Jolanda Heimans - Leiderschap in management - AOG

5 vragen aan alumna Jolanda Heimans, Leiderschap in Management

Jolanda Heimans is manager wonen bij Woningstichting Barneveld. Daarvoor was ze ruim twee jaar manager onderhoud en ontwikkeling bij Dudok Wonen. We stelden Jolanda 5 vragen over haar verwachtingen en ervaring met de opleiding Leiderschap en Management.

1. Naar welke kennis en vaardigheden was je op zoek bij de opleiding?

“Vanuit een beleidsachtergrond ben ik ooit in een leidinggevende positie terecht gekomen. Deze rol heb ik vooral vanuit de praktijk voor mijzelf vorm en inhoud gegeven. Voor mij was het moment gekomen om ook meer theoretische onderbouwing te vinden, een verdieping, waardoor ik mijzelf weer verder kon ontwikkelen als leidinggevende. Ik hoopte met deze onderbouwing enerzijds een spiegel voorgehouden te krijgen ‘hoe doe ik het en hoe kan het anders?’ en anderzijds verschillende perspectieven aangereikt te krijgen over leiderschap en management en de thema’s die daarin een rol spelen. Daarbij was ik ook op zoek naar een meer strategisch perspectief, zodat ik geprikkeld zou worden af en toe afstand te nemen van de operatie, de dagelijkse praktijk.”

2. Heeft de opleiding je gebracht waarnaar je op zoek was?

“De opleiding heeft absoluut bijgedragen aan het verbreden van mijn gezichtsveld. Het nodigt uit om zaken vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Ook de gesprekken met de medestudenten, die allemaal uit andere branches kwamen, leidden tot nieuwe inzichten en gedachten. Ik merk dat ik in de organisatie zaken die ik eerder voor lief nam kritischer en breder kan benaderen. Daarmee voel ik ook een andere verantwoordelijkheid in mijn rol. Waar deze eerder meer gericht was op mijn eigen team en de dagelijkse werkzaamheden hoop ik nu in de gehele organisatie het verschil te kunnen maken door nog meer de relaties tussen verschillende processen en afdelingen te zien en te kijken wat nodig is om gezamenlijk stappen vooruit te kunnen maken.”

3. Welk onderdeel van de opleiding staat je het meeste bij en waarom?

“Naast de mooie en interessante theorieën die zijn aangeboden in de opleiding was het enorm leuk om ons een dag te buigen over een real case bij een van onze organisaties. Met alle studenten hebben wij een vraagstuk bij de kop gepakt en dit geanalyseerd om vervolgens met een conclusie en aanbeveling te komen. In deze dag merk je dat je met elkaar in staat bent om de aangereikte theorieën ook in de praktijk toe te passen. Dat je met elkaar in staat bent om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken. Dat sterkt mij om dat ook in het dagelijkse werk meer te doen. Soms even afstand nemen van een vraagstuk en kijken wat daar gebeurt en wat mogelijk kan helpen.”

4. Hoe pas je de opgedane kennis toe in de praktijk?

“De opgedane kennis uit de theorieën, de gevoerde gesprekken en de verdieping door het schrijven van een visiedocument hebben ervoor gezorgd dat ik vaker stil sta bij zaken die ik om mij heen zie gebeuren. Soms vraag ik mij af bij wat ik waarneem, wat daar gebeurt of wat het is wat ik waarneem en welke rol ik daarbij in kan nemen. Zaken zijn niet meer vanzelfsprekend. En als ik dat dan voor mijzelf niet kan duiden, probeer ik terug te gaan naar de colleges en theorieën om uit te vinden waar het volgens mij uit vandaan kan komen. Daarmee plaats ik zaken in een ander perspectief dan voorheen.”

5. Wie zou je de opleiding aanraden?

“Iedereen die geïnteresseerd is in het verdiepen van leiderschap en zichzelf hierop wil ontwikkelen. Dit kunnen leidinggevenden zijn, maar ook voor mensen met een belangrijke spilfunctie in een organisatie is de opleiding zeer geschikt, omdat je leert met andere ogen naar uitdagingen in je organisatie te kijken. Iedereen die zijn of haar steentje wil bijdragen aan het verder brengen van de organisatie vanuit leiderschap en zich daarin wil ontwikkelen vindt in deze opleiding mooie aanknopingspunten.”

Jolanda Heimans - Leiderschap in management - AOG

Over Jolanda

"Mijn hele werkende leven werk ik in de volkshuisvesting. Een prachtige branche met een maatschappelijke opgave, namelijk mensen die het niet zelf kunnen regelen, helpen aan een woning. In deze tijden van de woningcrisis een behoorlijke uitdaging. Mijn drijfveer in mijn rol als leidinggevende is het meewerken aan een fijne en prettige werkomgeving, zodat mijn collega’s hun werk met plezier kunnen uitvoeren, zich kunnen ontwikkelen en hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Samen met mijn vriend en drie kinderen woon ik in Amersfoort. In mijn vrije tijd kijk ik graag naar een sportwedstrijd van een van de kinderen of probeer ik zelf een balletje te slaan op de tennisbaan.”

Benieuwd naar de opleiding Leiderschap in Management?

Met de opleiding ontwikkel je inzicht in de samenhang tussen bedrijfskundige issues en succesfactoren voor jouw organisatie. Download voor meer informatie de brochure.

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.