AOG Baetsen

Alumna Kathelijne Baetsen: ‘Ik had niet verwacht dat ik iemand ben bij wie je met je problemen terechtkunt’

Kathelijne Baetsen verruilde haar carrière als advocaat-partner voor een baan als sectormanager van de fiscale sector bij de Hoge Raad. Daarmee verlegde zij de focus van haar werk van de juridische inhoud naar leidinggeven. Het volgen van de leergang Psychologie in Organisaties speelde een belangrijke rol bij die overstap. De leergang zorgde ervoor dat Kathelijne een andere visie ontwikkelde op leidinggeven en het begeleiden van mensen. We gingen met Kathelijne in gesprek over haar leerreis, haar eigen behoefte om zich te ontwikkelen en de waarde van loslaten en vertrouwen.

Honger naar kennis

‘Rond mijn veertigste had ik de carrièredoelen die ik mij aan het einde van mijn rechtenstudie had gesteld, bereikt: ik was partner bij een succesvol advocatenkantoor, had mooie cliënten, een drukke advocatenpraktijk en goede medewerkers. Toen dacht ik: maar wat nu? Ik merkte dat mijn leercurve was afgevlakt en dat ik behoefte had aan nieuwe doelen. Het vasthouden van de status quo was onvoldoende.

Ik had bovendien in de loop van mijn advocatencarrière steeds meer een managementrol gekregen, maar daar eigenlijk geen opleiding voor gehad. Het was ‘training on the job’. Ik vroeg me steeds meer af of ik die managementrol wel op de goede manier invulde, of ik wel in staat was mijn medewerkers het beste uit zichzelf te laten halen. Ik wilde daarom graag meer kennis hebben over waarom mensen doen wat ze doen. Ik zocht een theoretische onderbouwing van mijn aanpak op basis van gevoel en ervaring. Toen zag ik een advertentie voor de leergang Psychologie in Organisaties en dacht: ‘dat is precies waar mijn interesse naar uitgaat!’. Ik stapte de eerste opleidingsdag binnen met een enorme behoefte aan nieuwe kennis. Ik wilde weten wat de invloed van nature en nurture is op het handelen van mensen, waarom iemand is wie hij of zij is, hoe mensen leren, hoe je mensen kunt stimuleren en welke aanpak daarbij het beste werkt. Ik was daarbij natuurlijk ook nieuwsgierig naar mijzelf: waar komt mijn drive om carrière te maken vandaan, waarom ben ik soms zo veeleisend voor mezelf, en wat kan ik doen om mezelf af en toe bij te sturen? Ik wilde dus niet alleen anderen beter begrijpen, maar ook mezelf.’

Aandacht die je geeft krijg je terug

‘De leergang heeft me een andere kijk op leidinggeven en het opleiden van mensen gebracht dan wat ik in het juridische werkveld gewend was. De commerciële advocatuur is een zakelijke omgeving, waar vaak ook op een zakelijke manier naar mensen wordt gekeken. In de leergang zaten ook mensen uit andere sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. Zij hadden een hele andere kijk op leidinggeven. Ik leerde daardoor al snel ook anders naar mensen en organisaties te kijken. De opleiding heeft me met name geleerd dat iedereen anders is en andere ambities heeft, dat daarin geen goed of fout is, en dat die verschillen tussen mensen een verschil in mijn aanpak als leidinggevende vragen. Daardoor ben ik beter naar mensen gaan kijken, zodat ik mijn aanpak beter op de persoon kan afstemmen. En dat heeft gemaakt dat ik mijn leidinggevende taken niet meer als ballast zag, maar juist als één van de leukste kanten van mijn werk.

Dat ik mij realiseerde dat ik niet moet redeneren vanuit hoe ik in elkaar steek, maar me moet verdiepen in hoe de ander in elkaar steekt, maakte mijn taak als leidinggevende en opleider makkelijker. En daarbij heb ik in de praktijk gemerkt dat als je oprechte aandacht hebt voor je medewerkers, dat heel veel oplevert. Ik kreeg al snel na start van de opleiding terug dat ik veranderde als persoon en leidinggevende. Mijn oprechte interesse werd opgemerkt en gewaardeerd. Dat vond ik verrassend, want ik had niet direct verwacht dat ik gezien zou worden als iemand bij wie je altijd met je problemen terechtkunt. Maar kennelijk zat dat wel in me, alleen kwam het er in de praktijk niet altijd uit.’

Van control freak naar vertrouwen

‘Ik ben nogal een control freak maar het volgen van deze leergang heeft me geholpen om meer los te laten, te durven vertrouwen op anderen. Want als je loslaat en vertrouwen geeft, krijgen mensen de kans om verantwoordelijkheid te nemen. En die kans pakken ze over het algemeen ook. Het geeft ze bovendien kans om te groeien. Dat geldt zeker voor jonge ambitieuze professionals.

Ook de intellectuele uitdaging van de leergang sprak me aan. Ik werd geprikkeld, aan het denken gezet. Zo was er een college over het al dan niet bestaan van de vrije wil. Om daarover te filosoferen en na te denken over wat dat bijvoorbeeld betekent voor de functie van straffen, vond ik ontzettend leuk. Dat is wellicht niet meteen van praktische waarde in het dagelijks werk, maar juist de combinatie van praktische en theoretische kennis maakte de opleiding voor mij zo leuk.’

Iedereen moet Psychologie in Organisaties gaan doen!

‘Ik zou zeggen, als je met mensen werkt dan moet je deze leergang zeker gaan doen! Het is wel een investering, maar als ik kijk naar wat het mij heeft gebracht is dat het waard. Het heeft mij vooruitgeholpen, oude overtuigingen onderuitgehaald en nieuwe inzichten gegeven. De opleiding heeft er bij mij uiteindelijk zelfs toe geleid dat ik een carrière switch heb gemaakt. Met die gedachte speelde ik al toen ik met de opleiding begon, ik was toe aan iets nieuws en dat was één van de redenen om de opleiding te gaan doen. Uiteindelijk heeft de opleiding me de theoretische bagage gegeven, om te durven solliciteren voor de baan die ik nu heb.

Ik ben als sectormanager een groot deel van de dag bezig met mensen, met leidinggeven, maar vooral ook met onderzoeken hoe zij optimaal kunnen functioneren en hoe ik daar een bijdrage aan kan leveren. Ik kan wat ik geleerd heb toepassen in mijn nieuwe rol. En daarbij durf ik meer op hoofdlijnen te sturen en minder op details. En ook durf ik te benoemen dat ik het soms ook niet weet, maar dat we samen een oplossing zullen zoeken. Alles begint met het in gesprek gaan en elkaar leren kennen om op die wijze een vertrouwensband op te bouwen. En daarbij mag ik mij als leidinggevende ook best kwetsbaar opstellen en om hulp vragen, iets wat voorheen voor mij uit den boze was.’

Originele publicatiedatum: 30 september 2022
Bewerking: 14 juli 2023

Zet mensen, teams en organisaties in hun kracht

De samenleving en economische markten ontwikkelen zich voortdurend en organisaties veranderen mee. Dat vraagt veel aanpassingsvermogen van medewerkers. De leergang Psychologie in Organisaties geeft deelnemers inzichten en handvatten bij het organiseren, verbinden en motiveren van mensen in en tussen organisaties.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.