Waarom leiderschap niet te leren is

Investeringen in leiderschapsontwikkeling zorgen niet voor meer tevredenheid over onze leiders. Hoe komt dat?

Leiderschapsontwikkeling is ‘booming business’. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er fors geïnvesteerd wordt in programma’s voor leidinggevenden. Maar behalen deze programma’s wel het gewenste resultaat voor de leidinggevenden en de organisatie? Volgens verschillende onderzoeken scoort meer dan de helft een ruime onvoldoende.

Falen van leiderschapsontwikkeling

Het falen van leiderschapsontwikkelingen heeft ruwweg vijf oorzaken:

1. De beschikbare kennis wordt niet altijd even goed gebruikt
2. Te veel programma’s zijn gestandaardiseerd
3. De afstand met de praktijk is te groot
4. Ontbreken van feedback
5. Vergeten de organisatiecontext

Mark van Vugt en Max Wildschut, kerndocent Psychologie in Organisaties, gaan in de maandelijkse rubriek van het MT verder in op deze vijf oorzaken. Ze leggen uit waarom de leiderschapsontwikkelingen door deze vijf oorzaken niet het gewenste resultaat opleveren. Om wel tevredenheid te krijgen van de leiders is het van belang om bij de ontwikkeling van leiderschap niet alleen na te denken over welk type gedragingen gewenst zijn, maar ook of dit gedrag wel logisch is in de bestaande organisatiecontext.

Effectieve leiderschapsontwikkeling

Effectieve leiderschapsontwikkeling hangt van drie componenten af. Allereerst is het belangrijk om te begrijpen welk type leiderschap relevant is voor de strategische doelen. Ten tweede voor welke uitdagingen jouw organisatie voor staat. En vervolgens heb je kennis nodig, solide wetenschappelijke kennis over wat leiderschap is, hoe het werkt en wat werkt in jouw specifieke situatie. Je kunt in dit type kennis investeren door bijvoorbeeld het volgen van een (academische) opleiding.

Bovenstaande is een samenvatting van het artikel ‘Waarom leiderschap niet te leren is: 
’Wat vaak mist, is solide kennis”. Klik hier om het volledige artikel te lezen. Mark van Vugt en Max Wildschut schrijven maandelijks een rubriek over nieuwe inzichten omtrent leiderschap voor het MT. Van Vugt is hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit en onderzoeker aan de Universiteit van Oxford. Wildschut is psycholoog en expert op het gebied van menselijk gedrag in organisaties. Tevens is Max Wildschut kerndocent van de leergang Psychologie in Organisaties waar dergelijke onderwerpen aan bod komen.

Academische leergang Psychologie in Organisaties

De academische opleiding Psychologie in Organisaties heeft tot doel de kloof tussen wetenschap en praktijk te dichten. Het is ontwikkeld voor managers en leidinggevenden die zich ervan bewust zijn dat fundamenteel inzicht in gedrag en organisatiepsychologie hen helpt bij het organiseren, verbinden en motiveren van mensen in en tussen organisaties. Gedurende de opleiding werken deelnemers aan het visiedocument; een strategisch adviesstuk voor de organisatie. Verrijkend voor uw eigen visieontwikkeling en waardevol voor uw organisatie. Op donderdag 4 en vrijdag 5 juni aanstaande vindt de eerste module plaats van de leergang Psychologie in Organisaties. Neem voor aanmelding en een vrijblijvend studieadviesgesprek contact op met studieadviseur Ingrid Bearda (088 556 10 58, bearda@aog.nl).

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.