Waarom de Kopstudie MBA van AOG School of Management?

Janjaap Fleurke

Janjaap Fleurke, opleidingsadviseur van de Kopstudie MBA

Een MBA, voor de een is het een lang gekoesterde wens er ooit nog een te halen, voor de ander is het een overgewaardeerde titel. Kiezen voor een MBA opleiding blijkt vaak lastig te zijn: het aanbod en de diversiteit zijn overweldigend. Vergelijken kun je niet zomaar: vaak genoeg weet je als geïnteresseerde ook niet precies wat je wilt. Goede informatie is voor een gedegen vergelijking van groot belang. Onlangs vond de informatiebijeenkomst van de Kopstudie MBA van AOG School of Management plaats. Programmadirecteur Philip Wagner gaf een overzicht van de herkomst en het doel van de MBA in het algemeen en van de Kopstudie MBA van AOG School of Management in het bijzonder.

De wortels van de MBA liggen in de jaren ‘30 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten. Met de opkomst van het zogenaamde scientific management, werden organisaties steeds meer beoordeeld aan de hand van de verschillende processen die zich daarin afspelen. Aan het hoofd van elk proces stond een manager die toezag op een soepele bijdrage van het deel aan het geheel. Die verschillende onderdelen in een organisatie werden op deze manier steeds meer op hun efficiëntie beoordeeld.

Meer dan technische (bedrijfskundige) kennis

Stel: je bent verantwoordelijk voor de productie van het handvat van een scheerapparaat. Om de productie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, kun je de machinehandelingen onderzoeken en verbeteren. Maar ook de menselijke factor is onderwerp van onderzoek: kan het sneller, beter, goedkoper? Zo kun je het deel van het geheel volledig rationeel beschrijven.

Als manager wil je meer dan technische (bedrijfskundige) kennis, je wilt de verschillende kennisdelen ook kunnen verbinden.  Verbindende en vakoverstijgende kennis is van grote waarde, juist ook op plekken waar je verantwoordelijk bent voor een deel. Overigens zijn er ook tijden geweest, dat het alleen om efficiëntie ging; met het welzijn van de medewerkers werd geen rekening gehouden. Modern Times van Charlie Chaplin is daar een mooie verbeelding van, vind ik.

Inhoud gericht op de manager

De tijden veranderen. Tegenwoordig is er veel meer oog voor de mens in de organisatie. Het mooie aan een MBA opleiding, aldus Wagner,  is dat de inhoud niet volledig vaststaat maar zich kan richten op de gebruiker, de manager in de context van zijn tijd. Gelukkig staat er wel iets vast in de MBA: de titel.

  • Master heeft betrekking op het onderwijs als verdieping die volgt op een kennisintensieve verbreding. Bij de Kopstudie MBA gaan we er vanuit dat je een brede bedrijfskundig theoretische basis hebt. We staan niet stil bij die basis, maar gaan meteen de diepte in.
  • Business heeft betrekking op bedrijvigheid in de ruimste zin van het woord. In de Kopstudie MBA verwelkomen we deelnemers uit het bedrijfsleven en uit de publieke omgeving. Het gaat immers niet om een gedeeld specialisme, maar om gedeelde ervaring.
  • Vandaar ook de Administration, die betrekking heeft op de besturing van een organisatie of afdeling. Diegene die voorwaarden creëert zodat gehandeld kan worden.

Dus, waar moet een MBA nu over gaan?

De markt trekt aan en mensen geven weer meer geld uit. Juist als je als organisatie veel mogelijkheden hebt, is het lastig om strategische keuzes te maken. Je hebt immers veel te overwegen. De maatschappij is, misschien anders dan in 1930, niet meer overzichtelijk en gestructureerd en vooral: niets staat vast. De tijden zijn vloeibaar, zoals de onlangs overleden socioloog Zygmunt Bauman het uitdrukte. Misschien staat u in de dagelijkse praktijk wat minder stil bij dit soort maatschappelijke duidingen, maar als het aankomt op strategiebepaling is het wel degelijk relevant. Dit is verbindende (bedrijfskundige) kennis.

De Kopstudie MBA van AOG School of Management is daarom juist niet één grote inleiding van inhoudelijk (bedrijfskundige) vakken. De vakken zijn juist integrerend: de inhoudelijke kant wordt gekoppeld aan de praktijk van de leidinggevende. Zo ontwikkelt u een helikopterview in plaats van een specialisatie op een bepaald vakgebied. De Kopstudie MBA is  generiek van aard. De nadruk ligt op de voorbereiding op een eindverantwoordelijke managementfunctie, de diagnose van organisatieproblemen en het hanteren van verschillende zienswijzen. En het doel? Waardecreatie! Alles in deze Kopstudie MBA draait om waarde. Deelnemers hebben een behoefte: zij willen vooraan staan bij innovaties, in een inderdaad vloeibare wereld. En juist op die behoefte sluit onze Kopstudie MBA aan. Want als we vinden dat een opleiding bedoeld is voor mensen die voorop willen gaan in innovatie, dan moet het examen ook in die lijn liggen.

Venture

Daarom geven we de eindopdracht vorm door deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten op uw praktijk. Dus géén theoretisch stampwerk dat in tentamen getoetst wordt, geen casuïstiek (dat gaat niet per se over úw praktijk), maar een praktijkscriptie die gericht is op waardecreatie voor u of uw organisatie. Het Venture noemen we dat. Het Venture is een waardepropositie die uitvoerbaar is. In dit blog leest u meer over het Venture, begeleidt met een aantal voorbeelden.

Kortom; de Kopstudie MBA is een doe-studie, waarbij u conceptueel vermogen ontwikkelt door uw dagelijks werk op een afstand te bekijken, dit in een ruimer perspectief plaatst en van een context voorziet. Niet als doel op zichzelf, maar als middel om nieuwe waarde te creëren!

Dit is een bijdrage in het kader van de Kopstudie MBA. De auteur, Janjaap Fleurke,  is als opleidingsadviseur verbonden aan dit traject. Wilt u eens doorspreken over de inhoud van de Kopstudie MBA? Neemt u dan gerust contact met hem op via 088 556 1052 of per mail via fleurke@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.