Masterclass Regievoering zonder Macht

Complexere samenwerkingen; hoe gaat u daar mee om?
Samenwerking binnen en tussen organisaties vraagt steeds vaker om een andere manier van sturing en regie, zeker nu het speelveld steeds complexer wordt en integrale opdrachten vaker voorkomen. Hoe verbind je je betekenisvol aan een dergelijk samenwerkingsverband? Hoe kun je verantwoordelijk zijn terwijl je ‘er niet over gaat’?

Dit vraagt op veel niveaus samenwerking: in projecten en programma’s, maar ook in structurele samenwerkingsverbanden, zoals netwerken. Er is een heel speelveld met betrokkenen, persoonlijkheden, rollen en belangen. Iedereen werkt aan een gezamenlijk doel maar heeft verschillende taken. Verantwoordelijkheden liggen niet meer vanzelfsprekend bij ‘de hoogste in rang’.