dr.-Michiel-Schoemaker AOG

Q&A webinar Academie Permanent

Op 20 juli 2016 heeft het webinar ‘Hoe realiseer ik als leider nieuwe kansen in een veranderende wereld?’ plaatsgevonden met dr. Michiel Schoemaker. Wij hebben de gestelde vragen tijdens het webinar voor u samengevat:

“Er wordt gesproken over “het gaat om het organiseren naar communities: mensen verbinden zich”. Wat wordt hier mee bedoeld?

Mensen verbinden zich in communities, in het werk kun je dat gebruiken om beter te organiseren. Een community is meer dan een netwerk, in een community zit ook binding vanuit waarden en identiteit. Dat is goed te gebruiken in organiseren om je te onderscheiden, zowel naar klanten als naar individuen die zich in werk aan de community willen verbinden.

“Organiseren als communities: waarom is dat ‘buiten’ organisaties eenvoudiger dan ‘binnen’ een organisatie?”

Nieuwe organisaties kunnen zich gemakkelijker rond waarden en identiteit verbinden dan bestaande. Bij bestaande organisaties ging het vroeger vooral om efficiënt organiseren, structuur, systemen. De discussie over organisatie-identiteit is vrij nieuw. Daar moet het DNA van de organisatie ontdekt worden. Bovendien zijn bestaande organisaties vaak groot, waardoor er vaak sprake is van meer “DNA-patronen”. Nieuwe organisatie scheppen hun eigen DNA en groeien vanuit een expliciet waardensysteem (denk bv. aan Buurtzorg). Dat is een belangrijke voorwaarde voor succes.

“Meer segmentatie? Meer co-creatie? Kunnen deze 2 iets meer toegelicht worden”

Dé klant bestaat niet meer, er is eerder sprake van veel klantgroepen, met evenveel wensen. Segmenteren naar klantgroepen wordt belangrijk voor organisaties, ook vanuit een identiteits- en waardenperspectief. Greenpeace verbindt andere “klanten” dan het Wereld Natuur Fonds. Segmentatie is daarmee een strategie issue. Co-creatie ligt in het verlengde daarvan: steeds meer organisaties werken in co-creatie met hun klanten, of het nu gemeenten zijn of een verzekeringsmaatschappij: klanten zitten steeds meer “mee te werken”.

“Wat gaan de medewerker in organisaties hebben aan ‘organiseren als communities’?”

Voor medewerkers wordt, wanneer organisaties laten zien wie ze zijn in termen van identiteit en waarden, steeds duidelijker aan wie ze zich verbinden. De “employee value proposition” noemen sommige organisaties dat. Daarmee kun je duidelijker kiezen voor de wijze waarop en waarom je je verbindt aan een organisatie: bijvoorbeeld  loopbaan, beloning, idealen, talentontwikkeling, werktijden of een combinatie van deze dingen.

“Hoe verhoudt zelfsturing zich tot leiderschap?”

Dat ligt ingewikkeld, want zelfsturing “moet” natuurlijk uit mensen zelf komen. Er is overigens altijd sprake van leiderschap, ook in zelfsturende teams. Je ziet de aandacht in leiderschapsonderzoek ook verschuiven van “de grote leiders” aan de top van de hiërarchie, naar persoonlijk leiderschap in netwerken en communities. In dat laatste geval kan leiderschap wel invloed hebben op zelfsturing. Vanuit de stelling: door persoonlijk leiderschap te bevorderen/ stimuleren help je het ontstaan en de groei van zelfsturing.

“Wie en wat is straks leidend in Big Data”

Dat is voor een deel nog “koffiedik kijken”, maar organisaties die de (analyse van) Big Data verbinden aan dienstverleners, producenten en consumenten (partijen die iets met Big Data willen) worden steeds belangrijker. Een soort booking.com of marktplaats voor Big Data. Wij hebben daar als consument overigens ook steeds meer een rol te spelen: wat laat je van jezelf zien op de social media?

“Dus de vraag aan leiders is: aan welke communities wil jij je verbinden en/of opstarten op weg naar een ‘doel’?”

Inderdaad, leiderschap gaat steeds meer over de relationele kant van organiseren. Spraken we vroeger over management en in het verlengde daarvan leiderschap, dan werd er vaak over de transactionele kant (strategie, structuur, systemen) gesproken. Tegenwoordig gaat het ook, of misschien wel vooral, om die relationele kant van verbinden en werkgemeenschappen.

“Welke uitdagingen zijn er bij het werken in losse netwerken?”

De grootste uitdaging in losse netwerken zit in het definiëren van lidmaatschap. Onder welke voorwaarden wil je je aan elkaar verbinden? Is dat alleen transactioneel of ook relationeel. In het laatste geval moet je met elkaar ook kleur bekennen op het punten van waarden en opvattingen over hoe je met klanten en elkaar wilt omgaan. Overigens zou ik de stelling aandurven dat losse netwerken die alleen transactioneel zijn geen lang leven zijn beschoren. Je kunt prima in losse netwerken organiseren, maar ook daar is de relationele kant onontbeerlijk.

Programma Academie Permanent
Het webinar is gegeven om een kijkje in de keuken te krijgen van het nieuwe programma Academie Permanent. Het programma maakt het u mogelijk om werken, ontwikkelen en leven met elkaar te combineren. De doordachte opzet van het programma, bestaande uit onder andere 5 inspiratie seminars en werkbezoeken verdeeld over een jaar, biedt u hernieuwde inspiratie en visie om de uitdagingen om te zetten in nieuwe kansen. Met deelname aan het programma wordt u onderdeel van een innoverend netwerk en krijgt u toegang tot alle componenten die Academie Permanent uniek maken. Dr. Michiel Schoemaker treedt op als moderator.

Bekijk hier het programma 2016/2017. De kosten voor een lidmaatschap voor een jaar bedragen € 995,-. Schrijf u direct in middels het aanmeldformulier Academie Permanent!

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.