Nieuwe leergang: ‘De Essentie van Leiderschap’ met kerndocent Dr. Inge Nuijten

dr. Inge Nuijten

dr. Inge Nuijten

Vitaliteit, impact, omgang met onzekerheden. De nieuwe leider heeft een andere drive dan voorheen. Zijn performance moet ook aan een nieuw verwachtingspatroon voldoen. In plattere organisaties, vernetwerkte structuren, dynamische context en met grotere verantwoordelijkheid. Dr. Inge Nuijten geeft hierop een passend antwoord met een nieuw en disruptief programma: ‘De Essentie van Leiderschap’.

Wat goed is komt snel. De jonge organisatie psycholoog en bewegingswetenschapper Inge Nuijten promoveerde op dienend-leiderschap. Ze werkte voor grote bedrijven (PWC, ING en Novotel), werd lid van de Raad van Advies van het Greenleaf Center for Servant Leadership Europe en richtte samen met Dr. Diana Rus Redpoint Company op. In samenwerking met AOG – School of Management startte ze eerder het programma Youg Leadership. Haar credo: ‘rijkdom is het verrijken van anderen’.

Impact én invloed

Nuijten is ervan overtuigd dat leiderschap andere drijvers nodig heeft. “Leiderschap is als topsport. Het vergt een positieve instelling, keihard werken, voortdurende toewijding en innerlijke gedrevenheid”. Organisaties vragen impliciet om een ander type mensen . Zij zoeken leiders met impact én invloed. Alleen waarlijke leiders kunnen daar invulling aan geven.

Balanceren

De oude hiërarchische en formele structuren voldoen niet meer om sturing te geven en performance te genereren. Organisaties veranderen voortdurend. Ze zijn ‘platter’ gestructureerd, diffuser ook. De druk is groter, het overzicht niet glashelder. Dat vraagt om uitbreiding van het handelingsrepertoire. Anders denken is gewenst en gezag creëren een must. Leiderschap is geen op zich staand fenomeen meer. Het gaat er om te kunnen balanceren in evenwicht met andere organisatierollen.

Anders denken

Waarlijk leiderschap vergt dus een nieuwe mindset. Een die past bij deze tijd, met verschillende omgevingen van stakeholders, netwerken, programma’s, projecten en horizontale organisatie. De leiders moeten mee veranderen. Anders gaan denken. Ruimte creëren om zich voortdurend te ontwikkelen. Vanuit hun innerlijke drive. Om zo vorm te geven aan de verlangens, overtuigingen en prioriteiten van medewerkers én organisatie.

ACHTERGROND INFORMATIE

‘De Essentie van Leiderschap’

In samenspraak met AOG School of management heeft Nuijten volgens haar visie een nieuw ontwikkelprogramma ontworpen: ‘De Essentie van Leiderschap’. Managers en senior professionals krijgen hierin de ruimte zich intensief te ontwikkelen in hun nieuwe rol als waarlijk leider. Met dit programma wordt de waarde van de rol van leiders in alle organisatorische systemen vergroot. Deelname leidt tot inzichten en ervaringen die de essentie van het leiderschap raakt. Juist op die thema’s waar de nieuwe dynamische organisatiecontext om verlegen zit: energie, zorg voor jezelf en de ander, vitaliteit, topvorm, orde en focus, commitment, daadkracht, zelfinzicht, vertrouwen, overtuiging, autonomie, impact, gezag én invloed.

Leiders als ‘topsporters’

Kortom, waarlijk leiderschap als topsport. In ‘De Essentie van Leiderschap’ worden de op topsport gerichte competenties van de waarlijk leider gericht ontwikkeld. In kennis en handelingsrepertoire. Ieder ontplooit zich daarbij vanuit zijn eigen unieke visie en talent. Potentiële deelnemers voor dit programma moeten reeds ervaring bezitten als manager, afdelingshoofd, teamleider of senior professional. En de ambitie hebben zichzelf persoonlijk te ontwikkelen in de rol en positie die ze als leider innemen.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.