Suzan Ingelse: “Van Operationeel naar Strategisch Leiderschap”

Suzan Ingelse – alumna van de leergang Strategisch Leiderschap

“Persoonlijke strategisch leiderschap begint met zelfinzicht”. Het is de eerste stelling die Suzan Ingelse, Collegedirecteur van het Deltion College in Zwolle, schreef voor de afronding van de leergang van AOG School of Management. “Bij zelfinzicht gaat het erom wie je bent en waar je staat.”

Suzan Ingelse is directeur van het college Sport, Opvoeding & Maatschappij en Veiligheid (SOMV), een van de zeven colleges van het Deltion College. Voor haar is het van meet af aan belangrijk geweest dat je je blijft ontwikkelen. Dus volgde ze eerder al een master Educational Leadership. “Na twee proefcolleges bij AOG School of Management besloot ik om de leergang Strategisch Leiderschap te gaan volgen. Ik kom zelf uit het onderwijs en het sprak mij enorm aan om met mensen uit andere sectoren deze leergang mee te maken. Ik leerde tijdens de leergang om vanuit operationeel leiderschap de omslag te maken naar meer strategisch leiderschap.”

Klantwaarde en marktwaarde

“De opleiding heeft mij vooral aan het denken gezet over de vraag hoe je een organisatie wendbaar toekomstgericht kunt maken. Op het Deltion College werken we voor de student, de klant staat centraal. Maar we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die twee zaken – klantwaarde en marktwaarde – zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is het een én het ander.”

Varen op innerlijk kompas

“De eerste stelling – ‘Persoonlijk strategisch leiderschap begint met zelfinzicht’- betekent dat je je afvraagt wie je bent, waar je voor staat en hoe je mensen en de organisatie kunt meenemen in de snel veranderende wereld. Een goede strategisch leider van vandaag moet in staat zijn om snel te kunnen schakelen tussen het beleidsniveau op de lange termijn en het dagelijkse leidinggeven. Maar daarnaast moet je zeker ook varen op je innerlijke kompas, je intrinsieke motivatie en je passie.”

In verbinding staan

“Voor mij persoonlijk geldt dat ik energie krijg als ik met mensen in gesprek ga. Zo probeer ik als lid van de Deltion-directie altijd in verbinding te blijven met de mensen binnen, maar ook buiten het Deltion College. Want pas wanneer je op anderen afgestemd bent, kun je draagvlak creëren en je visie gezamenlijk met anderen vormen.”
“Bij goed strategisch leiderschap wordt de organisatie niet meer separaat gezien, maar als onderdeel van het gehele systeem. Bij ROC’s zie je dit bijvoorbeeld in de noodzaak van co-creatie tussen instellingen om regionale vraagstukken te adresseren.”

Authentiek leiderschap

“De essentie van leiderschap is cultuurverandering. Je dient je bewust te zijn van de omgeving, te weten wat er speelt en je moet aanvoelen wat mensen bezighoudt. Mijn eigen leiderschapsstijl heeft zich tijdens het volgen van deze leergang verder ontwikkeld waarbij ik talenten van medewerkers optimaal wil benutten en ze wil helpen om zich verder te ontwikkelen. Authentiek zijn vereist dat je weet wie je bent. En zo ontstond de stelling: ‘Zelfinzicht draagt bij tot persoonlijk leiderschap’.”

Doorlopend proces

Het schrijven van een visiedocument en van de stellingen is een onderdeel van de leergang Strategisch Leiderschap. “Tijdens het schrijven van mijn visiedocument kreeg ik al feedback. Maar na het in ontvangst nemen van het diploma, in april 2018, ben ik in feite doorgegaan. Dat wil zeggen dat ik met anderen over mijn visie heb gespard en deze gepresenteerd heb aan diverse toehoorders, zoals het managementteam, de medewerkers en de Raad van Advies van het college SOMV. Na iedere presentatie kreeg ik feedback. Zo is het visiedocument een doorlopend proces geworden dat nog steeds niet ‘af’ is. Daarmee is het een stuk geworden voor de toekomst van mijn college, een stip aan de horizon.”

“Al met al was het een pittige opleiding; zeker op het laatst, maar het heeft ook veel gebracht. Met mijn visiedocument kunnen wij als college SOMV verder. Daar gaat het om, dat je er ook na afronding van de leergang nog iets mee doet.”

Suzan volgde de leergang Strategisch Leiderschap. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze leergang en wilt u meer weten? Of wilt u verder praten over dit interview? Neem dan gerust contact op met studieadviseur Ronald Hellinga op 088 556 10 57 of hellinga@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.