De vooruitgang voor zijn.

Innovatie en Business Development - AOG

Innovatie en Business Development

Vraagt u zich weleens af: wat moet ik doen om tot nieuwe waardecreatie te komen en hoe doe ik dat in de praktijk? Hoe kan ik vernieuwing aanzwengelen en verder brengen binnen de organisatie? Met de opleiding Innovatie & Business Development creëert u waarde door innovatie; voor de organisatie, de klant en voor uzelf. U leert over de vernieuwing heen kijken, relevante marktontwikkelingen te herkennen en deze te vertalen naar creatieve en innovatieve oplossingen, passend bij uw organisatie. Bovendien ontwikkelt u leiderschap in het daadwerkelijk realiseren van de vernieuwing.

Niveau: Academisch
Studie intensiteit: Twee dagdelen per week
Opleidingsduur: 9 maanden
Locatie: GRONINGEN
Start: 8 juni 2022
Investering: € 16.500 Hoe te financieren?

Dit programma is een onderdeel van de geaccrediteerde Master Strategy & Leadership MSc

Voor wie

In de leergang Innovatie en Business Development ontmoet u managers en professionals die verantwoordelijk zijn voor de processen van innovatie en business development, voor verschillende contexten, in zowel de publieke als private sector. U wilt innovatie en business development naar een strategisch niveau tillen en tegelijkertijd werken aan uw leiderschap in het realiseren van vernieuwing. Veelvoorkomende functies zijn: business development manager, marketingmanager, innovatiemanager en commercieel directeur, maar ook bijvoorbeeld afdelingshoofden, adviseurs en controllers behoren tot de deelnemersgroep. Naast een academische of hbo-vooropleiding beschikt u over minimaal vijf jaar relevante werkervaring.

In het kort

De houdbaarheidsdatum van producten en diensten wordt steeds korter. Het ontstaan van netwerken, meer transparantie, mediadruk en technologie dwingen organisaties zichzelf opnieuw uit te vinden. Het is van belang om als organisatie een visie op strategische vernieuwing te hebben, zodat u voorbereid bent op de toekomst.

Innovatie en business development: het begin
De leergang Innovatie & Business Development haalt u uit uw comfortzone en wakkert uw creativiteit en inspiratie aan. We introduceren u in intrigerende omgevingen. Plaatsen in Nederland waar men vooroploopt met strategische vernieuwingen op het gebied van bijvoorbeeld high-tech. Geïnspireerd worden, van daaruit creatief zijn en gedachten vormgeven in een concept waarmee waarde gecreëerd kan worden, is het begin van innovatie en business development.

Innovatie en business development:van idee naar concept
Tijdens de leergang doorlopen we het complete proces van innovatie en vertalen we ideeën naar concrete concepten. U krijgt inzicht in de wijze waarop processen van innovatie en business development kunnen worden ingezet om te vernieuwen.

Uw rol als business developer
Ook discussiëren we over haalbaarheid en kijken we wat uw organisatie nodig heeft om uitdagingen aan te kunnen. Uw rol als business developer bij het initiëren en sturen van deze processen komt uitgebreid aan bod. Het is essentieel om te weten hoe u innovatie en ontwikkelingsprocessen effectief kunt aansturen. En hoe u marktontwikkelingen, medewerkers en klanten kunt meenemen in dit proces.

De business roadmap van uw organisatie
Uiteindelijk worden alle geïdentificeerde waardeproposities, businessmodellen, ontwikkelingen in de buitenwereld en te ontwikkelen businessproposities in de binnenwereld in samenhang bij elkaar gebracht in een business roadmap voor uw organisatie. Dat biedt u bruikbare inzichten over de omgeving van uw bedrijf en haar resources.

Een nieuwe waardepropositie
Ondertussen reflecteert u, denkt u mee met mededeelnemers, benadert u de thema’s vanuit verschillende invalshoeken en ontwikkelt u uw eigen visie. Deze resulteert uiteindelijk in een visiedocument, waarin u een nieuwe waardepropositie uiteenzet.

Na de academische leergang Innovatie en Business Development:

 • heeft u meer grip op processen van fundamentele waardecreatie;
 • heeft u theoretische concepten vertaald naar een brede visie op business development en innovatie;
 • kunt u diverse scenario’s beoordelen en ontwikkelen vanuit uw eigen situatie;
 • weet u hoe u leiderschap kunt tonen bij de realisatie van strategische vernieuwing.

Na de opleiding Innovatie en Business Development

 • Heeft u meer grip op processen van fundamentele waardecreatie.
 • Heeft u theoretische concepten vertaald naar een brede visie op innovatie en business development.
 • Kunt u diverse scenario’s beoordelen en ontwikkelen vanuit uw eigen situatie.
 • Weet u hoe u leiderschap kunt tonen bij de realisatie van strategische vernieuwing.

Meet & Greet volgen?

Ontdek meer over de leergang Innovatie en Business Development. Bekijk de Meet & Greets.

Onze docenten

prof.drs_.-Philip-Wagner

Kerndocent

prof.drs. Philip Wagner

Prof.drs. Philip Wagner is directeur van de Wagner Group en hoogleraar Global Economy & Governance aan de Inter-Continental University of the Caribbean. Zijn ervaring en deskundigheid liggen op het raakvlak van economie, bestuur en (maatschappelijk) ondernemerschap.

Het programma

De opleiding Business Development en Innovatie is modulair opgebouwd: zeven tweedaagse modules gespreid over een periode van negen maanden.

De bijeenkomsten vinden plaats in Nunspeet, Groningen en op plekken van vernieuwing, zoals de High Tech Campus in Eindhoven en de transitie van het Havengebied in Amsterdam.

 1. The window of opportunity’s

  Geïnspireerde creativiteit en gedachten ombuigen tot een concept waarmee waarde gecreëerd kan worden is het begin van innovatie en business development. De wetenschappelijke en professionele kennisbasis die aan de begrippen ondernemerschap, innovatie en business development ten grondslag ligt, wordt in deze eerste module belicht. De verbinding met de praktijk wordt direct gelegd door in te gaan op de wijze waarop deze begrippen het proces van waardecreatie initiëren.

 2. Het creëren van nieuwe waarde

  Hoe kan een organisatie in de veranderende wereld nieuwe waarde creëren voor haar bestaande of nieuwe klanten? In deze tweede module gaat het om het verankeren van het belang van innovatie en business development in de bestaansvoorwaarden en strategie van de organisatie. Hiervoor is een diep begrip van de eigen kerncompetenties vereist. Leiderschap richt zich in deze op de vraag hoe organisaties wérkelijk hun eigen toekomst kunnen creëren of zelfs opnieuw kunnen uitvinden.

 3. Entrepreneurship


  De vrije ruimte zoeken en definiëren. Het ontwikkelen van concepten vraagt om vernieuwend denken in het complexe domein van de organisatie en haar omgeving. Door radicaal anders te werk te gaan, wordt vormgegeven aan nieuwe concepten en nieuwe organisatievormen. Op de High Tech Campus in Eindhoven, één van de Nederlandse epicentra van innovatie, ervaart u voorbeelden van conceptontwikkeling. Deze voorbeelden zijn zowel virtueel als fysiek en ze zijn veelal tot stand gekomen vanuit (combinaties van) commercieel en maatschappelijk ondernemerschap. Ook ‘reconcepting’ van bestaande situaties komt aan de orde.

 4. Het ontwikkelingsproces van nieuwe waardeproposities


  Op welke wijze en in welke richting kan de onderneming het best haar resources inzetten om nieuwe waarde te creëren? Hoe zorgt zij voor synergie tussen product- of dienstfamilies en een juiste segmentatie naar behoeften en doelgroepen? Er wordt ingezoomd op de conceptualisatie en differentiatie van waardeproposities langs verschillende dimensies. Tevens wordt aandacht besteed aan business development door samenwerking tussen partijen in de waardeketen.

 5. Business Modelling

  In deze module gaat het om het samenspel tussen zakelijke factoren en de wenselijkheid en haalbaarheid van een te realiseren businesspropositie. Hoe ziet het businessmodel eruit? Is er aansluiting bij de zakelijke architectuur van de onderneming? Wat zijn de kritische succesfactoren? En welke issues bepalen de richting van verder onderzoek?

 6. Business Roadmap

  Omdat in de huidige economie ‘time to market’ en ‘make to market’ doorslaggevende succesfactoren zijn, gaat deze module in op de mechanismen om deze te verkorten. Om de versnelling van innovatieve processen te bekrachtigen worden de daarvoor belangrijke organisatiecondities behandeld, waaronder complexiteitsreductie en projectmatig werken in teams. De geïdentificeerde waardeproposities, business modellen en externe ontwikkelingen worden bij elkaar gebracht in een Business Roadmap. Om te bewerkstelligen dat de organisatie daadwerkelijk in control is én blijft wordt het begrip governance belicht.

 7. Corporate venturing en integratie

  Welke eisen met betrekking tot de governance- en toezichtfuncties zijn bepalend voor de succesvolle implementatie van de innovatiestrategie? In dit kader wordt aandacht besteed aan de ‘fit’ tussen de inrichting van het governancemodel en de wijze waarop ondernemerschap en leiderschap in de praktijk worden ingevuld en ontwikkeld. Ook wordt het fenomeen ‘corporate venturing’ bestudeerd: het oprichten van nieuwe ondernemingen en het aantrekken van durfkapitaal om innovaties in de praktijk vorm te geven. Tot slot staat deze module in teken van reflectie en evaluatie. Hoe kunnen de opgedane kennis en de geleerde methodieken in praktijk worden gebracht en wat is het realiteitsgehalte van de gemaakte plannen?

Investering

De opleiding is opgebouwd uit de volgende kosten:

Totaal: € 16.500,-
Leergangkosten: € 14.005,-
Arrangementskosten: € 2.495,-

Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges. De prijs is btw-vrij; bovenstaande kosten zijn exclusief literatuurkosten.

Financieringsmogelijkheden

Het volgen van één van onze leergangen levert voordelen voor uw werkgever. Werkgevers zien deze voordelen vaak als een goede zakelijke investering en zijn daarom bereid hierin te investeren. Veel van onze deelnemers krijgen (een deel van) de kosten voor het volgen van een leergang vergoed door hun werkgever.

Als de werkgever de opleiding betaalt of je bent ZZP’er dan kunnen deze kosten in veel gevallen fiscaal afgetrokken worden.

 

STAP-budget

Je kunt voor deze opleiding een vergoeding aanvragen van maximaal € 1.000 per jaar. Deze vergoeding van de overheid heet het STAP-budget. Met het STAP-budget kun je een opleiding, training of cursus volgen om zo jouw positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Vraag de subsidie op tijd aan, minimaal 4 weken voor de start van de opleiding. Lees meer over het STAP-budget en hoe je deze vergoeding moet aanvragen.

 

Op zoek naar maatwerk voor uw bedrijf?

We helpen u graag opweg voor een passend opleidingstraject voor uw bedrijf.

Meet & Greet

Als je nog niet helemaal zeker bent over welke opleiding voor jouw geschikt is, schrijf je dan in voor een van onze gratis Meet & Greet.

Tijdens een Meet & Greet laten we je kennismaken met hoe we lesgeven en geven we je een klein inkijkje in het niveau en de lesstof die we gaan behandelen in de opleiding.

Op dit moment is er nog geen datum bekend voor de aankomende Meet & Greet.


Beoordelingen

Gemiddeld krijgt deze opleiding een 9


Mariek de Groot uit geeft ons een 9

De docenten zetten je een het denken, reiken nieuwe inzichten aan en dagen je uit anders naar je organisatie te kijken. In het examenstuk moet je (met de nieuwe inzichten in je rugzak) je eigen visie schetsen over hoe je binnen jouw eigen club vernieuwing wilt realiseren. Het vraagt best wat zo’n stuk te schrijven, maar het heeft me heel erg geholpen in mijn dagelijkse werk.

Richard uit geeft ons een 9

Leuk, leerzaam en verreikend

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.