Uitnodiging event ‘leiderschap in innovatie’

Op 28 maart organiseert AOG School of Management de dertiende Masters of Management, waar het thema ‘Leiderschap in Innovatie’ centraal staat. Aanmelden voor het gratis event kan hier. Philip Wagner is in Nunspeet één van de keynotes en verhaalt in onderstaand interview over zijn visie op innovatie.

 ‘Er zijn fundamentele veranderingen gaande in onze samenleving. Bijvoorbeeld op ecologisch, technologisch en economisch gebied. En dit heeft zijn uitwerking op alle organisaties. Want de lifecycle van business verandert erdoor’, begint Philip Wagner, één van de twee kerndocenten van het programma Business Development en Innovatie. ‘Organisaties die niet vernieuwen, hebben op termijn in het meest positieve geval een minder passend aanbod voor klanten.’

Strategie
‘SWOT-analyses, benchmarks en concurrentiedocumenten zorgen er alleen maar voor dat je de rest volgt. Maar je wilt eigenlijk voorop lopen. En om dat te realiseren, moet je blijven innoveren.’ Wagner verbetert zichzelf. ‘We spreken wel over business development, maar we hebben het niet alleen over profit. Ik denk ook aan zorginstellingen die woekeren met de marktwerking. Of overheden, die terug moeten treden en verantwoordelijkheden afstaan. Maar ook ZBO’s, die de afstand tot de eindgebruiker misschien willen verkleinen. In feite gaat het om het ontwikkelen van nieuwe concepten: bijvoorbeeld nieuwe zorgconcepten, marktconcepten of woonconcepten.’

Innovatie
Innoveren, dat klinkt een beetje als uitvinden. Maar het is meer, betoogt Wagner. Het kan het ook gaan om andere businessmodellen, een aanpassing van een organisatiemodel, ander toezicht of een vernieuwde besturing, voegt Wagner nog toe. ‘Klopt. Het gaat bij innovatie lang niet altijd om producten, maar ook om diensten en concepten. Wanneer je als organisatie een voor jou hele nieuwe markt gaat opzoeken, dan is dat een innovatie. Belangrijk is dan vervolgens, hoe je de innovatie in gebruik kunt stellen.’

Leiderschap, creativiteit en inspiratie
Roald Vandepoel, de andere kerndocent van het programma, neemt het woord over. ‘Je kunt wel de wildste plannen bedenken, maar je moet wel de mogelijkheid hebben om die binnen de kaders en richtlijnen van jouw organisatie uit te rollen. Creativiteit en inspiratie zijn dan niet genoeg. Je moet leiderschap en ondernemerschap tonen, om het intern voor elkaar te boksen. In het creëren van voldoende speelruimte om jouw visie voor het voetlicht te krijgen wordt in de opleiding expliciet aandacht gegeven.’
‘Business development is een iteratief proces’, gaat Roald Vandepoel verder. ‘Je moet er aandacht aan blijven besteden, om van waarde te blijven voor je stakeholders. Zeker nu de maatschappelijke en technologische veranderingen zich opstapelen.’

Van strategie naar realisatie
‘Klopt’, besluit Wagner. ‘Als je iets nieuws bedenkt, ben je altijd alleen. Anders was het niet nieuw. In die eerste fase ligt de markt eigenlijk voor je klaar, als je tenminste in staat bent om je organisatie jouw idee te laten adopteren. Daarom moet je de koppeling kunnen maken tussen nieuwe waardeproposities en bedrijfskundige wetmatigheden als ROI, omzetverwachting, marketingtactiek en strategie, maar ook het businessmodel. Wij geven handvatten, om ook de stap naar realisatie van je ideeën te maken.’

Bent u geinspireerd geraakt? Op 28 maart bent u vanaf 13:15 welkom om in Nunspeet verder te denken over dit onderwerp. Aanmelden voor dit event is kosteloos en kan hier.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.