UWV_site_thumbnail

Om de burger écht centraal te stellen moesten we af van het ‘silo-denken’

uwv_siteHoe zorg je ervoor dat managers over de grenzen van hun eigen divisie kijken? Hoe kan een grote organisatie als UWV integrale, toegankelijke dienstverlening bieden aan klanten? Hoe bevorder je strategisch denken? UWV District Noord ging met AOG School of Management in gesprek over een traject op maat. Het resultaat: een succesvolle incompany leergang toegespitst op de beweging die het UWV wil maken.

Solke Munneke en Marjanke Töller, respectievelijk districtsmanagers van het WERKbedrijf en Uitkeren bij UWV Noord-Nederland, schetsen de veranderingen waar het UWV mee te maken heeft. Het is er in ieder geval nooit saai of rustig, vertelt Munneke. “Een op de vijf huishoudens heeft een relatie met het UWV en we staan dus midden in de samenleving. Elke verandering op de arbeidsmarkt heeft impact op onze organisatie. Töller vult aan: “Zo zien we in deze coronatijd een grote toename van werk. We moeten meer uitkeren, werkgevers zitten met hun handen in het haar en werkzoekenden zijn onzeker over hun kansen op werk in de toekomst. Daar hebben wij en onze medewerkers allemaal rechtstreeks mee te maken. Die hectiek bepaalt ons werk in opwaartse en neerwaartse tijden.”
Zo nam tijdens de eerste golf de toestroom van werklozen snel toe, al had het erger gekund volgens Munneke: “Door de overbruggingsregelingen van de overheid is de toename van werklozen nog enigszins beperkt.” UWV heeft het echter alleen maar drukker gekregen omdat zij tevens de instantie is die de overbruggingsregelingen moet uitvoeren. “Medewerkers hebben in korte tijd enorm veel werk verzet en nieuwe regelingen uitgevoerd. In een tijd waarin de meesten van ons ook nog eens thuis moesten werken. Ongekend. Daar neem ik mijn pet voor af!” zegt Marjanke.

Silo-denken doorbreken en van buiten naar binnen denken
Het incompany traject dat UWV District Noord samen met AOG School of Management ontwierp, is bedoeld voor managers en stafmedewerkers. Vier groepen hebben het programma ‘Talent en Organisatieontwikkeling’ inmiddels doorlopen. Munneke: “We hadden behoefte aan een programma waarmee we het zogenaamde ‘silo-denken’ konden doorbreken. We zijn van oudsher gewend te werken in aparte divisies. Silo’s dus. Maar de burger, voor wie wij werken, ziet ons als één geheel. Je wilt dat klanten altijd en overal dezelfde boodschap en behandeling krijgen. Het programma moest dus leiden tot meer samenwerking tussen de divisies.” Töller vult aan: “We wilden ook dat de deelnemers nog meer zouden leren om van buiten naar binnen te denken. Meer strategisch ook. En inderdaad: gericht op de burgers. Dat is gelukt. We zien daar mooie voorbeelden van. Mensen zoeken elkaar nu veel vaker op over de grenzen van de divisies heen. Ze wachten niet meer af, maar laten hun invloed gelden en zijn bereid om van elkaar te leren. Dat is voor onze organisatie echt nieuw.”

Een gemeenschappelijke taal leren spreken
Zodra er voldoende nieuwe managers en stafmedewerkers zijn aangenomen of doorgestroomd, gaat er een vijfde groep van start. Munneke: “We vinden het belangrijk dat iedereen dit traject volgt, zodat je de methodiek herkent en een gemeenschappelijke taal leert spreken. Zo begrijp je elkaar over de grenzen heen en blijf je niet steken in je eigen kolom.”

Ook als talentvolle medewerkers vertrekken, loont investeren in een interne opleiding
Töller ziet met genoegen hoe deelnemers zich ontwikkelen en mooie stappen maken. “In veel opzichten hebben de deelnemers gemerkt hoe leuk leren is en hoeveel het je brengt als je je verder ontwikkelt.” Dat ze daardoor talentvolle managers ziet vertrekken, is soms even slikken: “Je investeert tijd en geld in een interne opleiding waar een ander van profiteert. Dat klinkt als een paradox, maar daarmee investeren we in onze organisatie als geheel. Hiermee krijgen medewerkers met ambities de kans om verder door te groeien. Die interne mobiliteit zagen we een paar jaar geleden veel minder.”

De opbrengst van het traject verder uitdragen
Om de opbrengst van het traject vast te houden en verder uit te dragen, volgde het districtsmanagement een korte leergang ‘Leiderschap in transformatie’. Töller: “Dat was een soort pressure cooker. Heel intensief, maar ontzettend interessant en leerzaam. We hebben onder meer gesproken over thema’s als de digitale transformatie en denken in scenario’s. In korte tijd hebben we allerlei ideeën en theorieën met elkaar gedeeld. Dit traject heeft mij echt geholpen, bijvoorbeeld in mijn gesprekken op regionaal en landelijk niveau. Met name het denken in scenario’s komt in deze coronacrisis natuurlijk erg goed van pas.”

Blijven bouwen aan een lerende omgeving waar experimenteren mag
Terugkijkend zijn Munneke en Töller meer dan tevreden over het programma. Munneke: “Wat ik bijzonder plezierig vond is de begeleiding door kerndocent Michiel Schoenmakers. Hij slaagde erin om de vraagstukken van onze organisatie prachtig te verbinden aan de theoretische inhoud en de inbreng van de sprekers. Hij wist de juiste accenten te leggen, omdat hij alle groepen heeft begeleid.” Töller gaat met een aantal collega’s werken aan een vervolg. “Vlak voor corona uitbrak wilden we met een aantal deelnemers onderzoeken hoe we verder kunnen bouwen aan een omgeving waarin experimenteren mag en leren leuk is. We willen onze mensen laten zien dat er een podium is voor hun ideeën. Dat plan is door corona op de plank blijven liggen, maar we gaan daar in de nabije toekomst zeker mee verder.”

Onze incompany leer- en ontwikkeltrajecten worden altijd samen met verschillende stakeholders uit de organisatie ontwikkeld. Zo ontstaat draagvlak. De opzet kan variëren van een aangepast bestaand leertrajecten dat we exclusief aanbieden voor de mensen uit jouw organisatie tot een adaptief ontwikkeltraject op maat. Meer weten? Download de brochure of neem contact op met Hellen van Lienden via 06 24187800.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.