Visie op Modern Leiderschap

business_development_opleiding_studieadviseur_rudmer_heij

Rudmer Heij, studieadviseur

In een maatschappij waar termen als autonomie en zelfstandigheid trending topic zijn, krijgt leiderschap een andere betekenis. Dit vraagt om nieuwe inzichten voor leidinggevenden.

De manager die voorschrijft hoe zaken gedaan moeten worden lijkt zijn langste tijd gehad te hebben. Medewerkers weten zelf vaak veel beter hoe ze hun werk het beste kunnen doen. Sterker nog: vrijheid hierin zou de productiviteit en het werkplezier zelfs verhogen. Als gevolg hiervan smelten hiërarchische lagen als sneeuw voor de zon, terwijl zelfsturende teams als paddenstoelen uit de grond schieten. Dergelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat uw rol als leidinggevende een meer coachend en faciliterend karakter krijgt. Een gedegen en moderne leiderschapsvisie helpt u om het potentieel van uw medewerkers tot uiting te laten komen. Met welke opleiding maakt u het verschil?

Leiderschap als subthema

AOG School of Management biedt een verscheidenheid aan leergangen en programma’s aan die raakvlakken hebben met leiderschap. Elk met een eigen insteek en relatie tot het thema. Als studieadviseur wordt mij regelmatig de vraag gesteld wat nu de verschillen zijn. Grofweg is er een tweedeling te maken. Enerzijds de opleidingen waarbij leiderschap een onderdeel vormt van een overkoepelend thema: Bedrijfskunde en Leiderschap; Bestuurlijk Leiderschap; Digitaal Leiderschap; Leiderschap in Duurzaamheid; Leiderschap in Management; Publieke Strategie en Leiderschap; Strategisch Leiderschap. Leiderschap is hier opgenomen in de titel omdat het een cruciaal onderdeel vormt in relatie tot het hoofdthema van de leergang. Bijvoorbeeld: om de uitgezette strategie voor uw organisatie te doen slagen is het tonen van leiderschap essentieel (Leergang Strategisch Leiderschap).

Leiderschap als hoofdthema

De Essentie van Leiderschap en Persoonlijk Leiderschap in Transities zijn opleidingen waarbij leiderschap het hoofdthema vormt.  De academische leergang De Essentie van Leiderschap vormt hierbij de cognitieve variant en biedt een theoretisch kader dat fundamenteel is voor uw visievorming. Zoals bij al onze leergangen wordt er een directe link gelegd met uw eigen, dagelijkse praktijk. Deze leergang kan worden ingevuld als onderdeel van het Flexibel Academisch Masterprogramma.
Zoals de naam Persoonlijk Leiderschap in Transities doet vermoeden is de rode draad van dit programma de verdieping van uw leiderschap vanuit een persoonlijk en emotioneel perspectief. Zelfreflectie, zelfbewustzijn en zelfsturing vormen hierbij de praktische handvatten. De insteek is persoonsgericht en daarmee instrumenteler dan die van een academische leergang, vandaar de keuze om deze opleiding als programma aan te bieden.

Hoe wilt u verder dɘnken?

Wilt u groeien in uw rol als leidinggevende, maar twijfelt u welke leergang het beste aansluit bij uw leervraag? Neem dan contact met mij op via 088 – 556 10 51 of heij@aog.nl.

Dit bericht is een bijdrage van Rudmer Heij (1987). Rudmer is bedrijfskundige en hij is als studieadviseur van o.a. De Essentie van Leiderschap verbonden aan AOG School of Management.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.