Op welke plek ga jij staan?

drs. Sam Terpstra

drs. Sam Terpstra

Een vraag afkomstig van Sam Terpstra. Een wezenlijke vraag. Éentje die blijft hangen. In ieder geval maakt Sam 1 plek vrij. Op 6 juli jl. nam hij afscheid als bestuurder van de voortgezet onderwijsinstelling Reggesteyn. Na 13 ruim dertien jaar legt hij de bestuurlijke rol af. Hij vindt het tijd en hij vindt tijd voor andere dingen. Voor andere plekken om naar toe te gaan.

Reflectieve modus

Naast zijn werk als bestuurder is en blijft Sam kerndocent van de leergang ‘Leiderschap in onderwijsbestuur’. Ook blijft hij actief als adviseur voor de VO-Raad waar hij aan de wieg stond van de VO-academie. Leren, ontwikkelen, het onderwijs: het zijn verinnelijkte krachten die Sam drijven en voortstuwen. Dat blijft. ‘Op welke plek ga jij staan?’ Het is juist die vraag die Sam zelf ook kenmerkt. Het raakt aan de kern van het wezen van de leergang bij AOG School of Management. De vraag is als een sluis die opengaat als je nadenkt over fundamentele vragen over jezelf. Het is juist deze vragende reflectieve modus die bestuurders in het onderwijs zoeken. Om dichterbij de eigen plek te komen, daar bewustzijn op te ontwikkelen om steviger de eigen plek in te kunnen nemen. Daarom melden zij zich aan bij deze leergang en vinden ze een plek.

Introspectie

Stevig op de eigen bestuurlijke plek staan doet een beroep op persoonlijk leiderschap. Dat is een dynamisch proces in deze tijd waarin bestuurders alle zeilen bij moeten zetten om zich te verbinden aan de maatschappelijke veranderingen die volop gaande zijn. De tijd ontbreekt vaak om stil te staan bij die eigen plek. Een bestuurder denkt eerder aan ‘de zaak’, aan het onderwijs, aan anderen. ‘Het zelf’ is de sluitpost in de planinng. Simon Sinek zei het al: ‘true leaders eat last’. Dat geldt zeker voor veel onderwijsbestuurders waardoor de tijd er vaak bij in schiet om toe te komen aan introspectie, aan het stellen van vragen om te bezinnen. Bijvoorbeeld over ‘positie’. Een bestuurder heeft vaak een tussenpositie. Ingewikkeld. Tussen partijen in en die partijen kunnen allerlei verschillende belangen hebben. Het is vaak balanceren, spitsroede lopen.

Zin

Hoe ga je om met die wisselende posities die horen bij het bestuurderschap? En hoe verantwoord je dat? En ondertussen is de winkel altijd open en moet je aangehaakt zijn. Op de inhoudelijkheid van het onderwijs, op jouw rol daarin en hoe je als persoon verhoudt tot onderwijswaarden. Waar sta jij voor? Wat is voor jou wel en niet onderhandelbaar? Bestuurders zijn hoge bomen en die vangen nou eenmaal veel wind. Hoort erbij. ‘If you can’t stand the heat, get out of the kitchen’. In zijn werk als bestuurder is Sam hier natuurlijk tegenaan gelopen. Het afscheid in theater ZinIn in Nijverdal bevestigde dat. De naam van het theater kenmerkt Sam. Die zoekt altijd ‘de zin’ en als het in zijn ogen onzin is dan steekt hij dat niet onder stoelen of banken. Zijn energie is voelbaar. Hij heeft er inderdaad ‘zin in’. Het afscheid liet dat ook zien. Niet alleen zin maar ook zingeving. Een ruim begrip voor Sam, ook bij het afscheid: er was een lach, een traan, een analyse, er was ernst, realisme, positiviteit, een kritische blik en hoop. Bovenal was er energie in de zaal. Die omringde het afscheid van Sam Terpstra. Energie zit in Sam, zit in zijn onderwijswereld en dat is de bron waaruit hij blijft putten.

 

Benieuwd geworden naar de bronnen die aangeboord worden in de leergang Leiderschap in onderwijsbestuur? Wilt u meer weten? Ontdek hier de opleiding of download de brochure.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.