Nieuw binnen AOG School of Management: Academie Permanent

Hoe organiseer je als manager of professional je eigen inspiratie in een druk en enerverend bestaan? Deze vraag stellen wij onszelf met regelmaat. De deelnemers aan onze leergangen en masteropleidingen zetten ons op dat spoor. Na afronding van hun programma, merkten wij dat de behoefte er is om aangehaakt te blijven bij ons gedachtegoed. Of, zoals één van hen dat in gesprek met haar studieadviseur verwoorde: “Kunnen jullie geen leergang voor ons ontwikkelen, die bestaat uit jullie pareltjes? Iets luchtigs en toch betekenisvol, waarbij ik me samen met gelijkgestemden verder ontwikkel?” Om op deze behoefte in te spelen, ontwikkelde AOG School of Management Academie Permanent.

We hielden daarbij voor ogen dat het een programma moest worden voor iedereen die:

  • Zijn eigen leiderschap permanent wil ontwikkelen en nieuwe kennis en inzichten wil opdoen.
  • Inspiratie wil opdoen na het volgen van een leergang, programma of opleiding.
  • Deel uit wil maken van een levendig en innoverend netwerk, bestaand uit hoogwaardige professionals, managers en bestuurders

Laagdrempelig met diepgang
We willen de drempel laag houden en tegelijk diepgang bieden, het beste dat ons opleidingsinstituut in huis heeft toegankelijk maken. En dan zo dat iedereen er zijn weg in kan vinden. In contact en interactie met elkaar en tegelijk via ieders individuele route.

In Academie Permanent zetten we aan tot verder denken op academisch niveau, vakoverstijgend met een mix van wetenschap en praktijk. We leren zaken in een ander perspectief te plaatsen en kritisch naar de eigen rol te kijken. Je start daarbij niet vanaf nul. Ieders eigen ervaring is het vertrekpunt. Belangrijk uitgangspunt is dat het programma waardevol is voor de loopbaan van de deelnemers.

Tijd en geld besparen
Belangrijk is ook dat het programma past in ieders drukke agenda. Daartoe zetten we een opmerkelijke stap. Naast vijf jaarlijkse inspiratieseminars op unieke praktijklocaties, omvat Academie Permanent een vernieuwend social learning platform.  Dit platform brengt alle innovaties bij elkaar die professioneel leren en persoonlijke ontwikkeling tot een inspirerende uitdaging maakt:

  • Small private online courses (SPOC’s) ter voorbereiding en follow-up van de seminars.
  • Permanente open gedachtenuitwisseling tussen deelnemers onderling en met docenten.
  • Onbeperkte toegang tot relevante literatuur, artikelen, video’s en gerelateerd nieuws.

Een ander belangrijk issue vormt de prijsstelling. De aantrekkelijke prijs van Academie Permanent maakt het mogelijk om het programma jaar na jaar te volgen. Daarmee maakt het programma zijn naam ook in dat opzicht waar.

Brede thematiek
De rode draad van het programma wordt gevormd door vijf themavelden: management en bedrijfskunde, beleid en bestuur, innoveren en vermarkten, leiderschap en talentontwikkeling en veranderen en adviseren. Binnen deze themavelden gaan we jaarlijks op zoek naar de meest actuele onderwerpen.

Voor de jaargang 2016-2017 zijn dat bijvoorbeeld: smart technology en duurzame organisaties, de essentie van cognitie, Big Data en digitalisering, talent- en organisatieontwikkeling en de noodzaak van leiderschap.

Om deze onderwerpen tot leven te brengen, organiseren we inspirerende seminars op toegespitste praktijklocaties die model staan voor de thematiek. Tijdens een seminar worden twee compacte colleges gegeven, waarbij het te behandelen thema van verschillende kanten wordt benaderd. Op die manier ontstaan levendige seminars die vragen oproepen en aanleiding geven tot discussie.

Naast de werkbezoeken en theoriecolleges, biedt elk seminar ruimte voor creatie. Tijdens intensieve gesprekken tussen deelnemers onderling in interactie met de docenten worden actuele vraagstukken aangestipt op het gebied van bovengenoemde thema’s.

Een staat van permanente transitie
Deze interactie stopt niet met de afronding van het inspiratieseminar, maar wordt in de weken daarna doorgezet in de SPOC’s op het social learning platform. Dit platform geeft de deelnemers permanente voeding om ook in hun dagelijkse praktijk aangehaakt te blijven bij de actuele ontwikkelingen. Daarmee raakt hun leiderschap in een staat van permanente transitie. Een flow die het verschil kan maken op de werkvloer en daar buiten. Enkele onderwerpen die in 2016-2017 op de social learning kalender staan zijn:

  • De enorme impact van technologie: hoe ziet de samenleving er over 10 jaar uit?
  • De informatiesamenleving maakt het individu transparant, we weten alles van elkaar: hoe zien ‘de postmoderne kleren van de keizer’ er eigenlijk uit?
  • Het tijdperk van leiders met grootse vergezichten is voorbij, ‘geen leiders meer zonder volgers’?

In eigen tempo en individuele route
Wij stellen Academie Permanent open voor iedere professional die op zoek is naar verbreding en verdieping, die een duidelijke ambitie heeft en zichzelf committeert aan blijvende (persoonlijke) ontwikkeling. Academie Permanent biedt daarbij veel ruimte voor de dynamiek van de groep, maar voor iedere deelnemer ook een geheel individuele route. Elke deelnemer volgt zijn eigen weg in zijn of haar eigen tempo. Het social learning platform biedt juist daartoe veel mogelijkheden. Het programma vormt een ideale opstap voor  het volgen van een academisch vervolgprogramma bij AOG School of Management. Tegelijk vormt het een follow-up voor diegenen die al deelnamen aan een van onze mastertrajecten.

Programmaleiding
De programmaleiding hebben wij in handen gegeven aan een van onze meest ervaren kerndocenten: dr. Michiel Schoemaker. Michiel specialiseerde zich aan de Radbouduniversiteit op ‘identiteit en talent in netwerkorganisaties’. Zijn huidige onderzoeks- en adviesprojecten richten zich op organisatie-identiteit, talentmanagement, teamontwikkeling en employability. Binnen AOG School of Management geeft hij leiding aan heel diverse programma’s, zoals de leergang Talent en Organisatieontwikkeling of het incompany programma Connected Adviseur. Dat maakte hem bij uitstek de juiste persoon om richting te geven aan de Academie Permanent.

Academie Permanent: iets voor u?
Bent u op zoek naar een klankbord voor uw gedachten en ideeën? Wilt u bijblijven in een wereld die versnelt? Heeft u behoefte aan een kompas om nieuwe kansen aan te kunnen grijpen? Bekijkt u de actualiteit graag vanuit meerdere invalshoeken? Wie op zoek is naar een programma dat zowel breed als diep is, dat luchtig en betekenisvol is, en waarbinnen op verschillende fronten kan worden gecommuniceerd daag ik uit zich na de zomer bij de Academie Permanent aan te sluiten. Want alleen door mee te doen, ervaar je of dit programma inderdaad de juiste oplossing biedt.

Voor meer informatie of direct aanmelden? Klik hier.

Dit bericht is een bijdrage van drs. Ian Muller. Ian is business developer binnen AOG School of Management.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.