Nieuw programma: Strategic Urban Development

Bram Brouwer

Bram Brouwer

Waar leven we in de nabije toekomst? En waar komt de verwachte en noodzakelijk economische groei vandaan om die toekomst zeker te stellen? Volgens velen is het antwoord op deze vragen: de stad. De vorm van de stad zoals we deze nu kennen zal veranderen. Met de nieuwe vorm zal ook anders worden nagedacht over de mensen die erin leven, werken en recreëren. Met gewijzigde aandacht voor duurzaamheid, transport, bestuur, betaalbaar wonen en de inrichting en het gebruik van ruimte en land.

De noodzaak om een visie te creëren op stedelijke ontwikkeling klopt op de deur van huize ‘Weide Blik’.  Ondanks de ontwikkelingen in de interactietechnologie, trekken steeds meer jonge mensen naar de stad. Niet alleen om daar gezinnen te stichten, maar ook om bepalend te zijn in het creëren van creatieve en innovatieve ontwikkelingen. En daarmee onderdeel te zijn van de economische groei. En ze vragen meer: sociale contacten en ontmoetingsplekken, cultuur, winkels, restaurants en makkelijk te bereiken werkplekken.

Er is nog meer aan de hand. Steden gaan makkelijker verbindingen aan met andere steden dan landen met andere landen. Deze snelle verbindingen met de rest van de wereld scheppen de voorwaarden voor handel en uitwisselingen.

Dit gebeurt wereldwijd. Er ontstaan metropolen waarin 20-40 miljoen mensen leven. Deze metropolen worden belangrijker dan de landen waarin ze zich bevinden. Overigens is in dit licht bezien Nederland een kleine stad met een vijver en wat groen.

In een wereld waarin meer dan de helft van de bevolking in steden woont, is het van belang hierover verder te denken. Stedelijke centra bieden economische groeiperspectieven, sociale en culturele innovaties.

Strategic Urban Development is een nieuw programma met internationale ambitie waarin vanuit multidisciplinair perspectief de strategiefocus op stedelijke ontwikkeling ligt. Waarin vragen aan de orde komen als wat er nu zo dwingend is aan de stedelijke context? En waarom juist nu de stedelijke groei plaatsvindt? En hoe? Wat betekent dat voor besturen en governance? En zeker ook: wat betekent het voor de inwoners?

Welke vraag zou er volgens u in een dergelijk programma geadresseerd moeten worden? Laat het ons weten. Voor meer informatie over Strategic Urban Development kunt u contact opnemen met Ronald Hellinga via telefoonnummer 088 – 556 10 57 of per e-mail hellinga@aog.nl.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.