AOG - Vooruitgang voor zijn

Een tijd van disruptie en transformatie vraagt om een visie die verder reikt dan je eigen horizon.

Ontwikkel een toekomstbestendige visie

Je wilt je als leider blijven ontwikkelen. Juist nu. Je wilt wendbaar zijn en je toekomstbestendige visie vormen op organisatievraagstukken in tijden van onzekerheid en verandering. Hoe komen organisaties weer vooruit? En wat vraagt dit van jou als leider? Het antwoord ligt in het ontwikkelen van vernieuwende manieren van denken en kijken, om zo tot concrete vernieuwing te komen. AOG School of Management biedt (toekomstige) leiders vakoverstijgende inzichten om op academisch niveau een wendbare en toekomstgerichte visie te ontwikkelen die voorbij de eigen horizon gaat. Vanuit durf, creativiteit en ondernemerschap.

Verandermanagement

Leer veranderen met inzicht, vanuit visie en leiderschap.
Je bent dagelijks bezig met veranderingsprocessen. Dit gaat je goed af. Toch leidt jouw verander idee vaak niet tot de gewenste gedragsverandering van je omgeving. Wat je nodig hebt, is een aanpak die is onderbouwd met theorie, maar je tegelijkertijd de praktische handvatten geeft die je nodig hebt. In de academische leergang Verandermanagement ga je hiermee aan de slag en word je een betere verandermanager.

Na de opleiding:

 • Krijg je eigen visie op verandervraagstukken;
 • Houdt je koers, ook als het spannend wordt;
 • Ontwikkel je verandervermogen en effectief gedrag.

Leiderschap bij Digitale Transformaties

Vraag jij je regelmatig af wat er anders kan met nieuwe technologie? Artificial Intelligence, Algoritmes, Internet of Things: technologische ontwikkelingen veranderen de manier waarop we leven en werken radicaal. Hoe zorg je ervoor dat je ondanks, of juist dankzij alle ontwikkelingen als organisatie je doelstellingen kunt realiseren? Doorlopend reflecteren op hoe technologie onze samenleving verandert en het daarop aanscherpen van je visie op digitale dienstverlening helpt bij het formuleren van een heldere digitale strategie. Waarbij je steeds zoekt naar de juiste balans tussen het gebruik van technologie, oog voor menselijke relaties, veiligheid en vertrouwen.

Na de opleiding heb je:

 • Inzicht in de bredere impact van technologische ontwikkelingen op mens en maatschappij;
 • Visie op hoe je met behulp van technologie toekomstbestendig kunt organiseren en welke capabilities dat vraagt;
 • Het leiderschap om anderen mee te krijgen in de transformatie.

Nieuw Leiderschap in Organisaties

Economische druk, technologische ontwikkelingen, zelfsturing en de toename van organisaties met een platte organisatiestructuur. In deze dynamiek wordt er veel van jouw rol als leidinggevende gevraagd. Hoe houd jij je staande als dienend leider, hoe bied jij houvast aan anderen? Hoe ga je om met zelfsturende teams?

Na de opleiding:

 • Heb je meer grip op jouw rol als leider, zowel als autonoom persoon als in verbondenheid met je team en organisatie;
 • Weet je hoe je je invloed en impact als leider kunt vergroten;
 • Beschik je over een toekomstbestendige leiderschapsvisie.

Innovatie en Business Development

De wereld verandert sneller dan ooit en je weet dat jouw organisatie mee moet veranderen. Markten krimpen en groeien en het speelveld van organisaties is voortdurend in beweging. Hoe stimuleer je de noodzakelijke vernieuwing? Creativiteit alleen is niet genoeg. Je hebt ook kennis van zaken nodig en een heldere visie op basis waarvan je strategische keuzes kunt maken.

Na de opleiding:

 • Heb je meer grip op processen van fundamentele waardecreatie;
 • Heb je theoretische concepten vertaald naar een brede visie op innovatie en business development;
 • Weet je hoe je leiderschap kunt tonen bij de realisatie van strategische vernieuwing.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.