Zelf nadenken en een beeld vormen van Strategisch Leiderschap

Wilma Drenth

Wilma Drenth – directeur-bestuurder bij Noordkwartier en alumna van de leergang Strategisch Leiderschap

De liefde voor het onderwijs zat er bij Wilma Drenth al jong in. Op haar twaalfde wist ze het zeker: zij wilde juf worden en dat werd ze ook. Het onderwijs draagt ze nog steeds een warm hart toe, maar nu vanuit een andere positie: ze werd per 1 augustus 2016 benoemd tot algemeen directeur-bestuurder van Noordkwartier en stuurt in die hoedanigheid de christelijke basisscholen in Noordoost-Groningen aan. De leergang Strategisch Leiderschap van AOG School of Management komt haar daarbij nog dagelijks bij van pas.

Noordkwartier is bepaald niet de eerste organisatie waar Wilma Drenth werkt. Nadat ze de Pabo in de jaren tachtig had doorlopen werd ze leerkracht in het Speciaal Onderwijs. ‘Ik was nog geen twintig en stond voor een groep kinderen met leer- en opvoedingsproblemen. De problematiek die je dan ziet is nogal shocking voor een jonkie.’ Na een periode in een heel andere organisatie kwam ze terug in het onderwijs. Ze werkte een aantal jaren als leidinggevende in het mbo en in het voortgezet onderwijs. Ondertussen volgde ze allerlei opleidingen. ‘Niet omdat het moest, maar omdat ik het zo leuk vond. Wat ik ook fantastisch vond was dat ik op die manier in aanraking kwam met allerlei mensen en organisaties buiten het onderwijs. Dat merkte ik nu ook weer bij de leergangen van de AOG School of Management.’

Strategisch inzicht nodig
Noordkwartier kwam vijf jaar geleden op haar pad. ‘Die organisatie paste goed bij me. Ik heb heel plezierig in een tweemanschap met de algemeen directeur samengewerkt. Na zijn pensionering ben ik hem opgevolgd.’ Noordkwartier is de overkoepelende organisatie voor basisscholen in een gebied met veel problemen, zoals krimp, leegstand en aardbevingsschade. ‘De rode draad in mijn loopbaan is dat ik op zoek ben naar nieuwe manieren om van a naar b te komen. Hoe kunnen we de problemen oplossen, wat is daarvoor nodig, waar liggen de kansen en hoe geven we dat vorm samen met de mensen binnen en buiten de organisatie? Dat vraagt grote inzet en strategisch inzicht. Zo moeten al onze scholen verbouwd worden of opnieuw gebouwd als gevolg van aardbevingsschade. Dat betekent nogal wat.’

Talentontwikkeling stimuleren
Drenth hamert graag op het belang van kwalitatief goed onderwijs op de basisschool: ‘Je legt een fundament voor later door kinderen de bagage mee te geven die ze nodig hebben om later in de maatschappij te functioneren. Zonder dat fundament is dat een stuk lastiger.’ Daarom vindt ze het stimuleren van talentontwikkeling bij de leerkrachten zo belangrijk. ‘Toen ik hier binnenkwam hadden we nog een aantal zwakke scholen, maar we zaten in de lift omhoog. Toen het bericht kwam dat al onze scholen onder het gewone basistoezicht vielen, hebben we dat samen gevierd. Maar je mag nu niet achteroverleunen: we willen niet terugvallen. Ik zie graag dat de directeuren en de leerkrachten zelf die verantwoordelijkheid oppakken en zorgen dat ze de kwaliteit in huis hebben om de wereld te laten zien dat ze goed onderwijs geven.’

Meer leren over strategisch leiderschap
De problematiek waarmee de organisatie te maken heeft bracht haar op het idee om een academische opleiding te zoeken gericht op strategisch leiderschap. ‘De leergang van AOG School of Management sloot precies aan bij wat ik wilde gaan doen. Wat me bijzonder aansprak in de opzet van de leergang was dat je in aanraking komt met totaal verschillende docenten en inzichten. De ene dag kon je precies volgen wat een docent bedoelde, de dag erna kon er zomaar een docent staan die datzelfde thema van een totaal andere kant belichtte. Zo leer je zelf na te denken en je eigen beeld te vormen van wat strategisch leiderschap in je eigen omgeving betekent. Strategisch leiderschap betekent voor mij dat ik onze scholen ondersteun en faciliteer. Scholen moeten zelf aan de bak. Ik moet me in feite opstellen als een dienstverlenende leider.’

Proces is onderdeel van het plan
Drenth ging aan de slag met haar visiedocument voor de leergang, dat ze wilde gebruiken als strategisch plan voor Noordkwartier. ‘Zo’n plan moet je een keer in de vier jaar maken en vaak worden daarvoor allerlei bureautjes ingehuurd. Ik wilde het zelf doen, waarbij ik me realiseerde dat het niet zozeer ging om een plan op te leveren, maar een proces op gang te brengen. Het proces is onderdeel van het plan.’ Dat proces bestond onder andere uit de input die schooldirecteuren en andere stakeholders leverden in de bijeenkomsten met interne en externe partners. Drenth: ‘Een school heeft een sterke maatschappelijke functie in een dorp en daarom is de analyse van de omgeving zo belangrijk. We hebben zowel op organisatieniveau als op dorpsniveau alle stakeholders uitgenodigd om mee te praten over de koers. Dat waren naast de teams van de scholen zelf onder andere de ouders, de omwonenden, de kinderopvang, voortgezet onderwijs, gemeenteambtenaren en wijkagenten. De school kreeg zo de kans om te luisteren naar wat er in de directe omgeving leeft en kon laten zien wat er binnen gebeurt. Dat was heel waardevol.’

Duidelijk beeld
Nu ze haar master heeft afgerond kijkt ze met plezier terug op wat ze heeft geleerd. Ze raadt de leergang graag aan, juist omdat ze er zelf in de praktijk nog steeds zoveel aan heeft. ‘Ik heb een duidelijk beeld gekregen van wat strategie nu precies is en wat je ermee kunt bereiken. De leergang heeft het begrip concreet gemaakt en ik heb de kennis, inzichten en handvaten gekregen om er zelf mee uit de voeten te kunnen.’

Wilma Drenth is alumna van de leergang Strategisch Leiderschap van AOG School of Management.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.