Persoonlijke ontwikkeling en Leiderschap

Michiel_NannenVeel van de academische opleidingen bij AOG School of Management benaderen het leiderschap vanuit cognitie en vaardigheden. Bij het nieuwe programma Persoonlijk Leiderschap, staat de vraag centraal wie je zelf bent en hoe je persoonlijk in elkaar steekt. Voor veel professionals en managers een unieke mogelijkheid om hun leiderschap een nieuwe dimensie te geven.

Michiel Nannen is een van de programmaleiders van Persoonlijk Leiderschap. Vanuit zijn bedrijfseconomische achtergrond, gecombineerd met de theaterschool, specialiseerde hij zich door leiderschapsontwikkeling te verbinden met de kernkwaliteiten van podium kunstenaars.  Samen met veranderkundige Marco de Witte en sociaal- en organisatie psycholoog Maaike Arends draagt hij de leiding over dit nieuwe programma Persoonlijk Leiderschap. Aan de hand van drie vragen aan Michiel Nannen laten we u alvast kennismaken met zijn gedachtengoed.

1. Waar komt jouw drive uit voort om je in te zetten voor transformationeel leiderschap?

Een belangrijke factor is voor mij dat ik niet alleen als begeleider en management adviseur met organisaties in transitieprocessen heb gewerkt, maar ook zelf organisaties heb geleid. In die praktijk is mijn eigen leiderschap ook regelmatig op de proef gesteld en heb ik gemerkt hoe gemakkelijk je in stresssituaties in oude patronen schiet en uit verbinding raakt. Het echt zelf doen als het stormt, is wel even wat anders dan een ander vanuit de luwte adviseren. Door daarnaast de afgelopen vijftien jaar diverse managementteams en groepen professionals te hebben mogen begeleiden bij transformaties als adviseur en coach, heb ik ervaring opgedaan met de dynamiek van diverse sectoren en de invloed die dit heeft op leiderschap in turbulente omgevingen. Deze gecombineerde kennis en ervaring zet ik al enige jaren in bij leiderschapstrajecten en het geeft me veel voldoening hierin met deelnemers samen op te trekken.

Daarnaast heb ik zelf als persoon een voor mij belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Opgevoed in een ondernemersgezin en in mijn universitaire jaren verder gevormd in het geloof in de kracht van de kennis en ratio, was ik in staat scherp te kijken en goed te analyseren. Maar op de theaterschool leerde ik een hele andere wereld kennen. Hoe authentiek durf je als leider te zijn in het contact, wat mag er zijn en wat houd je (onbewust) verborgen? Welke blokkades weerhouden je van het echt open staan en het mensen kunnen meenemen in de flow? Hoe maak je beelden, gevoelens en fascinaties los bij mensen en hoe ontstaat er vanuit een heel andere bron focus? Hoe kan je remmingen loslaten? Door de scherpe blik van de management consultant / econoom te koppelen aan de kunst van het authentiek durven zijn in het contact en het kunnen laten stromen in het moment zelf, vond ik een krachtige combinatie die de twee werelden voor mij hebben verbonden. Dat wil ik graag ook anderen laten ervaren, met name als het er echt om gaat in spannende transities!

2. Welke filosofie ligt ten grondslag aan jouw fysieke en mentale methodiek?

Ik geloof sterk in de combinatie van verschillende methodieken. Daarom is het ook zo prettig dat ik al jaren samenwerk met Marco de Witte, met zijn veranderkundige achtergrond, en Maaike Arends, die als sociaal- en organisatiepsycholoog expert is in wat er gebeurt als je als leider de interactie aangaat met je omgeving. Ik combineer in mijn aanpak diverse aspecten die ik op de theaterschool geleerd heb uit de school van bijvoorbeeld Stanislavski en met name Jerzy Grotowski en combineer deze met onder andere systemisch werk, lichaamswerk en transactionele analyse. In de basis gaat het in deze aanpak om het aansluiten bij wat er is en vandaaruit iemand te verleiden zijn volle vermogen de ruimte te geven. Ook als het spannend wordt. Door in het programma bijvoorbeeld met mensen de fysieke uitputting op te zoeken in groepsverband, kom je vanzelf in aanraking met blokkades uit het verleden die je hebt vastgezet in je lichaam. Het gewaarworden hiervan en de mogelijkheid de vrijheid te ervaren als er een remming wegvalt, geeft sterke ankers voor latere momenten. Zodat je in stresssituaties niet automatisch uit contact gaat of jezelf vastzet als leider, want je hebt al eens eerder ervaren dat er ook een andere route is. We hebben allemaal maskers ontwikkeld in de loop van ons leven om onszelf te beschermen tegen de soms heftige buitenwereld. Als leider in transformaties wil je je bewust zijn van je eigen masker en in staat zijn ook uit de oude patronen te kunnen stappen, die je het masker opleggen. Het mooie aan de aanvliegroute uit het theater is, dat er veel aandacht is voor het creëren van vertrouwen, en vandaaruit te streven naar een zo groot mogelijke ongeremdheid en het vermogen de verbinding in jezelf en met anderen in de ontmoeting maximaal te ontwikkelen. In dit nieuwe programma van AOG School of Management zullen we deelnemers deze combinatie van ontwikkelmethoden laten ervaren en dit heel praktisch toepasbaar maken. Hierdoor ga je als leider in werksituaties waar het echt spannend wordt bijvoorbeeld meer keuzeruimte ervaren en meer signalen oppikken.

3. Hoe verbind je deze methodiek met jouw praktijk als bedrijfseconoom.

Door mijn achtergrond in de bedrijfseconomie en mijn ervaring als manager spreek ik de taal van de wereld waar managers in werken.  Ik ken de aanpak, de conceptuele modellen, ik kan het financieel economisch onderbouwen. Ik begin ook bijna altijd op inhoud. Eerst een goed gesprek over de strategie, het vertrekpunt van een transitie, en wat er inhoudelijk op de agenda staat. Dat geeft het vertrouwen om vervolgens een stap verder te gaan en de meer onconventionele benadering in te zetten. Om daarmee echt het verschil te maken. Zo versterken mijn beide achtergronden elkaar.

Mijn doel is ook steeds de beide werelden te verbinden, er als het ware steeds tussen te staan en niet volledig onderdeel te worden van het één of het ander. Ik blijf me dan ook op beide terreinen bijscholen. Bedrijfskundig, om zo situaties goed te kunnen inschatten en analyseren en de juiste aanpak op bijvoorbeeld het gebied van verandermanagement te kunnen kiezen. Maar ook op het gebied van theater, systematisch werken en lichaamswerk, om in het contact met de ander het hoofd met het hart te kunnen verbinden. Dat is voor mijn rol als begeleider in dit programma denk ik ook van belang.

Want alle deelnemers aan het programma brengen een transformatie uit de eigen organisatie in, waar ze als leider wat mee willen, maar tot nu toe in vast lopen. Het is dan allereerst zaak om goed te kunnen waarnemen wat er speelt bij jezelf en in de omgeving en de juiste analyse te doen. Daar heb je belangrijke kennis en ervaring voor nodig, die deelnemers vaak al hebben opgedaan in de praktijk en tijdens andere (academische) opleidingen. We stimuleren dan ook in het programma om die kennis en ervaring zeker goed te gebruiken, met alle middelen die daar bij horen. Bij het begeleiden daarvan heb ik veel aan mijn bedrijfseconomische achtergrond en mijn ervaring als manager en consultant. Vervolgens gaan we in het programma aan de slag met je persoonlijke leiderschap: waar moet je langs bij jezelf om onder druk de beweging te creëren, hoe blijf je uit je bekende patronen en hoe verleid je je team om tot het uiterste te gaan?  Dan kan ik in de begeleiding de combinatie maken met mijn achtergrond in het theater en de kennis en kunde die daar is ontwikkeld. Om uiteindelijk het vermogen van de deelnemer om  scherp te blijven denken, in contact te blijven met het gevoel en het lichamelijk gewaarworden niet uit te schakelen te vergroten in situaties van spanning en onzekerheid én mooie resultaten te boeken in de transitie in zijn of haar organisatie.

Meer details?

Dit nieuwe programma start 17 november  bij AOG School of Management.  Op 6 oktober organiseren we een event waar u alvast een klein stukje kunt ervaren van dit programma, want ervaren staat voor op. Nieuwsgierig? Volg het nieuws dan via de nieuwsbrief en onze site of maak je interesse kenbaar via rooda@aog.nl

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.