Draagt thuiswerken bij aan kwaliteit van werk, leven en welbevinden op het werk? Hoe werkt veerkracht en leiderschap bij thuiswerken?

Klaske Veth

dr. Klaske Veth
Kerndocent Nieuw Leiderschap in Organisaties

Dr. Klaske Veth, kendocent van de leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties verkende met een outside-in scope van het lectoraat Duurzaam HRM het thuiswerken. Samen met enkele Europese onderzoekers onderzocht ze, als één van de eersten in de eerste weken van de coronacrisis of, en in hoeverre het thuiswerken bijdraagt aan de kwaliteit van werk, van leven, en aan het welbevinden op het werk.

In een blog schrijft ze over de voorlopige resultaten. Wij lichten de thema’s veerkracht en leiderschap eruit.

Veerkracht

In de context van werk wordt veerkracht gedefinieerd als succesvolle professionele actie onder moeilijke werk gerelateerde omstandigheden die niet veranderen. Thuiswerken ten tijde van de pandemie kan extra belasting betekenen (maar dat hoeft niet!). Het kan een negatieve impact hebben op het denken, voelen en handelen van mensen. Mensen die worden belast maar goed met deze belasting omgaan, worden als veerkrachtig beschouwd.

Bij veerkracht gaat het erom dat je je heroriënteert. Dat je je professionele vaardigheden in het dagelijkse werk ontwikkelt en eigen doelen, wensen en interesses aanpast. Als dit je lukt noemt men dit wel ‘loopbaanaanpassingsvermogen’ of ‘veerkracht van de loopbaan’. Het gaat dus ook over het verwerven van vaardigheden en competenties. En over het veranderen van attitudes zodat je (toekomstige) uitdagingen beter aan kunt. Of een dergelijke ontwikkeling al dan niet plaatsvindt, hangt in hoge mate af van de persoon zelf. Maar ook de sociale steun thuis en/of op het werk en leiderschap speelt hierin een belangrijke rol.

Leiderschap

Hoe ziet het leiderschap er (anders) uit in tijden van thuiswerken? Het is in ieder geval op afstand zonder direct persoonlijk contact tussen leidinggevende en medewerkers, met gebruikmaking van softwaretools (calls), en toepassing en implementatie van de basisleiderschapsprincipes. Dit zogenaamde ‘digitaal leiderschap’ kenmerkt zich door het feit dat, ondanks de ‘sociale afstand’, er een goede, empathische relatie tussen de leidinggevende en zijn/haar team blijft behouden. Zelfs via virtuele communicatie.

De resultaten uit de vragenlijsten laten interessante relaties zien tussen de fysieke omstandigheden rondom het thuiswerken, tevredenheid over het werk, veerkracht en leiderschap.

Lees het hele blog over ‘het tipje van de sluier’ van de resultaten van het onderzoek naar thuiswerken hier.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van het onderzoek of lees meer over de leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.