Visievorming: route of ruimte?

 Hellen van Lienden, Strategisch Adviseur & Programmamanagement bij AOG School of Management

Visionaire leiders
Visionaire leiders hebben iets magisch… Ze kunnen mensen raken, inspireren en mobiliseren. Ze hebben de gave vooruit te kunnen kijken en te anticiperen. Ze zien wat er nog niet is, hebben een drive om te bewijzen dat ze het bij het juiste eind hebben. Ze zetten een stip aan de horizon en wijzen de weg. Je vindt ze binnen de politiek, de overheid en in het bedrijfsleven, maar ze zijn schaars. Terwijl er met de snelheid van ontwikkelingen een groeiende vraag is naar visie en leiderschap.

Van idee naar actie?
Of visionairs hun idee ook kunnen vertalen naar actie en daarmee de toekomst naar hun hand kunnen zetten is nog de vraag. Daarvoor zijn andere kwaliteiten nodig, zoals leiderschap, daadkracht, alertheid en ‘agility’: kunnen bijsturen en doorzetten wanneer nodig. Heeft de visionair als persoon de ‘ability to execute’ of steunt hij of zij op de persoonlijke kwaliteiten van een kring aan mensen om hem/haar heen? Is de visionair een sterke, misschien zelfs dominante leider die ook de route wijst of laat hij of zij ruimte voor co-piloten?

Visievorming in de praktijk
Het boeit mij: visievorming in de praktijk. Sinds mijn betrokkenheid bij Destination Future (waarover later meer) verken ik in gesprekken met relaties in hoeverre er sprake is van een heldere visie, hoe deze visie gevormd is en of een visie ‘leeft’ binnen de organisatie. Is hier sprake van een visionaire leider of dragen meerdere mensen bij aan visievorming? Is er een stip of meer sprake van een ‘balk’ aan de horizon waarbij men ruimte heeft om mee te denken en te doen, samen te bouwen? In veel organisaties wordt bewust gekozen voor co-creatie: een collectief proces van visievorming, gericht op het bereiken van synergie van diverse talenten, ervaringen en toekomstbeelden als brede basis voor succes en werkplezier.

Vrij- en creatief denken
Ik constateer een beweging dat organisaties vooral ruimte willen creëren voor het vrije denken om zo op een co-creatieve wijze tot visievorming te komen.
De uitdaging hierbij is het organiseren van een stimulerende werkomgeving waarbij het vrij- en creatief denken ontwikkeld kan worden. Er is een groeiend besef dat een nieuw perspectief, een weerwoord, een kritisch geluid of ander inzicht erg nuttig kan zijn. Dit vergt een andere vorm van leiderschap waarbij men openstaat voor co-creatie, reflectie, heroverweging en aanscherping. Wrijving brengt glans!

Destination Future | Visie in 1 dag
Dus ‘route of ruimte’: er is niet 1 methode die bewezen effectief is, er zijn meerdere wegen naar Rome. Wil je aan de slag met visievorming? Alleen of met collega’s meer zicht krijgen op het grotere geheel en koers bepalen? Zie je nut en noodzaak van een visie maar vraag je je af: ‘hoe dan’? Kom op 1 november naar: Destination Future – Visie in 1 dag. We gaan aan de slag met trendverkenning, reflectie en vertaling naar toekomstscenario’s. We nodigen je graag uit maar sturen geen routebeschrijving;-) Je mag zelf jouw route bepalen naar Villa Jongerius in Utrecht.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.