“Met bedrijfskundige bouwstenen bouwen aan je eigen legohuis”

Delano Maccow en Henk van der Honing

Delano Maccow en Henk van der Honing

Docenten Delano Maccow en Henk van der Honing aan het woord over de opleiding Bedrijfskunde en Leiderschap. Met deze opleiding biedt AOG School of Management de unieke combinatie van sterke inhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap. Juist deze combinatie zorgt er al jarenlang voor dat deelnemers de opleiding niet alleen verlaten met een gedegen kennis van alle bedrijfskundige deelgebieden, maar weten ze hier ook op een juiste manier uitvoer aan te geven.

Kennis verbreden en verdiepen

De opleiding richt zich op managers en professionals die de nodige werkervaring hebben en de behoefte voelen om hun bedrijfskundige kennis te vergroten en verdiepen. Van der Honing: “We zien veel deelnemers die een specifieke opleiding hebben gevolgd in een bepaalde richting en door de jaren heen op een meer sturende positie zijn terecht gekomen. Zij merken dat ze meer bedrijfskundige kennis nodig hebben omdat ze binnen hun organisatie te maken krijgen met vraagstukken op andere bedrijfskundige terreinen, zoals financiën, HRM, strategie en marketing. Tegelijkertijd hebben zij ook sterk de behoefte om zich te ontwikkelen als leider.”

Maccow sluit zich hierbij aan: “Deelnemers geven aan dat ze veel beslissingen baseren op een onderbuikgevoel. Ze willen die beslissingen toetsen en onderbouwen. De deelnemers hoeven geen specialisten te worden, maar gelijkwaardige gesprekspartners. Vaak zien ze op tegen de financiële modules, maar zijn ze na afloop blij dat ze er zoveel van hebben geleerd. Als manager krijg je namelijk steeds meer te maken met financiële vraagstukken binnen je organisatie. Wij willen door het aanbieden van alle bedrijfskundige deelgebieden een fundament leggen en daarom waaien we bewust niet mee met alle winden mee. We lopen niet achter bedrijfskundige hypes aan, al maken we natuurlijk weleens een uitstapje. Wij geven de bouwstenen en het lukt de deelnemers goed om die stenen een plek te geven in het grotere geheel. Het gaat erom dat je al die functionele gebieden kunt plaatsen in je eigen organisatie. Samen vormen ze het fundament, je eigen legohuis.”

Academisch niveau

Een belangrijk verschil tussen deze opleiding en vergelijkbare programma’s die elders worden aangeboden is het academische gehalte. Van der Honing: “Wij willen de deelnemers vertrouwd maken met wat het betekent om academisch naar vraagstukken te kijken. Dus niet vanuit een overtuiging of een mening, maar vanuit onderzoek en het stellen van vragen.” Maccow: “We schudden ze wakker. Deelnemers die geen academische opleiding hebben gevolgd zijn vaak echte doeners. Technisch geschoolde deelnemers zijn bijvoorbeeld gewend om meteen naar oplossingen te zoeken in plaats van eerst vragen te stellen. Als we dan filosofisch en vragend bezig zijn, vinden ze dat eerst lastig. Achteraf geven ze aan dat die academische manier van denken een echte meerwaarde is gebleken.”

Persoonlijk leiderschap

Om te kunnen groeien als leider heb je naast een bedrijfskundig fundament ook zelfkennis nodig. Henk van der Honing verzorgt de colleges over persoonlijk leiderschap en juist daardoor leren de deelnemers elkaar en zichzelf heel goed kennen. Van der Honing: “Dit is geen opleiding waarbij we je tot het diepst van je psyche doorgronden, maar het gaat wel ergens over. Ik stel vragen die de deelnemers aan het denken zetten over wie ze zijn als leider, maar ook als mens. Ik vraag bijvoorbeeld hoe ze vertrouwen creëren in hun relatie met anderen, hoe ze met hun team omgaan en hun medewerkers helpen om zich te ontwikkelen. De meest krachtige vraag is altijd: wie ben ik als leider.” De deelnemers vertellen elkaar wie ze zijn en waar ze soms mee worstelen in hun leiderschap. Ze krijgen ook concrete opdrachten mee. Van der Honing: “Een effectieve oefening is de opdracht om drie mensen in je omgeving te interviewen, waarbij je iemand uitkiest met wie de relatie stroef verloopt. Dat kan heel confronterend zijn, maar ook bevrijdend.”

Continu verbeteren

Om de kwaliteit van beide componenten goed te bewaken en waar nodig te verbeteren, kunnen docenten en AOG School of Management niet zonder de inbreng van deelnemers. Zo hebben we naar aanleiding van evaluaties besloten om  het onderdeel persoonlijk leiderschap anders vorm te geven met meer aandacht voor het individu. Van der Honing, verantwoordelijk voor dit onderdeel: “Door het jaar heen besteden we aandacht aan persoonlijk leiderschap in de groep. Deelnemers delen veel met elkaar en leren elkaar daardoor goed kennen. Toch leven er soms vraagstukken die deelnemers liever individueel willen behandelen. Dan willen ze dieper ingaan op een aspect van hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Van de huidige groepen heeft twee derde van de deelnemers aangegeven hier behoefte aan te hebben. We gaan deze mogelijkheid daarom nu als apart facultatief programmaonderdeel opnemen.”

Afronding eerste jaar Master of Business Administration

Door het jaar heen raken de deelnemers steeds meer vertrouwd met de academische aanpak en ontdekken ze welke leiderschapsstijl het beste bij hen en hun organisatie past. Van der Honing: “Ze stellen zich vaker kwetsbaar op, verhullen niet meer dat ze iets niet begrijpen. En dat is de goede basishouding om verder te komen.” Na afloop van de opleiding volgt de diploma-uitreiking. Van der Honing: “Dan ben je een AOG-er en hoor je bij een groot netwerk van mensen die nadenken over bedrijfskundige vraagstukken.” Een relevant leernetwerk met een traditie van meer dan 25 jaar, voegt Maccow toe. “Bovendien kun je met dit diploma op zak verder leren: wie ruime leidinggevende ervaring heeft kan doorstromen naar onze eenjarige Master of Business Administration. Een route die een groot deel van de geslaagde kandidaten neemt.”

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.