AOG - Bestuurlijk Leiderschap - Gerry Poelert

Gerry Poelert over Bestuurlijk Leiderschap

Gerry Poelert is directeur-bestuurder van Cultura, centrum voor kunst en cultuur in Ede en ronde dit jaar de opleiding Bestuurlijk Leiderschap af. Ze deelt haar ervaring met de opleiding en vertelt wat het haar heeft gebracht.

En de deur gaat weer dicht! Tot drie keer toe moest Cultura zijn deuren sluiten en werd het stil in het anders zo bruisende gebouw. Een lastige tijd waarin je beseft dat medewerkers daadkracht en leiding van je verwachten, maar je het zelf soms ook niet weet en zo klaar mee bent met alle maatregelen. De leergang Bestuurlijk Leiderschap kwam dan ook op het juiste moment. Die liet mij zien dat niet corona de boosdoener was, maar dat er iets structurelers aan de hand was dan het wegvallen van activiteiten.

Veranderingen in de maatschappij hebben invloed op de manier van werken van organisaties. Onvoldoende flexibiliteit en diversiteit maken je kwetsbaar bij ingrijpende transities. Onze samenleving verandert naar een waarin mensen communiceren, werken en leven in netwerken die door digitale sociale media worden ondersteund. Informatie, cultuur, ontspanning en communicatie zijn digitaal en overal beschikbaar. De combinatie van de theorie en het toepassen van de lesstof in de praktijk maakten het voor mij heel duidelijk in welke richting ik aanpassingen moest doen om mee te kunnen gaan in een veranderend tijdperk.

Met de inzichten uit de studie kwam de transitie van Cultura in een nieuwe versnelling terecht. In mijn visiestuk richtte ik mij op de vraag welke verandering nodig is om minder afhankelijk van de sector en daarmee wendbaarder en minder kwetsbaar voor plotselinge verstoringen te worden. Het delen van deze visie met gemeentelijke en provinciale ambtenaren resulteerde in de opdracht de regie te nemen over de culturele infrastructuur van Ede en de Foodvalley. Hiervoor zijn gemeentelijke en provinciale budgetten beschikbaar gesteld.

Door deze leergang zijn veel zaken op z’n plek gevallen. Door de combinatie van de lesstof over een brede context en het bestuurlijk handelen kreeg ik meer inzicht over wat er gaande is. Daardoor kan ik de context beter duiden en heb ik meer handvatten om effectief te zijn in het brede speelveld van Cultura.

Na drie leergangen heb ik de smaak te pakken. Volgend jaar ga ik verder voor mijn master!

Benieuwd naar de opleiding Bestuurlijk Leiderschap?

In de opleiding Bestuurlijk Leiderschap ontwikkel je een verscherpt inzicht in jouw leiderschapskwaliteiten en een analytisch kader voor jouw bestuurlijke beslissingen.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.