In gesprek met Alumnus Jurgen Grobbée ‘Leiderschap gaat er de komende jaren anders uit zien’.

Jurgen Grobbée is Regiodirecteur van het Alfa-college Groningen. Op deze prachtige MBO-locatie aan de Boumaboulevard, bij het stadion van FC Groningen, heeft hij net zijn eerste jaar als directeur erop zitten. Tijdens dat eerste jaar volgde Jurgen ook de leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties. Zo kon hij de opgedane kennis en inzichten over leiderschap direct toepassen en gedurende de opleiding onderzoeken welke leiderschapsstijl het beste bij hemzelf én bij deze MBO-locatie past. We gingen met Jurgen in gesprek over zijn leerreis, over leidinggeven in een complexe en snel veranderende wereld en over zijn eigen rol als leidinggevende.

Wil je zelf ook weten welke leiderschapsstijl het best bij jou en jouw organisatie past?

Hier lees je meer over de leergang Nieuw Leiderschap in Organisaties.

Leiderschap gaat er anders uitzien

‘Ik ben ervan overtuigd dat leiderschap er de komende jaren anders uit gaat zien, en wil mezelf daarin ook ontwikkelen. Deze leergang sprak me heel erg aan omdat het ook vooral over jezelf als leider gaat én over hoe je nieuw leiderschap dan toepasbaar maakt. Een aantal maanden nadat ik me had aangemeld voor de leergang werd ik gevraagd om naar deze locatie van het Alfa-college te komen. Er was daar destijds veel onrust: zo lag er een rapport van een extern onderzoeksbureau met allerlei aanbevelingen. Het was voor mij dan ook een cadeau dat ik alles dat ik tijdens de leergang leerde direct kon onderzoeken en toepassen in mijn werk op als Regiodirecteur op deze locatie.’

De veelzijdigheid van Nieuw Leiderschap is niet in één zin te vatten

‘Nieuw Leiderschap in Organisaties is voor mij zo veelzijdig, dat is niet in één zin te vatten. Die rijkheid, die veelheid aan inzichten, zonder dat het ten koste gaat van de diepgang, dat vond ik echt een mooie opbrengst van de leergang. We hebben heel veel theoretische en praktische inzichten aangereikt gekregen over leidinggeven in een sterk veranderende en complexe wereld. Hoe ga je om met complexiteit? Hoe kun je denkkracht vergroten bij een groep mensen en wat is je rol als leider daarbij? Hoe kun je ruimte en richting geven? Wat heel mooi is dat de docenten daar elk vanuit hun eigen invalshoek naar kijken en kennis en inzichten op geven. Van de tegenintuïtieve aanbeveling van professor Geert Teisman om complexiteit juist te vergroten omdat je dan ook meer oplossingsmogelijkheden krijgt aangereikt. Tot André Miedema die stelt dat je verandering in ridicuul kleine stappen moet ‘doen’.’

Goed leiderschap is de denkkracht van je team vergroten

‘Ik denk dat ik na het volgen van de leergang veel meer uitga van het geven van richting dan van het geven van leiding. Ik denk dat ik nog meer probeer dan voorheen om de denkkracht van groepen mensen, van teams in mijn geval, veel meer te benutten en uit te dagen. Terwijl ik daarvoor wellicht veel meer wat dominanter richting gaf. Ik denk dat ik nu veel meer probeer om nog veel meer de oplossingen uit de teams te laten komen. Ik help ze daar wel bij: door het stellen van vragen, door lijntjes uit te gooien. Ik heb in mijn visiedocument de metafoor gebruikt van een drinkplaats. In die metafoor gaat het over boeren die tezamen ongelooflijk veel land hebben. In plaats van hekken eromheen te zetten legden ze drinkplaatsen aan. Dat zijn plekken van verbinding. Dat water staat voor de gezamenlijke uitdaging waar je voor staat. Het aanleggen van die drinkplaatsen, van die plekken van verbinding, werkt veel meer verbindend dan dat je overal hekken omheen zet.

Meer ruimte en meer rust

‘Ik denk dat ik inmiddels meer rust heb als leider door te kunnen vertrouwen op het feit dat het initiatief laten bij teams heel inspirerend kan werken. Het verschilt per team maar dat is logisch. Dat ik het kan laten als er een week geen vooruitgang is geboekt. Dat ik erop vertrouw dat de ruimte die je geeft uiteindelijk leidt tot resultaat. En dat het besluit om iets wel of niet te doen niet altijd van mij hoeft te komen. Sterker nog: ik wil zo min mogelijk besluiten nemen. Dat vat het denk ik wel mooi samen. Dus als je optimaal wilt genieten als leidinggevende, waarbij je vooral ook je eigen leiderschapsstijl of leiderschapsontwikkeling kunt duiden in de context, in je werkcontext, dan moet je deze leergang volgen. Deze leergang komt heel dicht bij jezelf. Je wordt constant op een mooie manier gedwongen naar je eigen inbreng als leider te kijken. Door te onderzoeken wat je rol is in een organisatie en hoe je daar niet alleen beter in kunt worden, maar ook meer van kunt genieten.’

Op de hoogte gehouden worden?

Elke maand sturen we nieuw gepubliceerde kennisartikelen en houden we je op de hoogte van (gratis) inspiratiesessies en relevante informatie over onze academische opleidingen.