De vooruitgang voor zijn.

Masterclass Paradoxaal Leiderschap

Soepel kunnen schakelen tussen tegengestelde tactieken en gebruik maken van de kracht van polariteiten in jezelf, je team en je organisatie.

 • Verbind verschillende zienswijzen
 • Soepel schakelen
 • Denken in en-en scenario's

Vanaf prijs € 3.350 Hoe te financieren?

Niveau: Academisch
Opleidingsduur: 3 maanden
Startdatum: 25 september 2023

De opleiding

Voor wie

De masterclass Paradoxaal Leiderschap is onmisbaar voor leidinggevenden, senior professionals, programmamanagers en adviseurs die effectief gebruik willen maken van de kracht van polariteiten in hen zelf, hun teams en hun programma of organisatie. Je wilt verschillende zienswijzen verbinden en inzetten als kracht om vanuit het denken in ‘en-en’ scenario’s te komen tot creatievere oplossingen voor complexe vraagstukken.

In het kort

Omgaan met toegenomen complexiteit, diversiteit en dynamiek
De opgaven waar we in ons werk voor komen te staan, worden steeds complexer. De diversiteit in teams en organisaties wordt groter en om iets te kunnen realiseren, krijg je met steeds meer partijen en belangen te maken. Om wendbaar te kunnen blijven in een snel veranderende wereld is strategievorming een dynamisch proces geworden en zijn meerjarenplan vervangen tot enkele richtlijnen. Het versterken van de vaardigheid om met complexiteit en schijnbare tegenstellingen om te gaan, biedt houvast om goed te blijven functioneren.

Soepel veranderingen en onverwachte uitdagingen hanteren
Eensluidende oplossingen of ontwikkelingsrichtingen zijn vaak niet meer te geven. Bovendien hebben eenzijdige ‘of-of’ keuzes geen lange houdbaarheidsdatum. Door op een constructieve manier de dialoog aan te gaan binnen en buiten je organisatie, kun je openingen creëren in gepolariseerde verhoudingen, zonder je eigen visie en waarden te laten vallen. Door beide kanten beter op waarde te kunnen schatten, leer je soepeler schakelen tussen tegengestelde tactieken, zonder wispelturig of inconsistent over te komen en kun je je afdeling of organisatie makkelijker bijsturen.

Ontwikkel het creatief oplossend vermogen door te denken in ‘en-en’ scenario’s
In de masterclass Paradoxaal Leiderschap leer je effectief omgaan met de spanningsvelden in jezelf, je team en je organisatie. Want: als je in staat bent om tegengestelde zienswijzen te verbinden, kun je het oplossend vermogen van je organisatie vergroten. Juist door het meervoudig perspectief naar boven te halen en de waarde van tegengestelde benaderingen te benutten, profiteren organisaties van de diversiteit in hun organisatie en kom je tot creatievere, 1+1=3 oplossingen.

Na de opleiding Masterclass Paradoxaal Leiderschap

 • heb je inzicht in en handvatten om de tegengestelde kanten van jezelf een plek te geven en deze in te zetten als kracht;
 • ben je in staat verschillende perspectieven en aanpakken bij elkaar te brengen, zodat een gezamenlijk beeld ontstaat en je tot win-win oplossingen komt;
 • laat je je niet afremmen door weerstand of in beperkende oplossingsrichtingen duwen, maar benut je juist de diversiteit in je team;
 • schakel je soepeler tussen tegengestelde tactieken, waarmee je de wendbaarheid van je afdeling of organisatie vergroot;
 • heb je door het denken in 'en-en' scenario's je handelingsrepertoire verruimt en is je creatief oplossend vermogen gegroeid.

Onze docenten

Kerndocent

Ivo Brughmans

Ivo Brughmans is filosoof, politcoloog en managementconsultant en is gefascineerd door de vraag hoe je tegenpolen kunt verbinden en zo paradoxaal competent kunt worden. Hij publiceerde verschillende boeken over dit onderwerp, de meest recente zijn: ‘Paradoxaal Leiderschap’ en ‘Paradoxaal Coachen’.

Het programma

 1. Leren balanceren; word geen speelbal van je eigen spanningsvelden

  25 en 26 september 2023
  In deze dag leer je jezelf kennen als vat vol tegenstelingen, zowel persoonlijk als professioneel, en leer je strategieën om hiermee om te gaan. Hoe kun je andere, minder vertrouwde kanten van jezelf inzetten? Hoe kun je een balans vinden die voor jou goed werkt? Hoe kun je door de creatieve confrontatie van tegengestelde benaderingen tot een 1+1=3 oplossing komen?

 2. Beter samenwerken; zet diversiteit in als kracht

  31 oktober 2023
  Hier gaan we dieper in op de dynamiek van teams. Welke tegengestelde visies en waarden leven er in jouw team? Hoe kun je die diversiteit als een kracht inzetten? Hoe doorbreek je gepolariseerde verhoudingen en zet je die om in een constructieve dialoog? Je leert ruimte geven aan teamleden om te schakelen tussen ogenschijnlijk tegengestelde aanpakken, waarbij je sturing houdt op het geheel.

 3. Complexe strategische vraagstukken aanpakken door tegenpolen te verbinden

  28 november 2023
  Hier stellen we de vraag naar hoe paradoxaal competent we zijn als organisatie? Hoe kun je je visie en strategie richten op doelen die elkaar lijken te bijten? Hoe creëer je organisatiestructuren die flexibel zijn? Want in de praktijk wil je in veranderingsprocessen het bestaande liever verrijken met het nieuwe, in plaats van het direct te vervangen. Of, verschillende specialismen laten samenwerken, bij voorkeur in één keten.

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 3.350 vrij van btw
Lesgeld: € 2.950
Accommodatiekosten: € 400 (inclusief hotelovernachting)

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze masterclass een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

PE punten

Wil je PE punten/EC’s voor je deelname aan dit programma laten registreren? Neem dan contact op met Studieadvies. Zij kunnen alle praktische informatie geven en indien gewenst een bewijs van deelname maken met de PE punten/CE’s erop.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.