Ervaringen van een alumna | Meesterschap in Adviseren (1)

In het kader van de leergang Meesterschap in Adviseren heeft Janne Visser, alumna van de leergang een visiedocument geschreven. In dit blog deelt ze haar bevindingen en ervaringen.

“Een seizoen van overpeinzingen en inkeer”

Vanaf maart 2014 ben ik stevig aan de slag gegaan met het verder versterken van mijn adviesrol. Daarbij ruimschoots geholpen door de boeken, de inspirerende colleges én medestudenten van de leergang. Ik had mezelf vooraf een aantal doelen gesteld. Nu aan het einde van de leergang kan ik zeggen dat ik deze behaald heb. Dat wil niet zeggen dat er niet meer te leren valt, dát beschouw ik als een continu proces. Dagelijks doen zich nieuwe leerervaringen voor sinds mijn hernieuwde bewustzijn van patronen die in de organisatie én in mezelf zijn geslopen. Het volgen van de leergang heeft mij veel verdieping en verbreding gebracht in mijn (handelings)repertoire als organisatieadviseur. Het gebruik van de leercirkel (zie plaatje) heeft daarbij erg geholpen. Het consequent en voortdurend doorlopen van de leercirkel heeft mij veel inzichten en handvatten verschaft.

adviseren-opleiding-leercirkel-kloosterboer

Leercirkel | Kloosterboer, 2012

Het laatste gedeelte van mijn visiedocument bestond uit twee delen waarin ik mijn bevindingen van de leergang heb samengebracht. In het eerste deel reflecteer ik op de experimenten en in het tweede deel op de leergang als geheel.

Reflectie op de experimenten

De uitgevoerde experimenten tijdens de leergang hebben me veel inzicht verschaft. Inzicht in patronen in de organisatie waar ik werkzaam ben, in het team, bij het stafbureau én bij mezelf. Door met de experimenten bezig te zijn heb ik opnieuw ervaren dat het loont om stil te staan, bewust waar te nemen, te analyseren wat je ziet gebeuren en de theorie daaraan te koppelen waarna weer actie kan volgen. De eenvoud van de leercirkel zoals Paul die introduceerde ervaar ik als een machtig instrument.

Ik vond het voorbereiden, uitvoeren en uitwerken van de experimenten een uitdaging. Er viel zoveel te zeggen, de ruimte was beperkt, ik moest steeds keuzes maken, schrappen en weer iets anders toevoegen. Af en toe werd ik er ‘crazy’ van. Ik wilde tenminste mezelf laten zien dat ik kon werken met verschillende aangeboden theorieën. Het heeft me daarom moeite gekost om systematisch en consciëntieus de leercirkel te doorlopen en het ook zo op papier te krijgen. Voortdurend liepen theorie, praktijk en waarnemingen door elkaar, zowel in mijn denken als in mijn schrijfsels. Uiteindelijk heeft dat veel orde en structuur opgeleverd en ook dat ik systematischer (stap voor stap) denk. Daarmee voorkom ik dat ik op mijn eigen ‘laddertje’ blijf staan.

Wat heeft de leergang Meesterschap in Adviseren mij gebracht?

Van waargenomen naar (willen) veranderen.
Dat is het proces waar ik midden in zit. Spannend is voor mij de vraag wat ik nu werkelijk anders zou moeten doen in mijn werk. Ik vind het heel belangrijk dat ik mijn ‘handelingsrepertoire’ uitbreid. Daarom alleen al wilde ik beslist aan de slag met de experimenten en de verwerking van de theorie. Interessant hierbij vind ik wel dat het de vraag is of ik het te horen zou krijgen als ‘men’ niet blij is met wat ik doe, gezien de dominante patronen in de organisatie (dynamisch conservatief). Vragen als: “zijn we goed bezig?, wat zou anders moeten?” behoren bij klanten en opdrachtgevers tot mijn standaardrepertoire (en dat was al zo). Mezelf nu op een andere manier ter discussie stellen én ander gedrag uitproberen vanuit de sterke wens om te blijven leren, dát is waar het nu om ging en dat is gelukt.

De ontwikkelde visie op het adviseurschap
De leergang heeft mij veel geboden: theorie, geventileerde opvattingen, inspirerende collega-studenten en docenten, de uitgevoerde experimenten. Het heeft bij mij geleid tot een kritische reflectie op het (intern) adviseurschap.

De uitdaging ligt er voor mij in om met behoud van al het goede waarover ik al beschikte een volgende stap te maken in mijn adviseurschap. Ik heb daarvoor veel aangereikt gekregen, nu gaat het om incorporeren. Sommige zaken gaan me al gemakkelijk af heb ik gemerkt.

De cirkel is rond

De vraagstelling in mijn visiedocument luidde:
Hoe zorg ik er voor dat ik als organisatieadviseur de vitale plek inneem in de organisatie.

Nu, in mijn nieuwe situatie en aan het einde van mijn visiedocument kijk ik opnieuw naar de vraagstelling. Het is me toch in ‘no time’ gelukt om de ruimte die ik kreeg, door de keus voor het adviseurschap, in te zetten vanuit de ‘dienende plek’. Ik ben er van overtuigd dat met mijn huidige handelen dat deel van het systeem waar ik het meest mee te maken heb, beter wordt. Op dit moment kan ik efficiency en effectiviteit hand in hand laten gaan en dat is wat ik wilde!

Deze leergang is voor mij pure rijkdom geweest, een feest!

Kortom: “ik heb een sterke vuist gemaakt, onbevreesd was ik al”.

Dit blog is een onderdeel van het visiedocument van Janne Visser, organisatieadviseur bij de Hanzehogeschool Groningen. Janne hoort bij de eerste lichting van de leergang Meesterschap in Adviseren en heeft afgelopen jaar de leergang succesvol afgerond. Op donderdag 8 oktober gaat de leergang voor de tweede keer van start. Voor meer informatie kunt u hier de brochure downloaden, of neem contact op met de studieadviseur Ingrid Bearda via telefoonnummer 088 556 1058 of per e-mail: bearda@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.