Talent- en Organisatieontwikkeling wordt Mens- en Organisatieontwikkeling

De AOG School of Managementopleiding ‘Talent en Organisatieontwikkeling’ heeft en nieuwe naam: ‘Mens- en Organisatieontwikkeling’. De nieuwe naam doet meer recht aan de opleiding zoals hij nu is. Steeds voor op de golf van de nieuwe ontwikkelingen, heeft AOG School of Management in de loop van de jaren accentverschuivingen aangebracht en talent in een breder perspectief gezet: dat van het samenspel tussen de strategische ontwikkeling van de organisatie en het benutten van het hele menselijk kapitaal.

De menselijke maat als succesfactor

Organisaties gaan steeds mensgerichter werken. De opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling volgt deze ontwikkeling. Om talent in een organisatie tot bloei te laten komen, blijkt aandacht voor alleen de toptalenten onvoldoende. Er is een omvattende strategie nodig voor het talent van alle medewerkers, maar ook voor het binden van mensen aan de organisatie, innovatie en zelfsturing. Dit besef van de noodzaak tot een bredere oriëntatie komt tot uitdrukking in het curriculum van de opleiding Mens- en Organisatieontwikkeling, waarin naast het onderwerp ‘ontwikkelen van talent’ ook onderwerpen als groepsdynamica, verbindend leiderschap, netwerkorganisaties en de impact van digitalisering en nieuwe media aan bod komen.

Mens- en Organisatieontwikkeling kent zijn gelijke niet in Nederland. Deelnemers ontwikkelen hun organisatie én hun leiderschap met een krachtige visie op talentontwikkeling.

Een opleiding voor frisdenkers en disruptieve veranderaars

De leergang Mens- en Organisatieontwikkeling is voor managers en professionals die de moed hebben om hun organisatie klaar te maken voor de toekomst met de menskant als vertrekpunt. Die beseffen dat de strategische inzet van talentmanagement een sleutelrol vervult in het lange termijn succes van organisaties en die daarbij hun eigen rol en vakmanschap verder willen ontwikkelen tot die van strategisch partner.

Meer informatie over de opleiding Mens- en Organisatieontwkkeling? Lees verder..

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.