Persoonlijk Leiderschap in Transities

Thema: Leiderschapsontwikkeling

Het e-book “Persoonlijk Leiderschap in Transities” is gemaakt in het kader van het programma Persoonlijk Leiderschap in Transities. In dit programma staat het gedrag van u als leider centraal.  Hoe krijgt u meer inzicht in uw ingesleten patronen om authentieker en impactvoller te handelen in uw veranderopgave als leider. Hoe slaat u in tijden van transities een nieuwe weg in en creëert u beweging daar waar het er écht om gaat? Dit e-book is inspirerend en inzichtgevend en geeft u meer inzicht in deze thematiek.

We nodigen u van harte uit om over dit onderwerp van gedachten te wisselen met onze studieadviseur Wenda Stoffel.

Download gratis het e-book: 'Persoonlijk Leiderschap in Transities'

Download het e-book