Is MVO eigenlijk wel geschikt voor het MKB?

Walter Hartjes, alumnus van de Master of Facility Management & Vastgoed (MFM)

Walter Hartjes, alumnus van de Master of Facility Management & Vastgoed (MFM)

 

In de onlangs door de NEN vertaalde mondiale richtlijn voor MVO (ISO 26000) worden richtlijnen gegeven om MVO in te voeren in een onderneming. Dit is niet wettelijk verplicht. De verantwoordelijkheid die de ondernemer draagt naar haar stakeholders, zoals aandeelhouders, werknemers, leveranciers, gemeenschap en milieu zet hem er toe aan MVO serieus te nemen. Het grijpt in op de gehele bedrijfsvoering en haar omgeving. Meer en meer wordt MVO gezien als een essentieel onderdeel voor de bedrijfsvoering.

 

Betrokkenheid
De druk naar de ondernemer toe op het gebied van verantwoord ondernemen van de overheid en de klant wordt steeds groter in de maatschappij, waardoor de relevantie toeneemt. De relatie tussen de onderneming en hun lokale omgeving is een integraal onderdeel van maatschappelijke verantwoordelijkheden. Het doel van maatschappelijke betrokkenheid van ondernemingen is om gemeenschappen waarin zij opereren te ontwikkelen. De kleine MKB-ondernemer komt vaak niet toe om MVO transparant te maken in zijn onderneming. Er is een vertaalslag nodig om de richtlijn beter toepasbaar te maken voor het MKB.

 

1,75 miljard
In 2008 is onderzoek verricht in het MKB met de conclusie dat ISO 26000 slechts voor een klein deel van het MKB relevant en toepasbaar zou zijn. ISO 26000 wordt te kolossaal gezien voor de kleinere MKB-onderneming. Het MKB is een belangrijke speler in de Nederlandse economie. Van het totaal aantal bedrijven valt 99,7 procent onder de categorie MKB en zijn verantwoordelijk voor 58 procent van de omzet in het bedrijfsleven. De helft van de kleine en middelgrote bedrijven in Nederland ondersteunt één of meer maatschappelijke organisaties. Het gaat daarbij meestal om kleine bijdragen die bij elkaar opgeteld garant staan voor een bijdrage van 1,75 miljard euro.

 

Reputatie
MVO is geen concept op zich, maar een integrale manier van ondernemen. De MKB-ondernemer is per definitie al MVO gericht. Hij doet het gewoon. Hij zet zijn onderneming met een bepaald imago in de markt. Hier zit wel één kanttekening aan. MKB-bedrijven lijken niet op elkaar en de diversiteit van de MKB-ondernemers is groot. Hierdoor zal de focus voor MVO met betrekking tot het imago per MKB-onderneming dus anders liggen. MKB-ondernemers vinden MVO belangrijk, want dit komt de reputatie van de onderneming ten goede en zorgt voor een breder netwerk. De focus van de ondernemer/directeur/eigenaar bepaalt veelal de richting van MVO in de onderneming. Door het organisatie-eigen MVO in een raamwerk te plaatsen wordt het helder welk imago de onderneming uit wil stralen. Met het raamwerk kunnen de MVO-onderwerpen van de onderneming geplaatst worden binnen kwaliteitsmanagement en, wat nog veel belangrijker is, gemonitord worden.

 

Dit bericht is een bijdrage van Walter Hartjes. Walter Hartjes is alumnus van de Master of Facility Management & Vastgoed (MFM).

 

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.