Barbara Huneman: “Theoretisch onderbouwen van wat ik intuïtief al deed”

Barbara Huneman

Academisch onderlegd was bestuursadviseur Barbara Huneman al, toen ze zich inschreef voor de opleiding Bedrijfskunde en Leiderschap. Ze studeerde biologie en werkte op dat moment bij de provincie Groningen bij Economische Zaken. “Ik heb een master gedaan op het gebied van energie en milieuwetenschappen, maar heb geen financiële of bedrijfskundige achtergrond. Om een betere gesprekspartner op die terreinen te worden had ik behoefte aan een bedrijfskundige onderlegger.”

“In mijn vorige functie richtte ik me vooral op werkzaamheden op het gebied van energie en milieu. Zo heb ik veel ervaring in het voeren van gesprekken met CEO’s en plantmanagers over bijvoorbeeld projectontwikkeling, subsidieaanvragen en lobby. Dat ging goed, maar ik merkte dat ik behoefte had aan meer bedrijfskundige kennis, bijvoorbeeld om gesprekken over investeringsbeslissingen beter te kunnen voeren. Voorheen deed ik veel op basis van intuïtie en ervaring. Ik stond op het punt te beginnen aan deze opleiding toen ik van baan veranderde en bestuursadviseur werd van een van de gedeputeerden van de provincie. In die functie ben ik zijn sparringpartner op inhoud en strategie en geef ik adviezen over uiteenlopende onderwerpen, variërend van financiën en economisch beleid tot actuele zaken als de gemeentelijke herindeling. Het was me al snel duidelijk dat de opleiding me ook hier goed van pas zou komen.”

Betere gesprekspartner

“Als bestuursadviseur is het mijn taak om de gedeputeerde bij te staan in al zijn portefeuilles. Ik moet zorgen dat hij met beide voeten op de grond blijft staan en we bepalen samen de strategie. Mijn plek in de organisatie – ik zie namelijk alles wat er gebeurt en besloten wordt – zorgt ervoor dat ik het brede palet aan vakken direct kon toepassen. Zo heb ik het strategisch HR-beleid van onze organisatie gereviewed voor een van de papers en heb ik een marketingplan geschreven voor een van onze subsidieregelingen. Ik merk nog dagelijks hoeveel ik aan deze opleiding heb gehad. Ik heb de passende theorie aangereikt gekregen, zodat ik nu beter mijn intuïtie kan onderbouwen. Ik weet nu beter welke vragen ik moet stellen als het gaat om bijvoorbeeld het nemen van investeringsbeslissingen. Ik ben er een betere gesprekspartner door geworden.”

Andere manier van kijken

Het fijne van deze opleiding is dat je op een andere manier naar de wereld leert kijken. Als je lang in een organisatie werkt, word je meegezogen door de waan van de dag. Je postzegel wordt steeds kleiner. Deze opleiding tilt je op en dwingt je om met een helikopterview naar je organisatie te kijken. Je krijgt inzicht in sociaaleconomische veranderingen en je ziet beter wat deze betekenen voor je organisatie. De opleiding heeft mij aan het denken gezet over de toekomst van de provincie. Wat is onze toegevoegde waarde en ons toekomstige bestaansrecht? Dat kwam doordat ik in gesprek was binnen onze organisatie over HR-beleid. In dat beleid miste ik een toekomstbeeld van de provincie. Hoe kun je een flexibele organisatie inrichten zonder dat je weet waar die organisatie over vijftien jaar moet staan? Ik merkte hoe lastig het is om hierover intern het gesprek aan te gaan.”

Maatschappelijke opgaven

“Een ander lastig vraagstuk betreft de gemeentelijke herindeling in de provincie. Omdat mijn gedeputeerde hiervoor namens het college als eerste verantwoordelijk is, ben ik ook nauw bij dit onderwerp betrokken. Ik ben ervan overtuigd dat herindeling nodig is om klaar te zijn voor de grote veranderingen waar Nederland voor staat. We kampen in deze provincie met krimp, vergrijzing en grote veranderingen op de arbeidsmarkt. Dat zijn maatschappelijke opgaven waar de meeste kleine gemeenten in mijn beleving niet tegen zijn opgewassen. Als grote gemeente ben je een betere gesprekspartner voor omliggende gemeenten, provincie, Rijk en Brussel. Die discussie is heel spannend, want het is al snel een emotioneel beladen onderwerp en dan gaat vaak niet meer om inhoudelijke argumenten. Als provincie kun je het wat betreft herindeling eigenlijk nooit goed doen. Als we een gemeente de gelegenheid geven om te bewijzen dat ze zelfstandig kunnen blijven en het gaat uiteindelijk niet goed, dan staat er in de krant dat de provincie eerder had moeten ingrijpen. Als we onze verantwoordelijkheid nemen, omdat we zorg hebben over in hoeverre gemeenten in staat zijn hun gemeente te besturen, krijgen we ook negatieve reacties. Politiek gezien is het een lastig evenwicht.”

Academisch en toepasbaar

“Ik heb in september vorig jaar mijn diploma gehaald en ben nu bezig met de verkorte MBA-studie. Ik vind het heel interessant om op een nog hoger abstractieniveau naar de wereld te kijken. De groep is inspirerend en ook in de pauzes hebben we goede gesprekken. Met mijn achtergrond is het academische gehalte van de opleiding en ook van deze MBA vooral een feest van herkenning. Analyses maken, onderbouwd met modellen en wetenschappelijke stukken was ik al gewend. Een pluspunt is dat de stof toepasbaar is in de praktijk. Alle papers die je schrijft gebruik je in je eigen organisatie. Ik vind dat een prettige combinatie.”

Inspirerende gastcolleges over leiderschap

“Wat betreft het onderdeel Leiderschap hebben we naast de vaste modules een paar boeiende gastcolleges gehad. Ik was zeer onder de indruk van het verhaal van gastdocent Dominque Haijtema, voormalig hoofdredacteur van het blad Management Team. Zij heeft ons verteld wat zij heeft geleerd over leiderschap van de grote leiders van de wereld die zij heeft geïnterviewd. Zij vertelde dat al die grote mannen en vrouwen hun eigen leiderschapsstijl hebben, waarbij ze allemaal weer iets anders belangrijk vinden. Ze zei dat je zelf moet ontdekken in wat voor omgeving je een leider wil zijn en welke handvatten je daarvoor nodig hebt. Dat is heel persoonlijk: er is geen keurslijf waar elke leider in moet passen, je moet vooral van iedere stijl kiezen wat bij je past en waar je je prettig bij voelt. Ze illustreerde dit aan de hand van haar persoonlijke ervaringen. Ik vond haar college heel inspirerend, vooral omdat ze zich zo kwetsbaar opstelde. Doe er je voordeel mee, zei ze, en dat heb ik zeker gedaan.”

Geïnspireerd door het verhaal van Barbara? Kijk dan op de opleidingspagina van Bedrijfskunde en Leiderschap of neem contact op met opleidingsadviseur Ronald Hellinga, hellinga@aog.nl of telefoonnummer 088 556 10 57.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.