Uitdagende verbinding van theorie en praktijk

René van Dieren (37 jaar) werkt als manager Strategie & Beleid bij woningcorporatie Acantus in Veendam en behoort tot de eerste lichting deelnemers van de vernieuwde leergang Bedrijfskunde & Leiderschap van AOG School of Management. Van Dieren: “Ik heb sterk de behoefte om me te blijven ontwikkelen en wilde graag een passende opleiding gaan doen op academisch niveau. Deze leergang biedt mij een mooie verbinding tussen theorie en praktijk.” Door de coronacrisis verloopt de opleiding anders dan gepland. “Complimenten voor de manier waarop AOG School of Management meedenkt in de mogelijkheden en onmogelijkheden en steeds zoekt naar manieren om de leergang toch door te laten gaan.”

“Normaal gesproken werk ik op kantoor in Veendam, maar zoals zoveel mensen voer ik mijn taken nu thuis uit, dit in gezelschap van mijn vrouw en onze drie kinderen, waarvan er twee nu thuisonderwijs aan de keukentafel krijgen. De jongste van drie vindt dat erg leuk: die kan niet wachten om ook naar school te mogen. Ik merk dat deze tijd ook nieuwe inzichten geeft. Zo leer je heel snel om je werk op een andere manier te organiseren en te prioriteren. Dat geldt voor mij privé, maar zeker ook voor mijn collega’s van Acantus. Met elkaar maken we er het beste van.”

Meer inzicht in een uitdagend werkgebied

“Acantus is een woningcorporatie in Noord- en Oost-Groningen: een mooi werkgebied waar we te maken hebben met grote uitdagingen, zoals het begeleiden van de krimp en de aardbevingsproblematiek, maar ook ontwikkelingen als ontgroening en vergrijzing. Onze huurders zijn veelal mensen met een smalle beurs, die juist in deze situaties nog meer in de knel kunnen komen. Daarom is het in dit specifieke werkgebied van groot belang dat je je bedrijfsvoering strak neerzet en dat je in verbinding blijft met je stakeholders, zoals huurders, huurdersorganisaties en gemeenten. Eén van mijn doelen in deze leergang was van mijn studiegenoten te leren met welke uitdagingen zij te maken hebben en hoe ze daarmee omgaan. Daarnaast had ik behoefte aan kennis waar ik in de praktijk meteen wat aan heb. Ik zit nog middenin de opleiding, maar merk nu al dat ik tools en middelen krijg aangereikt die ik in mijn werk kan toepassen.”

Versnelde innovatie

“Waar ik in deze tijd veel over nadenk, en waarin ik ook getriggerd word door deze leergang, is de vraag wat nu echt nodig is en wat niet. Waarvoor ben je als organisatie op aarde en welke werkzaamheden dragen hieraan bij? Wat kunnen we anders organiseren, of misschien niet meer doen? Wat kunnen we van deze periode leren? Ik zie ook kansen: zo verwacht ik dat we de digitale transformatie versneld kunnen doorzetten. Vaak is er een bepaalde noodzaak nodig om innovatie vorm te geven. De vraag is hoe je zo’n verandering tot stand brengt. Dergelijke vraagstukken komen ook zeker in de leergang Bedrijfskunde en Leiderschap aan de orde.”

Leren van elkaar

“Ik vind het waardevol om te leren van mijn medestudenten, die allemaal in andere organisaties werken. Niet zozeer vakinhoudelijk, maar vooral door het delen van verschillende zienswijzen, ervaringen en meningen. Wat voor de ene organisatie of persoon een grote klus is, heeft de ander in zijn organisatie gewoon goed geregeld. Inzicht in dat soort verschillen tussen organisaties is zowel goed voor je eigen relativeringsvermogen als voor je innovatievermogen. Tijdens één van de modules hebben we in kleine groepen een beknopt praktijkonderzoek bij een bedrijf uitgevoerd. Het was zeer leerzaam om op deze wijze in de keuken van een andere organisatie te kijken en op zoek te gaan naar mogelijkheden voor verbetering, al was het tijdsbestek helaas wat te kort. Ik heb inmiddels begrepen dat de volgende lichting meer tijd voor dit onderdeel krijgt.”

Juist nu zeer leerzaam voor leiders

“Wat betreft het onderdeel leiderschap: juist in deze vreemde tijd heb ik veel aan wat ik tijdens deze leergang opsteek. Ik geef leiding aan een groep collega’s die niet in het primaire proces werken. Dat betekent in onze situatie dat we allemaal thuis hard aan het werk zijn. Voor mij als leidinggevende is dat best beperkend. Functioneel kun je alles regelen via videoverbindingen en dat doen we ook zeker, maar ik mis de daadwerkelijke verbinding. We maken er het beste van, maar ik kan niet wachten totdat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. Via deze leergang krijg ik ook meer inzicht in hoe mensen en groepen zich ten opzichte van elkaar verhouden en bewegen, welke invloed opgedane ervaringen in het verleden in het hier en nu hebben. Verder vind ik het heel waardevol om met elkaar in gesprek te gaan over wie je zelf bent, wat je meeneemt, wat je heeft gevormd en hoe je dat kunt inzetten als leider. Zo leer je hoe je het beste uit je mensen, organisatie maar ook uit jezelf te halen.”

Wil je ook de bedrijfskundige theorie beter verbinden met de praktijk? En nieuwe inzichten opdoen op het gebied van bedrijfskunde en leiderschap? Download de brochure van de leergang Bedrijfskunde en Leiderschap.

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.