‘Dé onderwijsvisie bestaat niet!’

Het lijkt alsof iedereen wil dat het onderwijs vernieuwt. De heersende publieke opinie is dat onderwijsinstellingen in rap tempo hun onderwijsvisie moeten updaten. En wel snel. De dominantie in de visievorming is dat het daarbij vooral gaat om digitaliteit, aanpassingsvermogen en wendbaarheid. Het neigt naar een soort eenvormigheid in de juiste visie die onderwijsinstellingen moeten hanteren. Klopt deze veronderstelling wel? Is het zo dat een kloppende onderwijsvisie met een focus op technologie en innovatie hét recept is voor een waardevolle en succesvolle school? Op 7 november aanstaande zal Pedro De Bruyckere tijdens het onderwijsseminar van AOG School of Management hier een sterk genuanceerd beeld in geven.

Een gedeelde visie

Pedro De Bruyckere is pedagoog en onderzoeker aan de Arteveldehogeschool in Gent en bestrijdt mythes over onderwijs en leren. In zijn werk komt hij meer en meer tot de ontdekking dat het hebben van een gedeelde visie belangrijker is dan wélke visie je kiest. Met ander woorden: je kiest altijd maar in hoeverre ben je gezamenlijk bewust bezig met wat je kiest? Kijk je daarin naar de bijzondere context van jouw school? Hoe zorg je daarin voor een gedragen visie die werkelijk in jouw onderwijsinstelling doorleeft en uitgevoerd wordt? In de hectiek, complexiteit en waan van de dag ontstaat er – vaak onbewust – een hang naar duidelijkheid en houvast. Zeker ten aanzien van het voortrazende digitaliseringsvraagstuk. Wie heeft daarover nog de wijsheid in pacht? Voordat je er erg in hebt hol je de heersende opinies en experts achteraan. Als je daarin meegaat is het maar de vraag of dat helpt. De context van scholen is vandaag de dag heel erg divers en verschillend.

Kiezen met hart en ziel

Gekeken naar de geschiedenis van vernieuwing in het onderwijs vind je veel innovatieve concepten terug. Veel ‘vernieuwing’ was er vroeger ook al. Wat echter schromelijk onderschat wordt is de impact van bevlogen directies, leraren en onderwijsprofessionals die met elkaar iets willen. Als zij met hart en ziel kiezen voor een visie – welke dat ook is – dan is de basis voor goed onderwijs vaak al gelegd. In de snelheid van vandaag de dag wordt vaak vergeten dat succesvolle digitale transformaties vaak gaan over hoe mensen met elkaar samenwerken. Techniek is een cruciale randvoorwaarde maar mensen hebben de hefboom vast. Een gezonde argwaan ten aanzien van de vernieuwingsgoeroes is aan te raden in het onderwijs. Dat betekent niet dat je de digitalisering of de waarde van innovatie moet ontkennen of negeren. Integendeel, open staan voor de ontwikkelingen van deze tijd is zeer belangrijk. Tegelijkertijd is een kritische mindset en vooral de intermenselijke samenwerking, jouw unieke context, de passie voor je keuzes, minstens zo belangrijk.

Geen zaligmakende recepten

Vergis je niet, de machtsverhoudingen verschuiven. Het is tegenwoordig gemakkelijker om directieleden of bestuurders te vinden dan goede en bevlogen leerkrachten. Leerkrachten zijn zich steeds meer bewust van hun eigen schaarste en dat leidt tot andere sociale verhoudingen in het onderwijs. Er zijn geen zaligmakende recepten in het onderwijs die je als onderwijsinstelling kunt implementeren. Dat roept tal van vragen op over visievorming, leiderschap, organisatieontwikkeling, management en de kwaliteit van het onderwijs in de klas.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.