AOG - Wim Smit - Bedrijfskunde en leiderschap

Manager HR Wim Smit helpt Nijestee wendbaar te worden

Wim Smit is een HR-man in hart en nieren. Een creatieve beschouwer die niet bang is om duidelijk te zijn. Hij heeft een scherpe intuïtie, maar zoekt ook altijd naar de objectivering en de onderbouwing, liefst vanuit verschillende perspectieven. In feite had hij daarmee altijd al een bedrijfskundig profiel. Maar de scholing ervoor miste hij nog. Hij besloot daar verandering in te brengen en volgde de leergang Bedrijfskunde en Leiderschap (BKL) bij AOG. Met de kennis en kunde die hij daar opdeed, kwam hij beslagen ten ijs in de organisatieontwikkeling bij zijn werkgever Nijestee, waarin hij een leidende rol nam.

“Bij organisatieontwikkeling gaan structuur en cultuur hand in hand”

Vanaf de middelbare school wilde Wim al ‘iets met mensen’ doen. Daar had hij een goed gevoel bij. Hij ging recht op zijn doel af en studeerde Personeel en Arbeid aan de Hanzehogeschool Groningen. Zijn stage bij Zorggroep Drenthe bevestigde hem in die keuze. Hij belandde daar met zijn neus in de boter. Bij een grote fusieorganisatie met het personeelsbeleid nog in de kinderschoenen en slechts één personeelsfunctionaris was daar voor hem voldoende te doen én te leren. Wat hij daar vooral leerde, was hoe leuk hij het vond om zich te ontwikkelen. Die passie heeft hij tot op de dag van vandaag.

Voorliefde voor creativiteit

Na zijn kickstart bij de zorggroep werkte hij voor het Ommelander Ziekenhuis in Delfzijl en het Alfa College in Groningen. Ook leerzaam, op allerlei manieren. Wim: “Ik vond uit dat ik graag creatief ben en het leuk vind te bedenken wat nodig is om een organisatie verder te brengen.” Die voorliefde kon hij goed gebruiken bij zijn huidige werkgever Nijestee, de grootste woningcorporatie van Groningen met ongeveer 200 medewerkers.

Ruim drie jaar geleden startte Wim bij Nijestee als manager HRM. Die werkgever gaf hem de ruimte om zijn functie in te vullen op een manier die bij hem past. Daar bleef het niet bij. Hij kreeg de kans om zijn visie te geven op de organisatiecultuur en -structuur en hoe die in beweging kon komen, zodat Nijestee klaar zou zijn voor de toekomst. De wereld van onze bewoners verandert, het is voor Nijestee belangrijk om mee te bewegen om de veranderende vraag van de bewoners goed te kunnen blijven beantwoorden. Om daar met een bredere blik dan alleen vanuit HR naar te kunnen kijken, besloot Wim de leergang Bedrijfskunde en Leiderschap van AOG School of Management te gaan volgen.

Cijfers zijn best leuk

Waarom de BKL? Wim: “Ik wilde mijn intuïtie kunnen onderbouwen met theorie. En wat mij aansprak in de BKL was de breedte van de leergang. Ik ging bijvoorbeeld aan de slag met finance, waar ik tot op dat moment geen kaas van had gegeten, terwijl dat wel nodig is als je bij de bestuurder aan tafel wilt kunnen zitten. Tot mijn verrassing merkte ik dat ik cijfers best leuk vind, al was rekenen vroeger niet mijn ding. Ze vertellen je veel en laten je zien aan welke knoppen je kunt draaien. Bij de BKL is mijn interesse voor cijfers gegroeid. Wat ook meespeelde bij mijn keuze voor deze leergang was dat ik mijn MBA nog wel wil halen. Dan is de BKL een flinke stap in de goede richting.”

Benieuwd naar de Bedrijfskunde en Leiderschap?

Deze unieke opleiding verbindt bedrijfskunde en leiderschap met innovatie en ondernemendheid én kan de eerste stap zijn het behalen van uw MBA-titel.

Complexe vragen, complexe antwoorden

De leergang leverde Wim meer op dan verstand van cijfers. Wim: “Er is veel veranderd sinds ik de middelbare school deed. Economie bijvoorbeeld heeft veel meer samenhang gekregen met andere vakgebieden, zoals sociologie en psychologie. Voor mijn eigen vak zie ik ook steeds meer kruisbestuivingen. Denk aan facilitaire zaken, communicatie, ICT, Finance. De wereld is veel complexer geworden. Dat geldt voor de vragen die op ons pad komen, maar ook voor de antwoorden. Maar dat je niet langer alleen vanuit je eigen vakgebied kunt kijken, is een van de belangrijkste inzichten die ik tijdens de leergang heb opgedaan. Naast dat het van het grootste belang is om verder te kijken dan de grenzen van je eigen organisatie. Als je de buitenwereld niet naar binnen haalt, ga je de boot missen.”

Nijestee: van hiërarchie naar wendbaarheid

Gewapend met de kennis en inzichten die Wim in de leergang had opgedaan, ging hij aan de slag bij Nijestee. Wim: “Nijestee was, toen ik binnenkwam, een organisatie met sterk hiërarchische kenmerken. Tijdens een heidag besloten we samen dat het anders moest. We wilden van hiërarchie naar wendbaarheid. Een grote stap, die duidelijke keuzes betekende. Zoals een andere organisatiestructuur met een nieuwe dynamiek en meer inbreng van medewerkers. Maar hoe doe je dat? Bij de BKL had ik geleerd dat structuur van invloed is op de gewenste dynamiek in de organisatie. Structuur en cultuur gaan altijd hand in hand. We wilden medewerkers meer mee laten denken. Samen met een aantal collega’s vanuit verschillende functies en afdelingen hebben we een opzet gemaakt voor de organisatiestructuur van de toekomst”

Hoe ging dat verder? Nijestee heeft de nieuwe strategische koers inmiddels uitgezet. Wim: “Bij alles wat we doen, vragen we ons nu af of de medewerkers erbij betrokken zijn. Niet iedereen kan mee in deze nieuwe lijn, maar dat geeft niet. De discussie die de nieuwe koers heeft veroorzaakt heeft een enorme kracht. Er gaan mensen weg, maar er komen nieuwe voor terug. Heel gezond. Zolang we het doel maar in beeld houden, namelijk om waarde te blijven toevoegen voor onze bewoners.”

Toekomstplannen

Nijestee zit nu in een ander strategisch spoor. Wat betekent dat voor Wim? Gaat hij, met zijn kennis en ervaring, de HR uit om bestuurder te worden? Wim: “Nee, de HR blijft mijn basis en zolang ik me onafhankelijk kan opstellen, ben ik op mijn plek bij Nijestee. De leergang heeft me versterkt als bedrijfskundig HR-partner. Maar ik ben nooit klaar met me te ontwikkelen. Blijf ook kritisch naar mezelf. Ik hoor mensen vaak zeggen dat ze al wendbaar zijn of genoeg geleerd hebben. Alsof ontwikkeling iets is dat ‘af’ kan zijn. Volgens mij gaat dat in de huidige tijd niet meer op. Daarin zit ook meteen mijn advies voor anderen. Blijf meebewegen met veranderingen. En blijf jezelf uitdagen om nieuwe kennis op te doen. De context van je werk vraagt daarom.”

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.