Verwerf vakoverstijgende inzichten

Leiderschap en strategie. Beleid en bestuur. Innovatie en Marketing. Verandermanagement en Human Resources. Wij bieden opleidingen op vele terreinen. U gaat aan de slag met de laatste wetenschappelijke kennis uit uw vakgebied en leert van elkaar. U verwerft vakoverstijgende inzichten. Leert strategisch te denken én te handelen en uw beslissingen stevig te onderbouwen.

De academische leergangen vormen een inspirerend platform, waar een kruisbestuiving plaatsvindt tussen hoogleraren, praktijkprofessionals en de deelnemers. Door aanscherping van inzichten ontwikkelt u uw leiderschap.

Deze programma’s kennen een slimme opzet van zeven maandelijkse modules van twee dagen. Met twee succesvol afgesloten leergangen kunt u doorstromen in het Flexibel Academisch Masterprogramma. U behaalt hiermee de titel Master of General Management (MGM).