AOG - Strategisch Leiderschap -Raymond Nijenhuis

Raymond Nijenhuis over Strategisch Leiderschap

Raymond Nijenhuis werkzaam als locatiedirecteur Lichtenvoorde- VMBO bij Stichting Carmelcollege, volgde de opleiding Strategisch Leiderschap. Hij deelt hoe hij de opleiding heeft ervaren.

Ondanks het feit dat demografische ontwikkelingen voor scholen redelijk goed voorspelbaar zijn, begeeft de school waarvoor ik werkzaam ben zich in een wereld en omgeving die sterk verandert. Deze veranderende wereld brengt complexe vraagstukken met zich mee.  Vraagstukken als; wat doen we met het onderwijsaanbod?, moeten we afdelingen sluiten?, hebben bepaalde profielen nog bestaansrecht? en hoe kunnen we ons hoofd boven water houden ten tijden van krimp? Problemen van complexe aard. Deze compliciteit maakt dat een planmatige strategie ‘hoe komen we van A naar B’ niet meer voldoende is. Andere strategische keuzes zullen moeten worden gemaakt en we zullen ons wendbaar en flexibel moeten opstellen in deze roerige tijd. Kortom, reden temeer om de leergang strategisch leiderschap te volgen.

Deze leergang heeft mij als schoolleider de gewenste handvatten en inzichten gegeven op het gebied van strategisch leiderschap. Een inzicht dat ik zeker meeneem, is dat ook het onderwijs zich bevindt in een veranderende wereld en dat dit van de schoolleiding vraagt om adaptief en wendbaar vermogen. Scholen, en daarmee ook de medewerkers,  zullen zich flexibel moeten opstellen.

De leergang, de colleges en de gesprekken met de medestudenten hebben mij niet alleen nieuwe inzichten gegeven, maar hebben mij ook geïnspireerd. Geïnspireerd om stappen te zetten in enerzijds mijn persoonlijke ontwikkeling en anderzijds in de ontwikkeling van de school waar ik werkzaam voor ben. Met veel plezier én naar volle tevredenheid kijk ik terug op deze leergang en ik ben ervan overtuigd dat de inzichten en de kennis die ik heb mogen opdoen en de contacten die ik heb gelegd in de afgelopen periode, voor mij in de toekomst van grote waarde zullen zijn.

Deze ervaring gun ik velen!

Benieuwd naar de opleiding Strategisch Leiderschap?

Als verantwoordelijke voor strategie zijn de ogen op jou gericht. Hoe stuur je de organisatie in een toekomstbestendige richting, als de kaders fundamenteel onzeker en onvoorspelbaar zijn?

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.