Lean in de Zorg – Korte terugverdientijden, lange adem, duurzaam resultaat

Prof. dr. ir. Jannes SlompHenry Ford beschrijft in zijn boek ‘My Life and Work’ (1922) het volgende over efficiency op de boerderij:

“Ik geloof dat de gemiddelde boer hooguit 5% van zijn tijd doelgericht besteed. Niet enkel wordt alles nog met de hand gedaan, maar ook wordt er zelden nagedacht over een logische aanpak. Een boer kan via een wankele ladder diverse keren op en neer gaan om water naar beneden te brengen, zonder dat hij eraan denkt om een pijp te plaatsen. Als de hoeveelheid werk toeneemt, is zijn primaire gedachte om extra mensen in te huren.  Hij ziet het besteden van geld aan het ontwikkelen van verbeteringen als een uitgave.  Het is verspilling van energie dat er voor zorgt dat de prijzen van boerenproducten hoog zijn en de winsten laag”.

De observatie van Henry Ford is vergelijkbaar met hoe er bij veel productiebedrijven en zorgorganisaties gedacht wordt over het investeren in het ontwikkelen van verbeteringen. Het wordt vooral gezien als een uitgave. Dit terwijl managers zich vaak wel bewust zijn van de aanwezigheid van veel verspillingen in de verschillende bedrijfsprocessen.

Managers in zorgorganisaties die zich bewust zijn van dit verschijnsel, maar moeten roeien met de beperkte riemen, i.e. financiële mogelijkheden, zouden gebruik kunnen maken van het volgende stramien: Begin met het ophalen van ‘low hanging fruit’ (d.i. gemakkelijk te verwijderen verspillingen), maar doe dat wel met het oogpunt om ervan te leren hoe verbeteren in zijn werk gaat.  Kortom, investeer iets meer om ook te leren hoe je verbeteren kunt borgen in je organisatie. Ga vervolgens bezig met het definiëren van de situatie waar je op langere tijd heen wilt gaan, de ‘future state’. Dit kost wat tijd die je niet direct terugverdient, maar is wel essentieel. Het helpt om richting te houden bij de vervolgstappen van het verbetertraject. Besef en accepteer dan dat niet elke vervolgstap winst oplevert, maar dat het helpt om naar de ‘future state’ toe te groeien. Gaandeweg zal het heerlijke, hoger liggende fruit geplukt gaan worden.

Lean Thinking kan in organisaties beginnen met verbeterprojecten die snel iets opleveren, maar vraagt om een lange adem om duurzaam resultaat te kunnen realiseren.

De afgelopen jaren hebben diverse mensen de opleiding Lean in de Zorg gevolgd. Er zijn vele mooie projecten (‘low hanging fruit’) afgerond tijdens de opleiding. Centraal stond en staat in de opleiding echter hoe organisaties de ‘lange adem’ kunnen vinden waarmee de duurzame, steeds betere, resultaten kunnen boeken.  Het volgen van de opleiding is een investering die snel terugverdiend gaat worden en waarmee gewerkt wordt aan het verkrijgen van de ‘lange adem’ voor duurzaam verbeterproces.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.