‘Zicht hebben op eigen kwaliteiten is van waarde’

ir. Jo Bos, kerndocent Strategisch Programmamanagement

ir. Jo Bos, kerndocent Strategisch Programmamanagement

Jo Bos is kerndocent van de leergang Strategisch Programmamanagement. Bos studeerde voorlichtingskunde in Wageningen, maar kwam via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening als hoofd van de interne adviesafdeling al snel terecht in het consultancyvak. Bevlogen deelt hij zijn visie op programmamanagement.  

 

Bos ziet, dat zijn vak een mooie toekomst wacht. Ingegeven door maatschappelijke transities neemt het belang van programmamanagement toe, meent Bos. ‘Het vermogen van organisaties om zich adequaat aan te passen aan steeds snellere veranderingen wordt het komende jaar één van de punten waarop ze zich kunnen onderscheiden. Want de snelheid waarin de maatschappelijke veranderingen zich voordoen, zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. De samenleving wordt steeds opener en transparanter.’

 

‘In het verbinden en samenwerken van mensen en organisaties spelen moderne informatie- en communicatiemiddelen een steeds grotere rol. Arbeidsrelaties veranderen en organisaties kunnen het steeds minder alleen. In toenemende mate worden ze onderdeel van waardeketens. Dat geldt in het bijzonder ook voor overheden, die hun maatschappelijke doelen alleen kunnen realiseren samen met allerlei maatschappelijke organisaties, of het nu gaat om ministeries, provincies of gemeenten.’

 

‘Om in zo’n snel veranderende maatschappelijke setting overeind te blijven, zullen organisaties steeds vaker en sneller naar nieuwe samenwerkingsverbanden moeten zoeken om waarde te creëren. Naast vaste werkstructuren moet de organisatie van de toekomst dus sterk zijn in het aangaan van allerlei tijdelijke allianties met telkens weer nieuwe mensen en nieuwe belangenverhoudingen, in zowel nationale als internationale omgevingen. Dit maakt goed programmamanagement strategisch van groot belang.’

 

‘Als mensen in verbinding staan met de organisatie, de visie delen en duidelijkheid hebben komen zaken in beweging. Waarbij het belangrijk is, dat mensen ook zelf verantwoordelijkheid durven te nemen. Daarom gaan organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling vaak hand in hand. Leiderschap speelt daarbij ook een rol. Want organisaties en teams groeien niet harder dan hun leiders.’

 

Een goede programmamanager kan op vele borden tegelijk schaken, stelt Bos. ‘Of het nu gaat om veranderkunde, strategisch omgevingsmanagement, het kunnen werken vanuit visie, het leiding geven aan een team of kennis hebben van projectmanagementvaardigheden: het is allemaal van belang. En daarbij gaat het eigenlijk altijd om regievoering zonder echte bevoegdheden. Dat betekent, dat zelfkennis een belangrijke voorwaarde voor de succesvolle programmamanager is.’

 

‘Ik heb er plezier in, deelnemers aan de leergang Strategisch Programmamanagement te inspireren en te stimuleren om verder te kijken. Te leren uit het brede aanbod van bijdragen, maar ook verdere literatuur en leeraanbod aan te bieden. Ik zie, dat ze daarmee voor hun eigen organisaties een grotere toegevoegde waarde krijgen. En daardoor inspireren ze ook weer anderen.’

Zie ook: handboek Programmatisch Creëren van Jo Bos, Anne Jette van Loon en Hans Licht.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.