. Wat wij steeds doen is de verbinding leggen tussen al deze partijen en de inwoners. Een mooi voorbeeld is medicatieveiligheid verbeteren. Dan heb je te maken met ouderen die langer thuis blijven wonen en het lastig vinden om hun medicijnen goed te beheren. Dat wordt alleen maar moeilijker als huisarts, apotheker en specialist voor dezelfde kwaal verschillende merken medicijnen adviseren. Wij kunnen dan een project over medicatieveiligheid optuigen binnen het programma, waarbij we alle partijen uitnodigen om de handen ineen te slaan. Als huisarts, apotheker en specialist beter met elkaar afstemmen welke medicatie ze adviseren, is dat voor de patiënt duidelijk en scheelt nog eens veel geld. Zo gaan we als procesbegeleiders te werk en die werkwijze werpt zijn vruchten af.”

Positieve resultaten
De eerste helft van de medewerkers heeft het traject van AOG School of Management inmiddels doorlopen. De tweede groep is na de zomervakantie gestart. Van Ling is tevreden over de resultaten. “Er is meer samenhang ontstaan tussen de programmamanagers onderling en ook werken de teams intern beter samen. Het is veel duidelijker geworden wie waar verantwoordelijk voor is. Daardoor is de kwaliteit van de programma’s die we draaien vooruitgegaan. Wat onze teams bijvoorbeeld leren is de voortgang van een programma beter inzichtelijk te maken. Naar buiten toe hebben we nu een herkenbare identiteit: het is helder waar we voor staan en hoe we werken. Onze werkwijze staat niet meer ter discussie: men ziet dat het werkt.”

Verdiepingsslag maken
Terugkijkend op de begeleiding vanuit AOG School of Management is Van Ling zeer tevreden over de samenwerking. “Het lijkt een beetje gek om vanuit Zuid-Nederland in zee te gaan met een organisatie uit Groningen, maar zo heb ik dat nooit gevoeld. Vanaf het eerste telefoontje waren de contacten vanzelfsprekend en plezierig. De afstemming over en weer is goed verlopen en ik heb zelf veel gehad aan kerndocent Jo Bos, die mij heeft geholpen om het beleid van de organisatie verder aan te scherpen. Hij heeft me bijvoorbeeld laten inzien dat we de programma’s beter behapbaar moeten maken.” Als straks alle medewerkers van Robuust getraind zijn in Strategisch Programmamanagement, wil Van Ling op termijn een verdiepingsslag maken. “We blijven werken aan duurzame kwaliteit van onze organisatie. Ontwikkeling van Robuusters is daarbij vanzelfsprekend. In dit complexe werkveld kun je dat niet afdoen met een korte workshop. Je hebt een leergang nodig die de mensen uitdaagt en verder brengt. Als je kijkt naar de gezondheidszorg op dit moment, bijvoorbeeld naar de toestanden in de verzorgingssector en de problemen in bepaalde stadswijken, dan kun je wel stellen dat wij met elkaar nog genoeg uitdagingen hebben. Ik wil graag dat Robuust dan niet alleen kijkt naar de gezondheidszorg, maar ook naar de andere problemen die onze inwoners ervaren. Zoals werkloosheid, onveiligheid en eenzaamheid. We kunnen meer slagen maken als we niet hokjes en budgetten blijven denken, maar de problematiek bekijken als een groot geheel. Daar willen we met onze teams naartoe: dat we als Robuust in de breedte het verschil kunnen maken.”

Iedereen wil lekker in zijn vel zitten, zich zo gezond mogelijk voelen en gelukkig zijn. Robuust is een van de organisaties in de gezondheidszorg die er hard aan werkt om die doelen te bereiken. Door het initiëren, organiseren en leiden van gezondheidsprogramma’s met als doel een betere ervaren gezondheid voor inwoners in Zuid-Nederland.

Bent u op zoek naar een opleidingstraject afgestemd op wat uw organisatie nodig heeft? AOG School of Management is graag uw partner bij het opzetten van een incompany-programma op maat. Samen met u ontwikkelen we interventie- en leertrajecten die organisatiedoelen dichterbij brengen en deelnemers uitdagen hun grenzen te verleggen.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.