De vooruitgang voor zijn.

Blog

Geef je leiding vanuit vertrouwen of controle?

Management Accounting is een bedrijfskundige discipline die eigenlijk bij uitstek gaat over het meetbaar maken van prestaties, het beheersen van bedrijfsdoelstellingen. Maar hoe geef je leiding aan deze processen? Doe je dat vanuit vertrouwen of controle? Management Accounting en Control gaat over gedrag.

Drs. Rob Vinke is Kerndocent van de leergang Leiderschap in Management bij AOG School of Management en heeft een passie voor vraagstukken tussen de hardheid en cijfermatigheid van het vak management accounting in combinatie met de softe kant, de kant van mensen en leidinggeven aan de professionals waarvan je de prestaties verwacht. Onlangs sprak hij op ons evenement ‘Vooruit Denken’ over het onderwerp ‘leidinggeven, vanuit controle of vertrouwen?’.

Je werkt samen met vele professionals in een organisatie. Iedereen kent zijn eigen plek, heeft zijn eigen takenpakket, en wordt beoordeeld door het management. Hierin zit een systeem, je legt verantwoording af en krijgt waardering voor je prestaties. Wanneer we kijken naar de manier van verantwoording, zitten er grote verschillen in de mate van beoordeling. Wat is hierin nu de juiste weg? Wil je veel controle uitoefenen? Vertrouw je je professionals op hun prestatie?

In onderstaande video, afkomstig van managementadviesbureau het Zuiderlicht, vroeg Rob Vinke 235 directeuren en managers hoe zij staan in leidinggeven, vanuit vertrouwen of controle. Duidelijk te zien is dat het overgrote deel graag vanuit vertrouwen wil leiden en ook denkt dat investeren in vertrouwen meer economische rendement geeft. Maar als het gaat om de praktijk, schiet men toch weer snel door naar de controle kant. Loslaten lijkt hier dan een grote drempel te zijn, loslaten alles te willen controleren.

Een van je werknemers wil graag thuis gaan werken. Na goed overleg stem je hier mee in, maar hoe snel denken we niet: ‘Wat ga jij eigenlijk thuis doen?’ Achterdocht is snel geboren, een doodslag voor vertrouwen. Vertrouwen gaat eigenlijk over jezelf, hoe jij kijkt naar de ander, misschien wel een projectie óp de ander.

Wanneer je insteekt op control, neemt de mate van controle vaak toe, de prestatieafspraken resulteren in KPI’s, spreadsheets, management rapportages, etc. Alles moet vastgelegd worden, meetbaar gemaakt worden om te kunnen beheersen. Gek genoeg werkt het bij vertrouwen juist andersom. Ernaar vragen mag bijna niet, doe je het wel, dan is het vertrouwen direct geschaad.

Wat is dan de juiste manier van leidinggeven? Het antwoord: Er is geen juiste manier. Het gaat om een goede balans tussen vertrouwen en controle.
Een mooie manier om aan het vertrouwen te werken is appreciative inquiry. Kijk naar wat er werkt, in plaats van wat er niet werkt. Een mooie vraag om een werkoverleg mee te starten zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Wat is nou het mooiste wat we deze week hebben bereikt?
De balans tussen control en vertrouwen zit vooral in de taal, hoe is het geframed. Hoe stel je de vragen? De quote ‘c’est le ton qui fait la musique’ lijkt dus ook hier weer op te gaan.

De leergang Leiderschap in Management gaat in op brede en integrale managementvraagstukken, waarin vaak een combinatie van bedrijfskundige issues en leiderschap centraal staan. Wilt u ook werken aan een theoretisch kader in management theorieën en met een integrale blik naar uw organisatie leren kijken? Download dan hier de brochure van de leergang Leiderschap in Management.

Rob Vinke is naast kerndocent van de leergang Leiderschap in Management, docent in de opleiding Bedrijfskunde en Leiderschap en oprichter en mede-eigenaar van managementadviesbureau Het Zuiderlicht. Naast zijn werkzaamheden als docent en adviseur is hij ook auteur, en schreef hij reeds een aantal publicaties op het gebied van management control en -accounting.

Dit bericht is een bijdrage van Nienke Rooda. Nienke is als studieadviseur van o.a. Leiderschap in Management verbonden aan AOG School of Management.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen, houden we je op de hoogte van nieuwe opleidingen en geven we af en toe korting op evenementen.