Philip Wagner - AOG - Innovatie & Business Development

Stappen zetten waar nog niets is

In deze tijd van complexe vraagstukken en alomvattende veranderingen kunnen organisaties zich niet veroorloven zich afwachtend op te stellen. De toename van netwerken, meer transparantie, een steeds grotere mediadruk en de opkomst van nieuwe, disruptieve technologieën dwingen organisaties om zichzelf opnieuw uit te vinden. Om een visie op strategische vernieuwing te ontwikkelen, zijn leiders nodig die stappen durven te zetten waar nog niets is. Philip Wagner, kerndocent van, onder andere, de academische leergang Innovatie en Business Development: “Leiderschap gaat ten diepste over zelfgevoel en zelfinzicht om van daaruit te durven acteren. Die manier van denken is een transformatie op zich.”

Strategische vernieuwing aanjagen

Voor leiders die te maken hebben met grote transformaties in hun organisatie en die de strategische vernieuwing willen aanjagen biedt AOG School of Management de leergang Innovatie & Business Development. Leiders worden tijdens deze leergang uitgedaagd om in een Cambridgeachtige, vrije ruimte op een andere manier na te denken over belangrijke vragen. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld nieuwe waarde creëren voor bestaande en nieuwe klanten? Hoe kunnen ze het belang van innovatie en business development verankeren in de strategie van hun organisatie? Leiders die deelnemen aan deze leergang krijgen inzicht in de haalbaarheid van hun ideeën en discussiëren met elkaar over hoe zij de uitdagingen van vandaag en morgen aan kunnen gaanZe onderzoeken hoe ze de processen van innovatie en business development kunnen inzetten om succesvol te vernieuwenGaandeweg brengen ze de buitenwereld en de binnenwereld bij elkaar in samenhang en onderzoeken ze mogelijk scenario’s.  

Realistische roadmap

Deelnemers aan de leergang reflecteren op hun eigen rol als leider vanuit verschillende invalshoeken en komen tot een visie die moet leiden tot een realistische business roadmap voor hun eigen organisatie. Zo maken ze kennis met intrigerende organisaties, waar men vooroploopt met strategische innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van high-tech. Ze brengen bijvoorbeeld een bijzonder interessant bezoek aan de High Tech Campus van Eindhoven, waar ze worden geïnspireerd door boeiende voorbeelden van conceptontwikkeling. Geïnspireerd door deze baanbrekende, nieuwe concepten gaan ze aan de slag om zelf ideeën te genereren voor hun eigen organisatie. Daarbij worden ze aangemoedigd om autonoom te denken, legt Wagner uit: “Een idee waar al draagvlak voor bestaat, is waardeloos, want het is er al. Het gaat er echt om dat je een stap durft te zetten in het niets. Alleen zo lukt het om een echte transformatie op gang te brengen.” 

Benieuwd naar de opleiding Innovatie & Business Development?

De leergang haalt je uit jouw comfortzone en wakkert jouw creativiteit en inspiratie aan. Je krijgt inzicht in de wijze waarop processen van innovatie en business development kunnen worden ingezet om te vernieuwen.

Transformatie van arbeid

Een van de uitdagingen die veel organisaties momenteel bezighoudt is de transformatie van arbeid, meent Wagner. In de nasleep van de huidige pandemie gaat op dit gebied veel veranderen, verwacht hij: “Arbeid wordt met de dag minder belangrijker, doordat machines en robots ons werk overnemen. Als wij ons transformeren kunnen wij ons verhouden tot de nieuwe situatie, waarin arbeid minder van belang wordt, en er vele andere bronnen van waardecreatie zijn.” Hij merkt op dat deze transformatie al langer gaande was, maar door corona in een versnelling is gekomen. “De verschillen tussen binnen en buiten zijn weggevallen. Al die mensen worden straks de nieuwe economie ingeschopt. Wat is dan de les voor veel van onze deelnemers? Blijf niet zitten als een lame duck, maar zorg dat je je blijft ontwikkelen, zodat je naar de top kunt migreren of buiten de organisatie onafhankelijk kunt floreren.”  

Duurzaamheid en circulariteit

De grootste uitdaging die leiders hierbij onder ogen moeten zien betreft volgens Wagner de combinatie van duurzaamheid en circulariteit. “De vraag hoe we duurzaam en circulair kunnen worden is helemaal niet zo ingewikkeld. We hebben met het Klimaatakkoord een marsroute tot 2050 afgesproken en het gaat er nu om dat we in dertig jaar tijd daar moeten zien uit te komen. Duurzaamheid is een groot, wereld-verbindend vraagstuk dat de mondiale verhoudingen op scherp zet.” Hij erkent dat deze transformatie bijzonder lastig is: “Zoals Einstein het al zei: je kunt problemen niet oplossen op de wijze waarop ze zijn ontstaan. De grote, complexe vraagstukken van deze tijd los je niet op door ze te ontwarren, maar door te transformeren naar een andere manier van denken en doen. Innovatie is pas mogelijk als je kunt denken over iets wat er nog niet is.” 

Autonoom leren denken om uitdagingen aan te gaan

Wagner maakt zich grote zorgen over de afnemende biodiversiteit, terwijl de verwoesting van de ecologie onomkeerbaar is. “Dat is veel ernstiger dan een neergaande economie. Waarmee ik terugkom op die twee grote vragen waar het om moet gaan in organisaties en zeker ook in deze leergang: hoe jagen we de transformatie naar duurzaamheid en circulariteit succesvol aan? Het belang van deze vragen is de inspiratie om leiders de ruimte te geven om autonoom te leren denken over de breukvlakken die na deze pandemie nog steeds bestaan.” 

Philip Wagner - AOG

Over Philip Wagner

Prof.drs. Philip Wagner is directeur van de Wagner Group en hoogleraar Global Economy & Governance aan de Inter-Continental University of the Caribbean. Zijn ervaring en deskundigheid liggen op het raakvlak van economie, bestuur en (maatschappelijk) ondernemerschap.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.