AOG - Strategisch Leiderschap - Johan Tjalsma

Johan Tjalsma over Strategisch Leiderschap

Johan Tjalsma, voorzitter Ondernemingsraad CJIB, volgde de opleiding Strategisch Leiderschap. Hij deelt hoe hij de opleiding bij AOG heeft ervaren.

 

Voor mij was de leergang Strategisch Leiderschap een leerreis in een ander vakgebied dan ik voorheen ben opgeleid. Als accountant of Register Controller word je opgeleid in de beheersing en controle. Volledigheid en juistheid, aantoonbare resultaten, dat zijn de termen die je meeneemt en die je vormen. Strategisch Leiderschap is van een andere orde. Het gaat over dromen, visie naar de toekomst ontwikkelen en rekening houden met niet toetsbare trends om een voorbeeld te noemen.

De leerreis is vormgegeven in duidelijke modules, strategisch denken, van breukvlakken tot trendanalyse, tot strategie en visie op sourcing. Helder denken over de toekomst vertaling van visie en proberen weg te blijven van het uitvoeren, het operationaliseren. Het managen van de vraagstukken bleek een kerncompetentie van de meeste deelnemers, en dat blijkt lastig af te leren. Een heerlijke en vormende uitdaging voor het visiedocument. Het schept je in het denken om strategisch naar de toekomst te kijken.

Zelf ben ik werkzaam in verschillende rollen, als projectmanager Hybride Werken bij het CJIB, voorzitter van de Ondernemingsraad van het CJIB en als fractievoorzitter van de Friese Statenfractie. Rollen die zich richten op het realiseren van de volgende stap in een project, adviestrajecten over organisatieveranderingen of de politiek belangrijke zaken voor de komende maanden. Deze opleiding heeft mij geholpen verder naar de toekomst te kijken, vooruit te kijken en te kijken naar wat brengt een verandering met zich mee, en wat zou het eind plaatje zijn van een ontwikkeling en wat komt daar bij kijken. Dromen over een ideaal eindsituatie en dan terug redeneren naar de acties van nu, of de impact van acties van nu. De impact krijgt een ander perspectief. Ik heb geleerd breder te kijken en ook rekening te houden met aspecten als duurzaamheid, de effecten van bedrijfseconomisch handelen op onze samenleving, waarbij uiteindelijk het begrip rentmeesterschap, een uitgangspunt van mijn politieke partij nieuw leven krijgt ingeblazen.

Leiderschap is de weg naar het onbekende, richting geven en koers bepalen. Dit doe je niet alleen, je anticipeert op wat er is, wat gaat komen en je doet dit samen. Maar het strategisch leiderschap helpt je verder.

Benieuwd naar de opleiding Strategisch Leiderschap?

Als verantwoordelijke voor strategie zijn de ogen op jou gericht. Hoe stuur je de organisatie in een toekomstbestendige richting, als de kaders fundamenteel onzeker en onvoorspelbaar zijn?

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.