Terugblik: Onderwijsseminar | De torpedo komt van buiten

Op 7 november organiseerde AOG School of Management voor het eerst een onderwijsseminar met als titel ‘ De torpedo komt van buiten’. Ondertitel: mythes en mogelijkheden bij onderwijsinnovatie. De ’torpedo’ was een prikkelende metafoor om gezamenlijk stil te staan bij de tegenwoordige roep om onderwijsvernieuwing en de ontwrichtende krachten van technologie die daarbij aan de orde zijn. De dag bood volop inspiratie, reflectie maar ook wat het uiteindelijk betekent voor de onderwijspraktijk van de deelnemers zelf. ‘Verder denken’ kreeg betekenis doordat er in praktijk- en werkateliers in compacte groepen stil gestaan werd bij de weerbarstige onderwijsrealiteit waarin de deelnemers hun werk moeten doen als bestuurder, leidinggevende, adviseur of expert. Ongeveer 70 aanwezigen brachten een gevarieerde dag door in de innovatieve microstad De Nieuwe Stad in Amersfoort.

 

De precieze locatie was de voormalige Prodentfabriek die herbestemd is en getransformeerd is in een aansprekende, vitale en markante ruimte. De openingskeynote kwam voor rekening van Pedro de Bruyckere die speciaal voor de gelegenheid overkwam vanuit Gent waar hij als onderzoeker, docent en pedagoog verbonden is aan de Arteveldehogeschool. De Bruyckere belichaamde met zijn verhaal een energieke wervelwind met een boodschap die beklijft. ‘De onderwijsvisie is belangrijk maar welke doet er niet toe’. Met veelzeggende voorbeelden onderstreept De Bruyckere het belang van contextueel handelen. Pas op voor wat zogenaamd usance is en wat geaccepteerd is, in de zin dat het zo hoort en moet. De Bruyckere ‘ont-mytholigiseert’ en brengt het terug tot de essentie: de lokale context waar mensen het met elkaar moeten uitvlooien. De boodschap past goed bij enkele belangrijke kernwaarden in de leerfilosofie van AOG School of Management: kritisch en onafhankelijk denken plus leren vanuit de praktijk. De Bruyckere ziet geen universeel recept behalve dan dat in de klas de dienende liefde voor het onderwijsproduct er dient te zijn maar nog meer: compassie en betrokkenheid voor de kinderen, de leerlingen en studenten. Die moet aanwezig en ‘echt’ zijn.

 

Vervolgens werd in subruimtes de dialoog aangegaan rondom diverse thema’s. Kerndocenten van AOG School of Management zochten het snijvlak op tussen theoretische inzichten en de handelingspraktijk van alledag. Sam Terpstra, Paul Kloosterboer en Rob Vinke deden dat ieder op hun eigen manier. Er werd stil gestaan bij organisatieontwikkeling, visievorming, leiderschapsontwikkeling en bestuurlijke thema’s. Ook in de 2e ronde na de lunch waren het steeds de deelnemers zelf die in interactie met elkaar en de kerndocenten betekenis probeerden te geven aan dilemma’s, persoonlijk-professionele vraagstukken en de specifieke context van de eigen onderwijsinstelling. Inzichtgevend maar ook verbindend om dit te thematiseren met collega’s uit het hele land vanuit onder andere PO, VO, MBO en HBO.

 

Noemenswaardig was ook de enthousiaste rondleiding die directeur Annelies Opstraat verzorgde over het terrein van de Nieuwe Stad waar MBO Amersfoort aangesloten is op allerlei maatschappelijke initiatieven, start up-activiteiten en ondernemersideeën. Dat doet MBO Amersfoort steeds in co-creatie met andere partijen en zich richtend op haar missie als opleider en begeleider van de ontwikkeling van haar leerlingen.

 

Aan het einde van de dag verzorgde keynote Jarno Duursma het slotstuk met zijn betoog over de opkomst van A.I. Kunstmatige intelligentie is in opmars en wel in ras tempo. Met een keur aan actuele voorbeelden en dynamisch-visuele verhalen trakteerde Duursma het deelnemerspubliek op een toekomstvisie die zich reeds volop aan het voltrekken is. Duursma ontvouwt perspectieven die onze samenleving op zijn grondvesten doet schudden en ons mens-zijn ingrijpend gaat veranderen. Dat heeft impact op onderwijs en op de arbeidsmarkt aangezien de computer met zelflerende systemen heel veel menselijke taken gaat overnemen. Dat biedt kansen om meer tijd te schenken aan puur menselijke competenties zoals creativiteit, het duiden van de context en samenwerken. Tegelijkertijd zijn er oncomfortabele aspecten zoals bijvoorbeeld onze privacy die steeds meer onder spanning komt te staan door data die bijna alles van ons te weten lijken te komen.

 

Dagvoorzitter Durk Piet de Vries van AOG School of Management sloot daarna een afwisselende en verrijkende dag af. Bij de afsluitende borrel was er nog volop ruimte voor deelnemers om met elkaar door te praten. We kijken terug op een geslaagde eerste versie van dit onderwijsseminar.

Blog & Presentatie

Het blog van Jarno Duursma kunt u hier lezen en het blog van Pedro de Bruyckere hier. De presentatie van Pedro de Bruyckere kunt u middels deze link downloaden.

Meer inspiratie?

We hopen dat dit event u nieuwe handvatten en inzichten heeft gegeven in uw dagelijkse praktijk. Wilt u meer informatie over Leiderschap in Onderwijsbestuur, Meesterschap in Adviseren of Leiderschap in Management klik dan op de desbetreffende leergang.

 

Bent u op zoek naar meer inspiratie en wilt u op de hoogte gehouden worden van al onze evenementen? Schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze nieuwsbrief en ontvang met regelmaat waardevolle artikelen én uitnodigingen voor al onze evenementen.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.