Vruchtbare samenwerking RTV Noord en AOG School of Management

RTV Noord en AOG School of Management zijn al jaren met elkaar bekend. Twee organisaties in Groningen die ook fysiek nog eens dicht bij elkaar gevestigd zijn. Dit voorjaar hebben RTV Noord en AOG School of Management een aantal verdiepende dialoogsessies met elkaar gevoerd die geresulteerd hebben in een op maat gemaakt incompany traject voor alle leidinggevenden van RTV Noord.

De stip aan de horizon
RTV Noord heeft in 2015 AOG School of Management benaderd om een maatwerktraject vorm te geven. Dit heeft geleid tot ‘tailor made’ Masterclasses onder de noemer “De stip aan de horizon”. Centrale elementen tijdens deze Masterclasses waren  leiderschap, ontwerp en verandering. De reden hiervan was gelegen in het uitdagende en zeer dynamische tijdsgewricht waarin de media in het algemeen en RTV Noord in het bijzonder zich bevinden. “We wilden niet stil zitten en er alles aan doen om de eigen identiteit elke dag weer vorm en inhoud geven. En daarbij de unieke positie willen behouden als best bekeken, beluisterde en online geraadpleegde regionale omroep van Nederland. Dat vereist specifieke kwaliteiten en competenties van mensen.”, aldus Gijs Lensink, directeur/bestuurder bij RTV Noord.

Persoonlijk leiderschap, maar ook het verder denken over thema’s die in de toekomst het verschil gaan maken, denk aan verandermanagement, innovatie (‘disruptive innovation’), het Nieuwe Werken en het beantwoorden van strategische keuzevraagstukken, waren belangrijke facetten van het programma.

AOG School of Management heeft RTV Noord middels een vijftal masterclasses daarin uitstekend gefaciliteerd. Vanaf het begin was er een prettig, professioneel contact. De wijze waarop AOG School of Management de masterclasses heeft ingericht stelde de deelnemers in staat tot:

  • Het beschikken over een breder inzicht op het terrein van scenario-ontwikkeling vanuit bestaande strategische kaders.
  • Het kunnen duiden en begrijpen van omgevingsfactoren en trends die van invloed zijn op het functioneren van RTV Noord.
  • Het hebben van inzicht in organisatorische veranderingen en verbeteringen.
  • Het vergroten van het inzicht omtrent cultuur en leiderschap bij organisatieontwikkeling.
  • Het beschikken over meer kennis en inzicht ten aanzien van verandermanagement.

De diverse masterclasses werden door verschillende docenten gegeven, die allen gemotiveerd, met kennis van zaken en op een uitdagende manier de lesstof behandelden.
Deze leergang heeft tot kennisverbreding en –verdieping bij de leidinggevenden van RTV Noord geleid. Deze kennis is uiteraard zeer goed bruikbaar binnen RTV Noord maar heeft ook de employability van de medewerkers buiten RTV Noord verhoogd. Kennis van de nieuwste ontwikkelingen in de mediabranche, van scenario-denken,  organisatiestructuur- en ontwerp, cultuur, leiderschap en verandermanagement geeft een belangrijke voorsprong aan onze leidinggevenden op de arbeidsmarkt.

Incompany programma’s
Een incompany traject van AOG School of Management beoogt naadloos aan te sluiten op de kennis- en ontwikkelingsbehoefte binnen de organisatie. Deelnemers ontvangen een op maat gemaakt leerproces waarmee ze geprikkeld worden om hun potentieel ten volle te benutten. De eigen werkomgeving is het uitgangspunt. Om het programma te verbinden aan de ontwikkelvraag van de organisatie, stelt AOG School of Management een docenten- en begeleidingsteam samen die kennis heeft van de sector waarin de organisatie werkzaam is. De verbinding met de Rijksuniversiteit Groningen en de ruimte om concreet aan te haken bij de leervraag van de organisatie is hét onderscheidend vermogen van het volgen van een incompany traject bij AOG School of Management.

Benieuwd naar andere ervaringen of meer weten over incompany programma’s van AOG School of Management? Klik hier.

Dit bericht is een bijdrage van Gijs Lensink, Directeur/bestuurder RTV Noord.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.