Blijf je verwonderen en ontwikkelen

Matthew de Vette is Head of HR & Labour Relations van Arthur Daniels Midland Company (ADM), een internationaal voedselverwerkende en handelsonderneming voor grondstoffen met 40.000 gepassioneerde collega’s en klanten in bijna 200 landen. Bij AOG School of Management volgde hij de leergangen Verandermanagement en Leiderschap in Management. We spraken hem einde 2019. Inmiddels is hij gestart met zijn master.

Groeien in het vak

Als HR-professional heb ik veel met verandermanagement te maken. Ik wilde meer kennis op dat gebied. De leergang Verandermanagement was een reis, die me in zakelijk en persoonlijk opzicht zoveel heeft gebracht, dat ik daarna besloot nog een leergang te doen: Leiderschap in Management. Als lid van ons Management Team vond ik het niet alleen leuk, maar ook noodzakelijk om naast mijn HR-ervaring kennis te hebben van bedrijfskundige onderwerpen.

Leiderschap in Management is een brede opleiding, waarin steeds een ander vak centraal stond. Vanuit HR kon ik daarvoor niet goed meepraten met de financiële analyses, bijvoorbeeld. Nu denk ik mee op meer gebieden dan alleen HR, en word ik betrokken bij de afwegingen die in het lijnmanagement spelen. Omdat ik me continue verder wil ontwikkelen in mijn vakgebied, waar een afgeronde master waardevol is, ga ik komend voorjaar aan mijn master beginnen.

Ontwikkelingen in het HR-vak en de veranderende rol van HR binnen ADM

Als je me vraagt wat ik als belangrijke trends zie in de human resources, is dat organisatieontwikkeling, employee experience en leiderschap.  Dat wil zeggen: platte organisaties en het verder doorzetten van digitalisering. Het veranderen van HR-focus van procedures naar hoe medewerkers het werken bij organisaties ervaren. Leiderschap speelt bij beide onderwerpen een cruciale factor en wel op twee vlakken. In de aansturing is het belangrijk dat de leidinggevende duidelijk aangeeft wat er van de medewerker wordt verwacht. Daarnaast is hij degene die aan de medewerkers uitlegt waarom bepaalde beslissingen worden genomen, en verzamelt hij de feedback van medewerkers en geeft dat weer terug naar het MT. Binnen ADM is het nu zo, dat de leidinggevende vooral taakgericht aanstuurt.

Maar veranderingen komen niet alleen tot stand via taaksturing. Wanneer mensen begrijpen waaróm dingen worden gedaan en betrokken worden bij veranderingen, krijgen veranderingen een kans. Ik zie de rol van HR daarin als een van coach, die het management helpt die tweede rol sterker te ontwikkelen.

Oog voor de onderstroom

Voordat ik de leergang Verandermanagement deed, pakte ik veranderingen aan ‘vanuit de bovenkant van de ijsberg’: via het zichtbare deel. Ik maakte analyses, gaf PowerPointpresentaties en overtuigde mensen van het waarom en hoe. Soms was dat succesvol, soms niet. In de leergang is mij heel duidelijk geworden dat veranderingen niet alleen tot stand komen door ratio. Het grootste deel van de ijsberg is onder water, onzichtbaar. Het zijn de onderstromen in de organisaties die doorslaggevend zijn bij of een veranderingstraject slaagt of niet.

Een mooi beeld dat Thijs Homan in de leergang Verandermanagement naar voren bracht is dat van de ‘petrischaaltjes’. Vaak denkt het management: dit is de boodschap, zo gaan we het doen. Maar nadat mensen over een verandering horen, is het nog geen realiteit. Medewerkers gaan met elkaar praten, in verschillende samenstellingen. Die kun je zien als ‘petrischaaltjes’, waarin opinies ontstaan, houdingen ten aanzien van wat het management heeft gezegd. Het is de uitdaging voor mij als verandermanager om steeds te schakelen, te kijken wie de stakeholders zijn, te zoeken naar verschillende vormen om met elkaar in gesprek te gaan. Als je je bewust bent van de onderstroom, zie je dat het niet gaat om alleen maar zenden. Eind november faciliteren we bijvoorbeeld een bijeenkomst met het middenkader: daar denken we van tevoren goed over na: wie nodigen we uit, welke thema’s komen op de agenda, welke werkvormen kunnen we bedenken, waardoor het voor iedereen goed loopt, allen betrokken en actief aan het werk gaan? Wat doen we vooraf aan communicatie, en wat erna?

Een ander voorbeeld: enige tijd geleden kocht ik tien exemplaren van een boek over leiderschap, en gaf dat aan collega-managers. Zij lazen het, we zijn met elkaar in gesprek geraakt, en het heeft nu geresulteerd in een Global Trainingsprogramma. Door aan de goede stakeholders suggesties te geven, hoefde ik niemand te overtuigen op de ouderwetse manier. Door vanuit de onderstroom te denken en te handelen is het een succes geworden.

Ik heb verder leren kijken dan de inhoud. Dan zie je andere dingen, en kom je tot andere, effectievere interventies.

Minder mening en meer visie

Deze leergang Verandermanagement heeft me ook persoonlijk veel gebracht. Als verandermanager moet je willen kijken: hoe kom ik over, welke onderstromen spelen bij mij zelf? Wat zijn mijn blinde vlekken? Vanuit je levenservaring bouw je een beeld op, hoe de dingen gaan en/of moeten gaan. Met zo’n ‘vast’ perspectief ging ik projecten of veranderingen aan. Maar omdat ik denk dat iets goed is, en omdat het een keer heeft gewerkt, wil dat niet zeggen dat dat in déze situatie zo is. Ik heb anders leren kijken naar de organisatie, de interactie tussen mensen, thema’s die naar boven komen. Ik ben veel minder overal wat van gaan vinden en breder gaan kijken naar wat de situatie nodig heeft. Ik blijf ik me tot op de dag van vandaag ontwikkelen met wat ik in de leergangen heb opgedaan aan kennis en inzicht, steeds reflecterend: waarom lukt iets niet of wel, wat heb ik hierin gedaan, welke dynamiek speelt er?

Doen!

Tegen mensen die deze leergangen overwegen zou ik zeggen: doen! Vanaf module 1 was ik onder de indruk van de hoofddocenten, zoals Marco de Witte en Thijs Homan. Elke keer keek ik er naar uit om een volgende module te doen. Zoveel eyeopeners, verschillende perspectieven en veel nieuwe kennis; dat maakt de AOG School of Management voor mij zo bijzonder. Blijf je verwonderen en ontwikkelen: het kan altijd beter en leuker.

Ook enthousiast geworden naar de leergang Verandermanagement? Download dan de brochure.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.