Yolande van Beusekom - Nieuw Leiderschap in Organisaties - AOG

Hoe behoud je arbeidsproductiviteit en werkplezier?

Yolande van Beusekom, alumna van Nieuw Leiderschap in Organisaties, deelt haar ervaring met de opleiding en vertelt wat het haar heeft gebracht.

‘Druk, druk, druk…… vergaderingen via Teams, Zoom, live, deadlines, een mailbox die de hele dag volstroomt. Iedereen rent en vliegt en wij drijven elkaar in de huidige maatschappij steeds verder op, in een steeds sneller tempo. De vooruitgang in technologie en snel veranderende en vaak complexe omgeving dragen hieraan bij. Wat de opleiding mij heeft gebracht is o.a. de bewustwording dat de menselijke maat terug moet.’

Verloren werkplezier

‘Ongeveer 1 op de 6 werknemers heeft te kampen met burn-out klachten in Nederland. Naast de persoonlijke misère die dit met zich meebrengt, gaat ook veel arbeidsproductiviteit en werkplezier verloren. Balans houden is dus belangrijk, en voor je teams zorgen door zelf het goede voorbeeld te geven. Een lunchpauze houden in plaats van snel een lunch achter het bureau weg te werken tussen vergaderingen in. Een betere balans bewerkstelligen tussen werk en privé. Betekent dit dat ik nooit meer ’s avonds werk? Zeker niet, maar ik stuur ’s avonds liever geen mail meer met vragen naar collega’s. Wat meer rust creëren is één van mijn persoonlijke doelen voor komend jaar.’

Alles in lijn brengen

‘Wat de opleiding mij en mijn organisatie verder heeft gebracht is dat we de missie, visie en kernwaarden weer in lijn hebben weten te brengen met het handelen. Dat klinkt misschien logisch, maar ik kom regelmatig kernwaarden tegen bij organisaties waarbij het handelen tegengesteld is. En juist in de jeugdzorg waar gewerkt wordt met jongeren, is het van belang dat de kernwaarden tot uitdrukking komen in de dagelijkse praktijk, zodat ouders en jongeren hier baat bij hebben. Een missie, visie en kernwaarden zijn geen loze woorden op een website, maar dienen verinnerlijkt te worden in alle lagen van een organisatie, bijvoorbeeld door met elkaar te bespreken wat dit vraagt van alle betrokkenen.’

Continue scherpte

‘De drukke, snel wijzigende en complexe omgeving waarin wij tegenwoordig werken, vraagt aanpassingsvermogen en continue scherpte of we nog met de juiste zaken bezig zijn of dat we verzanden in andere belangen. De opleiding heeft mij niet alleen nieuwe inzichten gegeven, maar heeft tevens bijgedragen aan mijn persoonlijke groei. Na de afronding ervan heb ik dan ook een nieuwe stap gezet in mijn carrière. Wil jij ook persoonlijk groeien en inzichten opdoen hoe om te gaan met onze complexe samenleving? Dan zit je met Nieuw Leiderschap in Organisaties goed.’

Originele publicatiedatum: 29 september 2021
Bewerkt: 14 september 2023

Benieuwd naar Nieuw Leiderschap in Organisaties?

In de dynamiek van veel ontwikkelingen zoals Economische druk, technologische ontwikkelingen etc. krijg je inzicht in essentiële leiderschapsstijl. Je leert hierbij om een invloedrijke en cruciale leider te worden binnen je organisatie met doorslaggevende impact.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.