Webinar: ‘Leiderschap bij Digitale Transformaties’

Stelt u zich wel eens de vraag hoe uw organisatie de transformatie naar de netwerkeconomie tot stand brengt? Op donderdagmiddag 8 oktober is Marco Derksen, initiator van Marketingfacts, onze gast in het webinar ‘Leiderschap bij Digitale Transformaties’. Hij neemt u mee in de stappen die u kunt zetten. Bijvoorbeeld op het terrein van business modellen, verschillende invalshoeken, strategische keuzes, communities en klanten, big data, privacy, security en netwerkmanagement. Aansluitend op zijn online college biedt het webinar een ‘Questions and Answers’ sessie.

De industriële revolutie had vijf eeuwen nodig om tot volle bloei te komen. De digitale revolutie deed daar nog geen 25 jaar over. Organisaties ondervinden daardoor een zeer snelle opeenvolging van technologische innovatieslagen. Die ongekende omwenteling gaat gepaard met omvangrijke culturele, sociale en economische veranderingen.

Gezocht: leiders met visie

Om organisaties succesvol te transformeren naar de digitale samenleving, zijn er leiders nodig met visie. Digitalisering kan daarbij niet los worden gezien van alle andere veranderingen die zich in de maatschappij voordoen als gevolg van de technologische revolutie.
Wat zijn de gevolgen van de digitalisering op de samenleving? Hoe ziet de nieuwe netwerksamenleving er uit? Wat betekent dit voor de huidige economische modellen en de organisatievormen?
Van ondersteunend en procesmatig is digitalisering uitgegroeid tot een van de drijvende krachten achter strategie en innovatie. Dit stelt het vermogen tot veranderen van organisaties op de proef. Het vraagt van de huidige generatie managers en professionals een vakoverstijgende visie op digitale transformaties. Het draait in dat proces om een compleet geïntegreerde wereld. Daarin is online geheel verweven met offline.

Multidisciplinair denken en handelen

Hiermee wordt een enorme hoeveelheid digitaliseringsthema’s met elkaar in verband gebracht. Voorbeelden daarvan zijn big data en data mining, social marketing, veiligheid, communities en privacy. Alternatieve financiële modellen, nieuwe bedrijfsstructuren, snelheid van implementatie en houdbaarheid van vernieuwingsslagen vormen een andere categorie veranderissues.

Om deze ontwikkelingen te duiden en een plek te geven in het eigen innovatie proces, moet een digitaal leider multidisciplinair denken en handelen. Hoe passen bijvoorbeeld fenomenen als de Bitcoin, augmented reality en 3D printing in vertrouwenwekkende nieuwe business modellen?

Transformatie in uw organisatie

Hoe transformeert u zelf uw organisatie naar het digitale tijdperk? De grote vraag hierbij is hoe bedrijven en hun leiders inspelen op de veranderde waardeketen in de nieuwe informatie economie. Hoe gebruiken zij de toekomstige technologische innovatiegolven om nog betere producten en diensten te leveren? En hoe spelen ze optimaal in op de nieuwe vormen van interactie en communicatie tussen individuen, groepen en gemeenschappen?

De hierboven geschetste thema’s worden besproken tijdens het online webinar dat AOG School of Management houdt op donderdag 8 oktober, van 15.30-16.30 uur. Tijdens dit webinar geeft Marco Derksen een online college en is er aansluitend een Q&A-sessie met hem.  Marco Derksen is kerndocent van de leergang Digitaal Leiderschap, specifiek voor directies, managers en professionals die verantwoordelijkheid dragen bij de digitale koers binnen hun organisatie. Meld u hier aan om deel te nemen aan het webinar.

Dit bericht is een bijdrage van Ian Muller, Business Developer bij AOG School of Management en vanuit die rol verantwoordelijk voor de leergangen Digitaal Leiderschap, Leiderschap in Duurzaamheid en Persoonlijk Leiderschap in Transities.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.