Meer kennis van ‘Europa’ nodig in publieke sector

Sinds 10 jaar vormt de Europa-module een vast en succesvol onderdeel van de leergang Publieke Strategie en Leiderschap. Waarom?
“Europa”, zoals de Europese Unie vaak foutief wordt genoemd, heeft een directe impact op de organisaties waar de deelnemers werkzaam zijn zoals gemeenten, provincies, ministeries en zelfstandige bestuursorganen. De huidige kennis van nationale ontwikkelingen en beleid is niet meer toereikend voor het managen van deze organisaties. Tegenwoordig vraagt uw functie als publieke manager meer inzicht in de vierde bestuurslaag, de Europese Unie (EU). Want er is immers geen publieke organisatie meer die niet door “Europa” wordt geraakt.

De Europeanisering van het openbaar bestuur is een feit
De Europeanisering van het openbaar bestuur is een feit en dit zal alleen nog maar gaan toenemen. Landbouw-, milieu-, handels- financieel en energiebeleid, om maar enkele voorbeelden te geven, worden Europees vorm gegeven. Maar ook op andere terreinen zal de publieke manager rekening moeten houden met de Europese dimensie van het beleid. Denk hierbij aan de commotie rondom fijnstof, de nieuwe grenscontroles in het kader van Brexit, het Bologna-proces wat het hoger onderwijs een nieuwe structuur gaf of nog dichter bij huis: de AVG die in mei 2018 ingevoerd is.

De vierde bestuurslaag
De belangrijkste doelstellingen van deze EU module zijn dat de publieke managers zich bewust worden van het bestaan van een vierde bestuurslaag die direct impact heeft op het functioneren van het Nederlandse openbare bestuur op alle niveaus. En dat ze weten hoe hierop te anticiperen en te acteren.

‘Learning by doing’
In een verkenningstocht van een dag neemt de docent de deelnemers – middels vele praktijkvoorbeelden- mee in:

  • de EU besluitvorming,
  • welke spelers, inclusief de Nederlandse publieke sector, actief zijn
  • welke competenties daarbij een rol spelen
  • discussie over een scenario-analyse over de geografische- en bestuurskundige toekomst van de EU.

De deelnemers ervaren tenslotte de complexiteit van multilaterale besluitvorming in EU-kader aan de hand van een simulatie. Ieder vertegenwoordigt een minister van een lidstaat dient door middel van diverse formele en informele onderhandelingsrondes tot een compromistekst te komen die voor alle delegaties acceptabel is: learning by doing.
Zo krijgen zij tegelijkertijd inzicht in en “feeling” met de complexiteit van de EU besluitvorming en trainen hun eigen onderhandelingsvaardigheden.

Wilt u meer weten over de leergang Publieke Strategie en Leiderschap? Download de brochure of neem contact op met één van onze studieadviseurs via telefoonnummer 088 556 10 00 of per e-mail info@aog.nl

 Rob Boudewijn, docent Publieke Strategie & Leiderschap. Tevens eigenaar van bureau European Affairs (www.europa-instituut.nl/)

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.