HR on the Move

Sensitieve mensen, en dat zijn HR-professionals, die voelen het. We staan op een keerpunt. Het lijkt of er een bel op springen staat. Je voelt dat de samenleving en organisaties kraken in hun voegen en zich soms ongemakkelijk bewegen. De duur van de crisis is hier een goed voorbeeld van. De gecreëerde welvaartsmachine is aan vervanging toe (Bessems, 2013). We digitaliseren. Informatiestromen nemen explosief toe. Mensen worden individualistischer, maar zoeken tegelijk verbinding. Verhoudingen moeten flexibeler worden maar tegelijkertijd intensiever. Je persoonlijke waarden worden belangrijk, autonomie is het streven, ingezet worden op je talent, maar dan wel in een netwerkomgeving waar niks meer vast is.

Belangrijk, maar nu even niet

Dit betekent nogal wat voor organisaties, maar ook voor professionals. Mensen in de organisatie worden steeds belangrijker, zij maken het verschil en dat weet de HRprofessional als geen ander. Op dit moment zitten organisaties in een spagaat. Aandacht voor de medewerker is belangrijk, aandacht voor ‘het nieuwe organiseren’ is ook belangrijk, maar we worstelen nog met de gevolgen van de crisis. En midden in dat geweld sta je als HRprofessional. Op dit moment wordt je opgeslokt door de dagelijkse praktische zaken, maar tegelijk wil je nadenken over de toekomstige netwerkorganisatie en vooral ook wat de positie van HR daarin is. De crisis helpt hierin niet mee, want de directie kent andere prioriteiten. Laat HR zich vooral bezig houden met dat waarvoor ze zijn opgesteld.

HR on the Move

Om hier nu eens met vakgenoten over te kunnen sparren heeft AOG School of Management op 20 november 2013 een event georganiseerd. Tijdens het event gaven een drietal sprekers hun visie op de toekomst van organisaties en de rol van HR hierin (zie hier de video). Onderwerpen zoals netwerkeconomie, sociaal kapitaal en innovatie en talentontwikkeling kwamen voorbij. Tijdens twee discussieronden gingen de deelnemers verder denken over deze onderwerpen en formuleerden ze een advies aan hun directie.

Koop een nieuwe auto

Uit de bijdrage van Paul Bessems bleek onomstotelijk dat we bewegen richting een netwerkeconomie. Alle tekenen hiervoor zijn aanwezig in de huidige economie en samenleving. Onze welvaartsmachine is stuk. Op een andere manier werken aan productiviteitsgroei is het advies, maar dan niet door de extrapoleren op oude successen. Nee, ga niet de oude auto repareren, koop een nieuwe.

Mensen gaan zich steeds meer op een natuurlijke manier organiseren in netwerken. Netwerken van netwerken waarbinnen mensen zich vrij bewegen. Het is in de (nabije) toekomst niet meer zo dat medewerkers verbonden zijn aan één organisatie. Tegelijkertijd binnen verschillende organisaties ingezet worden op basis van je talent. Sociaal kapitaal wordt steeds belangrijker. Sociale innovatie is daarvoor nodig om de technische innovatie bij te kunnen houden.

Vrijheid, autonomie

Om dit te kunnen realiseren willen mensen vrijheid ervaren. Men wil vrij kunnen ademhalen en leven. Niet gebonden aan één werkgever, maar als ZP-er (Zelfstandig Professional) je eigen tijd en plek bepalen en echt van toegevoegde waarde zijn op het juiste moment. Of deze autonomie voor iedereen meteen werkgeluk oplevert waag ik te betwijfelen (lees ook dit blog), maar voor de informatiewerker van de 21e eeuw zal het zeker bijdragen aan de aansluiting van talent op de uit te voeren taken.

Rol van HR

Dat we bewegen richting netwerkorganisaties of community’s betekent nogal wat voor de manier waarop mensen zich verbinden met een organisatie. De rol van HR verandert hiermee ook significant. Enkel sturen op vaste arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen is niet meer relevant. Maar wat dan wel? HR als verbinder met lef. Dit is wat geopperd werd tijdens het event HR on the Move. Als mensen als ZP-er zich tussen organisaties vrij bewegen en overal hun expertise inzetten, dan zullen ze zich sneller moeten kunnen verbinden met de organisatie(waarden) en de mensen binnen de organisatie. HR kan deze verbinding tot stand brengen en de juiste weg wijzen. Als je organisaties van de toekomst ziet als community’s, dan kan HR daarin de community manager zijn. Maar dan wel met een duidelijke visie op die toekomst. Als HRprofessional dien je dan op de hoogte te zijn van toekomstige ontwikkelingen. En moet je je arbeidsmarktbeleid (zo er nog een arbeidsmarkt mocht zijn) en personeelsplanning strategisch kunnen aanpassen.

Vertrouwen en loslaten

Dit alles dient ook nog te geschieden volgens de menselijke maat. Oog voor de wensen van medewerkers in lijn met de strategie van de organisatie. Het is geen gemakkelijke uitdaging waar HR voor komt te staan, maar wel een mooie. Optreden als verbinder binnen een netwerk van getalenteerde mensen is toch prachtig. Belangrijk hierbij is: vertrouwen hebben in mensen, loslaten. Durf autonomie te stimuleren en durf er iets van te vinden. Dit vraagt ook iets van het management van de organisatie. HR kan hierin een rol spelen door te zorgen voor bewustwording en het stimuleren van de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap binnen het management en vooral ook binnen HR zelf.

Het is van groot belang voor HR om een heldere visie op de toekomst te hebben. Daarom heeft AOG School of Management een nieuwe opleiding ontworpen in samenwerking met AWVN: Visie op Werk & HR. Deze zal in het najaar van 2014 van start gaan. Download
hier de brochure
.

Dit bericht is een bijdrage van Eric Buffinga. Eric Buffinga is programmamaker bij AOG School of Management en vanuit die rol verantwoordelijk voor de leergangen HR-Strateeg, Public Strategy Course, Leiderschap in Management, en Lean in de Zorg.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.