Werken aan je ambtelijke professionaliteit

Als je werkzaam bent in het publieke domein heb je te maken met maatschappelijke veranderingen en moet je richting kiezen. In de leergang Publieke Strategie en Leiderschap werk je aan je ambtelijke professionaliteit door met een andere bril naar je eigen werk en organisatie te kijken. 

Als je werkzaam bent in het publieke domein, dan heb je een publieke taak. Je schrijft beleid dat (hopelijk) invloed heeft op burgers, je voert beleid uit dat (hopelijk) bijdraagt aan een betere publieke omgeving, je geeft leiding aan strategie en veranderingen die er (hopelijk) op gericht zijn om medewerkers te faciliteren en te enthousiasmeren om voorgaande goed uit te kunnen oefenen.

Als je werkzaam bent in het publieke domein, dan heb je vanuit je professie een beeld voor ogen van wat goed zou zijn voor de inrichting van dat publieke domein. Soms is dat heel evident. Als je kunt bijdragen aan de bouw van een brug waarmee mensen geen uur meer hoeven omrijden om van plek a naar b te rijden, of als je bijdraagt aan de digitalisering van overheidsinformatie aan burgers, of als je bijdraagt aan de toegankelijkheid van zorg.  Op alle niveaus die bij deze voorbeelden zijn betrokken,  is het van belang om partners te hebben. Beleid uitvaardigen vanuit een ivoren toren is er niet meer bij.

Als je werkzaam bent in het publieke domein, moet je in gesprek met belanghebbenden. Zo ging dat een jaar of tien geleden niet, en omdat we aan verandering moeten wennen, gaat het nog steeds niet altijd goed. Op dit punt ontmoet ik mensen die zich op de leergang Publieke Strategie en Leiderschap oriënteren. Zij worstelen soms met complexiteit van belangenpartijen en hun eigen rol daarin. Fundamentele vragen. Over democratische legitimiteit bijvoorbeeld, over expertise en toewijding die professionals binnen een uitvoeringsinstantie kunnen hebben. Meer dan hen vanuit de taakstelling is toegewezen. Als manager zie je dat je medewerkers een punt hebben. Moet je ze toch tegenhouden? De burger is snel, snel met een oordeel, snel met het bieden van hulp, snel weer verdwenen. Vaak genoeg gebeurt het dat de afgebakende overheidsprocessen worden doorkruist door burgers die ook ideeën hebben bij een invulling van een rechtvaardige staat. Waar zet je op in? Aanpassing van beleid? Nudging? Hoe zorg je ervoor dat je ondanks de goede wil van velen niet in de loopgraven belandt?

Als je werkzaam bent in het publieke domein en dit soort zaken tegenkomt en daar via een reflectieplatform mee aan de slag wilt, dan maken we graag kennis met je. In onze leergang Publieke Strategie en Leiderschap zijn we ieder jaar weer met een vaste groep deelnemers over dit soort zaken aan het verder denken en leren. We hebben daarbij niet zozeer het doel om antwoorden te geven, maar wel om je te helpen bij de ontwikkeling van een brede blik. Het vermogen om van perspectief te wisselen. En, wat ik onlangs nog van een deelnemer hoorde, gewoon het comfort te ervaren van het samen te sparren over ‘hoe-doe-jij-dat-nou-vraagstukken’. Want als je werkzaam bent in het publieke domein ben je ook werkzaam in een gewone organisatie. En in gewone organisaties is altijd wat te doen. Daar gaat het in de leergang Publieke Strategie en Leiderschap dan dus ook over. Over de weerbarstigheid van besturen, onderlinge verhoudingen, politieke druk, managementopvattingen, etc. Die kennis die je daarmee opdoet, verrijk je door het toe te passen op je eigen context. Je vormt je visie op beleidsvorming, identiteit, democratische legitimiteit, macht, inspraak, burgerinitiatieven, bureaucratie en verbinding, decentralisaties, co-creatie,  strategische heroverweging van je eigen organisatie, veranderende maatschappij, veranderend leiderschap, om maar eens wat onderwerpen van de afgelopen tijd te noemen.

Dit is een bijdrage van Janjaap Fleurke. Bent u nieuwsgierig geworden wat de leergang Publieke Strategie en Leiderschap voor u kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze studieadviseurs via telefoonnummer 088 556 10 00 of per e-mail info@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.