Over samenwerken, sturen en macht

Als programma-, projectmanager, beleidsmaker of  manager is het bij projecten balanceren geblazen tussen voortgang en draagvlak. Vanuit het perspectief van voortgang zou u soms beslissingen willen nemen die het draagvlak van het project als geheel niet ten goede komen. Terwijl de nadruk op aandacht voor het draagvlak de voortgang vaak niet ten goede komt.

Mens en organisatie, autonomie en functie  staan in het denken over samenwerking vaak tegenover elkaar en leiden soms tot een impasse. Het is dan een hele kunst om te sturen zonder dat u altijd direct zeggenschap hebt.

Masterclass Regievoering zonder Macht

In samenwerking met organisatiekundige Hans Licht ontwikkelde AOG School of Management de Masterclass Regievoering zonder Macht. Zoals u dat van ons gewend bent, zoeken we het dilemma op. Dat gaat hier om de balans tussen voortgang en draagvlak. We denken daar graag samen met u over verder. Met als doel om samenwerking betekenisvol te organiseren, waarbij een functionele inrichting van communicatie en besluitvorming de leidraad is. In drie dagen staat u stil bij de theorie rondom de verschillende organisatievormen, leert u met die theorie naar uw eigen context te kijken om die vervolgens beter toegerust te kunnen beïnvloeden. U leert beïnvloeden zonder te manipuleren, u staat stil bij uw persoonlijke integriteit en u verkent grenzen.

Word meer bewust van uw functie

Hans Licht heeft als doel om u meer bewust te laten zijn van uw functie. Dat brengt nieuwe perspectieven en als regisseur zult u daardoor meer overzicht krijgen. Dat leidt ook tot meer verantwoordelijkheid. Om een voorbeeld te noemen: vanuit uw regisseursrol is het soms beter om bewust niet te handelen. Dat kan best tot ongemak leiden. In de Masterclass houdt u dat ongemak samen tegen het licht.

De masterclass is daarmee een praktisch ingestoken verdieping voor mensen die doelen willen realiseren vanuit gerichte beïnvloeding. Wilt u meer lezen over de insteek van Hans Licht? Lees er meer over in het blog dat hij over de Masterclass schreef.

Wil u zich inschrijven? Op 4 maart 2019 start de Masterclass Regievoering zonder Macht. Er is nog plaats! Neem voor meer informatie contact op met Team Studieadvies via 088 556 1000.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.