mol_header

Masters of Leadership over samenwerken: twee perspectieven op één thema

Gebeurtenis: Masters of Leadership Luncheditie op 25 november 2022
Thema: Spanningen in samenwerkingen duiden, delen en dienen
Met: Wouter Kalf en Ruben van Wendel de Joode (sprekers), Myron Hamming (spoken word artist) en Irene Louwrier (dagvoorzitter).
Publiek: 90 (uitverkocht)
Locatie: De Theetuin/De Brave Hendrik in Eemnes
Aantal sterren: *****
Volgende editie: 2023

“Fijn dat het weer kan!” AOG-directeur Irene Louwrier verwoordde hiermee treffend het gevoel onder de luncheditie van de Masters of Leadership die AOG School of Management voor alumni en introducés had georganiseerd. Een enthousiast en gemêleerd gezelschap van leiders en professionals uit onder meer onderwijs, zorg en zakelijke dienstverlening deed zich tegoed aan een inhoudelijk programma en een informele netwerklunch in de plezierige entourage van kleinschalig kassencomplex ‘De Theetuin’ in Eemnes.

Samen met dr. Wouter Kalf, dr. Ruben van Wendel de Joode en Myron Hamming was door AOG School of Management een inspirerend en interactief programma samengesteld rondom morele dilemma’s die het samenwerken aan complexe (maatschappelijke) opgaven met zich meebrengt. Het bijzondere aan de aanpak van de dag was het benaderen van het thema vanuit twee verschillende vakgebieden: filosofie en organisatiekunde. Pittige kost, met tussendoor een poëtische vertaling door Myron Hamming, huisdichter van AOG en tevens stadsdichter van Groningen.

Filosoof Wouter Kalf startte zijn bijdrage met een korte inleiding over filosofie. Zijn definitie: ‘Actief, en zelf, nadenken over jouw visie op dingen die geschikt lijken voor rationele analyse, maar door de wetenschap niet bestudeerd kunnen worden’. Hij leidde het publiek van soorten onenigheid die je kunt onderscheiden in samenwerking – zoals feitelijke onenigheid of morele onenigheid – naar de ‘filosofische posities’ objectivismeen subjectivisme van waaruit mensen naar vraagstukken kunnen kijken. Aanhangers van het objectivisme (zoals Kant) vinden dat er maar één juist antwoord is op een morele, feitelijke, rationele vraag, terwijl aanhangers van het subjectivisme (zoals Aristoteles) vinden dat er meer antwoorden acceptabel zijn.

Organisatieadviseur Ruben van Wendel de Joode bezag samenwerking vanuit een heel ander perspectief, met de nadruk op het proces van samenwerking. Hij introduceerde hiervoor een model (Common Eye-model op samenwerken) dat erop gestoeld is dat samenwerkingspartners het eens worden over een gedeelde ambitie. Als die ambitie helder is en door de partners wordt onderschreven, dan kunnen belangen, relaties, organisatie en proces worden uitgewerkt en ingericht. Het samenwerkingsproces blijft altijd een kwestie van balanceren tussen ambitie en alles wat daar omheen vorm krijgt. Samenwerkingspartners moeten zich bewust zijn van dat krachtenveld van ‘halen en brengen’ en de balans die daarin moet zijn.

De zaal liet zich niet onbetuigd tijdens de presentaties. Opvallend daarin was om te zien hoeveel behoefte er is om met elkaar in gesprek te gaan over samenwerken in de context van maatschappelijke opgaven. En ook, hoe moeilijk dat vaak is omdat men soms gevangen lijkt te zijn in bestaande systemen en in denken voor de korte termijn en vanuit eigenbelang. Alleen door dat bespreekbaar te maken met elkaar, kan er daadwerkelijk een verandering tot stand worden gebracht. Dat de bereidheid daartoe in hoge mate aanwezig was, bleek wel uit de discussies die na afloop van de presentaties in de zaal en ook tijdens de geanimeerde lunch daarna werden gevoerd door de deelnemers onderling. De reacties van de deelnemers waren unaniem positief. Met name het benaderen van een begrip als samenwerken vanuit twee heel verschillende perspectieven bleek een schot in de roos en smakend naar meer. Op naar de volgende editie van de Masters of Leadership!

Start nieuwe leergangen

Volgend voorjaar gaat onder leiding van Wouter de nieuwe leergang Visie op de Toekomst van start, meer weten? Bekijk de opleiding.

De vernieuwde leergang Samenwerken aan Complexe Opgaven start onder leiding van Ruben een maand later. Wil je als eerste de nieuwe brochure ontvangen in het nieuwe jaar stuur dan even een berichtje naar info@aog.nl

Meer over Samenwerken aan Complexe Opgaven:

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.